Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Šetrenie energií je téma, ktorú v súčasnosti nemožno obísť. Kritici zelených aktivít tvrdia, že je toho už príliš, že už všetci zatvárame vodovodný kohútik pri umývaní zubov a zhasíname svetlá. To už predsa musí stačiť, nie? Bohužiaľ, nie je to tak. Spotreba energií má rastúcu tendenciu a okrem zeleného rozmeru má ešte jeden – výdavky. Zo začarovaného kruhu vysokej spotreby, vysokých platieb a zaťažovania životného prostredia naozaj vedie len jedna cesta – úspora.

Investícia, ktorá sa do firmy vráti

Do konca roka 2015 majú všetky firmy s viac ako 250 zamestnancami, ktorých ročný obrat presahuje 50 miliónov eur alebo celková ročná súvaha presahuje 43 miliónov eur, povinnosť absolvovať energetický audit, ak ho už, samozrejme, nevykonali v období posledných štyroch rokov. V susednej Českej republike sa nové pravidlá dotkli asi dvoch tisícok firiem. Je pochopiteľné, že každá nová vynútená povinnosť sa nestretáva s nadšenými reakciami zo strany dotknutých. Na druhej strane však v tomto prípade naozaj nejde o nezmyselné šikanovanie podnikateľov, ale o úkon, ktorý bude prospešný najmä pre nich. „Energetický audit nepredstavuje pre firmy hrozbu. Naopak, je perfektným návodom na efektívnejšie narábanie s energiami, ktoré firmám v konečnom dôsledku môžu ušetriť desaťtisíce eur,“ hovorí Peter Oravec, jeden z certifikovaných audítorov v spoločnosti Schneider Electric, ktorá sa špecializuje na distribúciu a manažment elektrickej energie. Dodáva, že efektívnym riadením môžu firmy získať celú vstupnú investíciu do auditu za relatívne krátky čas.

O čo pri audite ide?

Energetický audit je jednoducho povedané analýza, ktorá hovorí o tom, ako podnik či firma narába s energiami, identifikuje miesta s potenciálom energetických úspor a vypracuje návrh na efektívne zníženie spotreby energie. Jeho presnú formu určuje legislatíva. V prvom kroku audítor identifikuje predmet auditu: budovy, objekty, činnosti a technológie a vyhodnotí ich energetickú efektivitu z pohľadu súčasného stavu, v ktorom sa firma nachádza. Následne vypracuje odporúčané opatrenia, ktorých súčasťou je energetická bilancia po realizácii opatrení a porovnanie so súčasným stavom. Tiež stanoví investičné náklady a úsporu nákladov na energiu, porovnanie prevádzkových nákladov teraz a v budúcnosti. Súčasťou environmentálneho vyhodnotenia je porovnanie množstva emisií a znečistenia životného prostredia v súčasnosti s ich množstvom po uskutočnení opatrení. „Energetický audit je z každého uhla pohľadu užitočný. Ak už veľké firmy nezaujíma dopad na životné prostredie, určite by ich malo zaujímať, kde môžu ušetriť,“ hovorí Peter Oravec.

Musia len veľkí, môžu však všetci

Legislatívou podmienený energetický audit je povinný len pre veľké podniky. Je však všeobecne známe, že energetická efektivita je prínosom pre firmy akejkoľvek veľkosti a aj pre domácnosti. Analýza spotreby energie je preto vhodná pre každého, kto chce ušetriť. Odborník upozorňuje, že okrem energetického auditu prikázaného štátom, existuje množstvo cenovo dostupných nástrojov,  ktoré sú vhodné pre zefektívnenie fungovania menších firiem. „Dajú sa uskutočniť základné merania pre všetky dôležité zložky (voda, vzduch, elektrina, para, emisie), k dispozícii máme tiež užívateľsky nenáročný analytický softvér, ktorý dokáže porovnávať a vyhodnocovať nové oblasti možných úspor a zhodnotiť zmeny po zavedení úsporných opatrení. Veľkou pomocou tiež môžu byť nákladové reporty a takzvané podružné meranie, ktoré umožnia identifikovať zodpovednosť za spotrebu na každej úrovni firmy,“ hovorí Peter Oravec zo Schneider Electric. Spôsobov na zlepšenie energetickej efektívnosti je veľmi veľa, je si z čoho vyberať. Zoznam certifikovaných energetických audítorov oprávnených vykonávať energetický audit sa nachádza na stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Ostatní si môžu vybrať zo širokej ponuky analýz a riešení. Pozitívny efekt analýz má jedinú podmienku – vôľu manažovať energie lepšie a úspornejšie.

O možnosti úspory energie pomocou nasadenia technológie Schneider Electric sme sa presvedčili aj v inteligentnom dome neďaleko Bratislavy