Akákoľvek nepredvídaná alebo krízová situácia môže byť vo firme zvládnuteľná, ak máte prehľad, čo sa v nej deje. Bez nastavených obchodných procesov a dobrej stratégie sa vaše podnikanie môže zmeniť na obyčajný chaos. Ak chcete mať konkurenčnú výhodu na trhu, vsaďte na unikátne dáta a prehľadný ERP systém.

Mnohé firmy za posledné roky pochopili, že sa digitalizácii nevyhnú. Manuálne procesy sa ukazujú nielen ako nákladné, ale častokrát aj neefektívne na prevádzku. Kým v minulosti bolo ERP skôr výsadou veľkých firiem, dnes ich vyhľadávajú aj menšie a stredné firmy. Predovšetkým tie, ktoré sa v biznise rozhodli využívať okrem základných dát o zákazníkoch aj tie unikátnejšie.

Čo je ERP systém?

ERP je skratka pochádzajúca z anglického pojmu Enterprise Resource Planning. Ide teda o plánovanie podnikových zdrojov. ERP systém dnes pomáha mnohým firmám pri strategickom riadení. Predovšetkým v lepšom plánovaní, dosahovaní cieľov a koordinovaní firemných zdrojov. Vďaka dátam v erp systéme môžu lepšie nastavovať svoje obchodné stratégie a zároveň vyhodnocovať obchodné výsledky.

Malé a stredné firmy bežne migrujú na cloudový erp systém a využívajú jeho potenciál. ERP firmám ponúka aj FLOWii, vďaka ktorému môžu efektívne evidovať jednotlivé obchodné prípady, pracovať s objednávkami, riadiť výrobu, nákup alebo predaj tovaru, prípadne skladovať svoje zásoby alebo expedovať tovary.

ERP sytém môžete vo firme využívať pri riadení procesov v rôznych oblastiach. Či už ide o riadenie zákaziek a obchodu, prehľad vo firemných financiách, manažovanie ľudských zdrojov alebo zákazníckej podpory, účtovníctvo či výrobu a logistiku.

ERP – prečo by ste ho mali využívať vo firme?

Ak chcete mať prehľad nad jednotlivými procesmi vo vašej firme, erp môže byť pre vás užitočným nástrojom. Stačí nedostatočná zákaznícka podpora alebo nedotiahnutá objednávka a prídete o nejedného zákazníka. Akékoľvek predĺženie dodacej lehoty objednaného produktu dnes môže u ľudí vyvolať zbytočnú nedôveru. Vaše tržby môže znížiť aj nedostupnosť produktov a služieb, ak si vo firme neustrážite skladové zásoby. Vo firmách je vždy čo zefektívňovať – či už niečo zmeníte v logistike, pri vybavovaní objednávok alebo sa na riadenie financií pozriete inak.

Pri manuálnych úkonoch dochádza často k chybovosti, ktorú možno eliminovať práve vďaka automatizácii. Vyhnite sa sťažnostiam a reklamáciám zákazníkov a zvýšte svoju dôveryhodnosť a reputáciu. ERP prináša nielen znižovanie firemných nákladov, ale jeho zavedenie vo firme či v podniku sa odráža aj na rastúcom počte zákazníkov.

Malé a stredné firmy dnes bežne migrujú na cloudový ERP systém, vďaka ktorému môžu efektívne evidovať obchodné prípady, svoje objednávky, riadiť nákup alebo predaj tovarov, skladovať svoje zásoby alebo expedovať tovary.
Malé a stredné firmy dnes bežne migrujú na cloudový ERP systém, ktorý im umožňuje efektívne fungovať

Aké sú výhody ERP?

ERP systém od FLOWii prináša firmám a podnikateľom niekoľko výhod. Jednak prepája firemné procesy ako sú administratíva, financie, sklad a zákazková výroba a na druhej strane zjednocuje všetky dôležité firemné dáta do jedného systému. A práve dáta sú pre firmy dnes to najcennejšie. Vaši zamestnanci k nim majú vďaka cloudovému riešeniu okamžitý prístup a vďaka dobrému ERP už nemusíte viesť manuálne záznamy.

Dáta dnes môžete efektívne spracúvať aj vďaka analytickým ERP nástrojom na plánovanie a prognózu obchodu, čo napokon pomáha pri vystavovaní cielenejších ponúk a v lepšom strategickom rozhodovaní. S neustále rastúcimi požiadavkami a potrebami zákazníkov už firmy nemôžu poľaviť v skvalitňovaní svojich služieb. Predovšetkým vtedy, ak sa chcú dostať oveľa ďalej pred konkurenciu.

ERP vám pomôže s konkrétnymi procesmi vo firme:

 • dáta na jednom mieste – všetky informácie máte v jednom systéme a zamestnanci k nim majú odkiaľkoľvek prístup, či sú práve v kancelárii, pracujú z domu alebo sú na služobnej ceste. Postačuje nastavenie prístupových práv do systému pre jednotlivých zamestnancov.
 • máte prehľad o prebiehajúcich a uzatvorených i potenciálnych obchodoch
 • s ERP môžete ustrážiť každú obchodnú príležitosť
 • vaše zákazky, úlohy, financie i termíny môžete plánovať vopred
 • telefonáty, stretnutia a pripomienky už nemusíte držať v hlave, online erp systém zobrazí každú úlohu vo vašom kalendári
 • získate prehľad vo vašich skladových zásobách
 • s erp získate aj jednoduchú a prehľadnú evidenciu dochádzky
 • ERP rieši aj potrebu odosielania e-mailov, hromadný emailing či online fakturáciu
 • zamestnanci si môžu správy vymieňať cez jednoduchý chat vo FLOWii
 • vždy viete, čo sa vo firme deje a na čom vaši ľudia pracujú vďaka detailnému monitoringu udalostí v rámci firmy
 • sledovanie prijatia a odoslania skladového materiálu (sklad, výroba, výrobky po záruke, hotové výrobky a pod.)
 • možná výmena dát (import, export ) s inými systémami
 • prispôsobiteľné užívateľské rozhranie vrátane nastavenia oprávnení pre jednotlivých zamestnancov

Ako vybrať vhodného dodávateľa ERP?

Zavedenie ERP systému si vyžaduje v každej firme svoj čas. Ak si ho vyberiete nesprávne, môžete to mať nepríjemné dôsledky aj pre váš biznis. Porovnávanie jednotlivých erp systémov nepodceňujte.

Vsaďte na niekoľko pravidiel, ako si vybrať vhodný ERP systém pre firmu

 • zadefinujte si vo firme ciele, ktoré by mal erp systém spĺňať
 • doprajte si dostatok času pri výbere ERP a rozhodovaní, ale aj pri samotnej implementácii softvéru
 • naštudujte si funkcionality, ktoré potenciálne ERP ponúka a uistite sa, či prináša vhodné riešenia pre váš podnik
 • preverte si vášho budúceho dodávateľa erp a uistite sa, že ponúka kvalitnú zákaznícku podporu (ideálne v jazyku, ktorý vo firme využívate)
 • do výberu ERP, testovania a pripomienkovania zapojte všetkých ľudí, ktorí budú systém používať
 • pred zavedením ERP pripravte potrebné smernice a zaveďte interné pravidlá  
 • zavedenie erp vo firme môže trvať aj niekoľko mesiacov – závisí, ako budete vo firme disciplinovaní

Cena ERP systému – nie je pre malé firmy drahý?

Cena podnikového informačného systému ERP sa na trhu značne líši. Odvíja sa od veľkosti firmy, ale aj od jej požiadaviek na konkrétne funkcionality. Značne ju ovplyvňuje aj aktualizácia a údržba systému, či dostupnosť zákazníckej podpory a prípadné špeciálne požiadavky firiem. Najnižšia cenová kategória ERP systémov sa môže pohybovať od 2 až do 10-tisíc eur. Stredná cenová kategória ERP sa pohybuje v rozmedzí 10 až 70-tisíc eur. Ide o systém určený najmä stredne veľkým spoločnostiam. Cena ERP systému od FLOWii závisí od ceny licencie i konkrétnych riešení, ktoré si vo firme vyberiete na zlepšenie vašich biznis procesov.

Využívanie cloudových služieb firmami je v digitálnom svete samozrejmosťou. Mini ERP systém od FLOWii umožňuje jednoduchú registráciu cez internetový prehliadač, pričom softvér si môžete zakúpiť na ľubovoľný počet mesiacov. Ide o cenovo dostupné riešenia, ktorých aktualizácia je vykonávaná poskytovateľom softvéru v pravidelných intervaloch.

Prečítajte si aj:

Značky: