Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenské firmy sa v oblasti digitálnej konkurencieschopnosti prepadli za uplynulých desať rokov až na samotný chvost Európy.

Kým ešte pred pár rokmi sme v tejto oblasti boli na 15. mieste  v rámci EÚ, za dekádu sme sa zosunuli o niekoľko priečok nižšie. Nelichotivé 23. miesto v rámci Únie mohla, podľa spoločnosti Enehano, okrem iných faktorov spôsobiť aj ich zlá práca s veľkými dátami. S tými podľa európskych štatistík pracuje len 5 % slovenských firiem. Odborníci zo spoločnosti Enehano sú však presvedčení, že práve správna analýza dát je často základom úspechu spoločností, ale aj ekonomického rastu krajiny.

Čo sú veľké dáta

V každodennom živote jednotlivci, ale aj firmy, čoraz viac využívajú smart technológie, digitálne zariadenia, aplikácie či lokalizačné služby. Tieto zbierajú informácie o užívateľoch, pričom každý deň vyprodukujú obrovské množstvo údajov. Ide o takzvané veľké dáta. Podľa odhadov Európskej komisie by mohol globálny objem údajov vzrásť do roku 2025 o 530 % v porovnaní s rokom 2018.* Aktívna práca s týmtito dátami a ich vyhodnocovanie vytvára základ nielen pre rast firiem, ale aj samotnej ekonomiky. „Dáta sú neoddeliteľnou súčasťou našej ekonomiky. Okrem iného umožňujú 360° pohľad na zákazníka, od ktorého je každá firma závislá. Poznať jeho správanie a preferencie môže v konkurenčnom boji posunúť nielen firmy, ale následne celú spoločnosť o niekoľko krokov vpred,“ vysvetľuje Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Veľké dáta na Slovensku analyzuje mizivé percento firiem

Analýza veľkých dát je tak ďalšou výzvou, pred ktorou budú v nasledujúcom období stáť nielen európske, ale aj samotné slovenské firmy. Posledné štatistiky hovoria o tom, že s analýzou veľkých dát pracuje na Slovensku len niečo vyše 5 % firiem, čo je takmer o dve tretiny menej ako je európsky priemer. ** Správna interpretácia takzvaných veľkých dát pritom pomáha firmám adresnejšie reagovať na potreby zákazníkov, nastaviť firmám efektívnejšie procesy, stratégiu, dosiahnuť vyššiu produktivitu. „Údaje zozbierané o užívateľoch digitálnych technológií, de facto teda o zákazníkoch či občanoch, sú ústredným prvkom fungovania aplikácií a platforiem, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života, ale aj hospodárstva. Dáta môžu pomôcť znížiť prevádzkové náklady firiem a inštitúcií, môžu predikovať objem predaja alebo potrebu údržby vo výrobných podnikoch. Lepšie využitie priemyselných údajov zasa otvára priestor pre inovácie. Práca s nimi tak môže napomôcť  ekológii, ako aj hospodárskej obnove a rastu,” objasňuje Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Veľké dáta súvisia aj s digitálnymi zručnosťami

Dáta sú zároveň nevyhnutné pri vývoji umelej inteligencie, resp. pri strojovom učení, čo je tiež jedna z kľúčových oblastí v rámci digitálnej transformácie. Kladie na ne dôraz aj Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030. Zber dát však ide ruka v ruke aj s digitálnymi zručnosťami, ktoré sú základným predpokladom pre úspech každej firmy či celej spoločnosti. Podľa Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2022 však základnou úrovňou digitálnych zručností disponuje len 55 percent Slovákov.

* https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210211STO97614/big-data-ake-vyhody-a-vyzvy-prinasaju-so-sebou-velke-data-infografika

**https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_EB_BD__custom_4507507/default/table?lang=en

Značky: