Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť ESET zverejnila nový cenník produktov pre segment domácich zákazníkov, ktorý na Slovensku vstupuje do platnosti 13. decembra tohto roka. Hlavnými črtami sú zjednotenie cien pre nových a existujúcich zákazníkov, výrazné zvýhodnenie nových licencií a licencií pre viacero zariadení, príprava na model predplatného i plán zjednotenia cien v rámci celej Európy.

Internetová ochrana je dnes už samozrejmou a nevyhnutnou súčasťou bezpečného využívania online služieb. Automatizovaný spôsob obnovovania licencie je medzi zákazníkmi spoločnosti ESET čoraz viac žiadaný a na tento trend reflektuje aj nový cenník pre domácich používateľov. Základom nového cenníka je ročná licencia, od ktorej sa následne odvíja mesačné predplatné (na Slovensku bude spustené v priebehu 1 polroka 2023), ako aj ceny pre viacročné licencie s automatickou obnovou.

Z dôvodu postupného prechodu na model predplatného je cena bezpečnostných produktov po novom jednotná pre nových aj existujúcich zákazníkov. „Ak dizajnujete cenník s ambíciou európskej, resp. globálnej implementácie, musíte zohľadňovať komplexitu a rôznorodosť podmienok v daných krajinách. Pre zjednotenie cien nových ako aj existujúcich licencií, bola pre nás východiskovou práve zvýhodnená cena určená pre súčasných zákazníkov, čím sa špičková bezpečnostná ochrana stáva cenovo ešte dostupnejšou pre širšiu skupinu slovenských zákazníkov,“ hovorí Peter Ohrajter, riaditeľ marketingu a korporátnej komunikácie na Slovensku.

Zjednotením cien pre nového a existujúceho zákazníka, v spojení s výrazným zvýhodnením licencií pre viac zariadení, sa cena v niektorých konfiguráciách zníži viac ako o 40 %. Ak si napríklad nový zákazník objedná ESET Internet Security na jeden rok a štyri zariadenia, namiesto pôvodných 99,90 eur zaplatí po novom len 54,90 eur.

Najväčšou zmenou nového cenníka je zjednodušenie ponuky a zvýhodnenie tzv. multidevice licencií, teda licencií pre viacero zariadení, vrátane počítačov, mobilov, tabletov, či smart TV. Zákazník sa v prvom kroku rozhodne pre úroveň bezpečnostnej ochrany a následne má možnosť ochrániť každé ďalšie zariadenie dokúpením licencie za jednotnú, zvýhodnenú cenu 5 eur. „Z našich dát vyplýva, že slovenská domácnosť už dnes disponuje v priemere piatimi zariadeniami, ktoré sa aktívne pripájajú na internet. Bezpečnosť domácej siete nie je postavená iba na ochrane hlavného zariadenia, ale rovnako na bezpečnosti všetkých pripájaných zariadení či samotného Wi-Fi routra. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli výraznejšie zvýhodniť licencie pre viacero zariadení, aby bola cenovo prístupnejšia ochrana domácnosti ako celku,“ hovorí Ohrajter.

Na filozofiu ochrany všetkých zariadení v domácnosti reflektuje aj ponuka obľúbeného bezpečnostného balíka ESET Family Security Pack, ktorý po novom umožní chrániť až desať rôznych zariadení bez ohľadu na ich platformu. Cena za takýto komplexný balík ochrany pre desať zariadení bude predstavovať len 84,90 eur na rok.

Nová koncepcia zjednotených cien pre nových aj existujúcich zákazníkov, môže v prípadoch, ak dnes zákazník využíva ochranu iba pre jedno zariadenie, znamenať mierne zvýšenie ceny za obnovovanú licenciu. „Veríme, že zvýhodnenie licencií pre viac zariadení bude pre našich zákazníkov atraktívne a dokážu takto navyše ušetriť za ochranu všetkých zariadení v domácnosti. Ak si však súčasný zákazník pri obnove licencie napriek tomu ponechá variant pre jedno zariadenie, bude počas najbližšej obnovy cena za takúto licenciu zvýhodnená oproti štandardnej cene,“ dodáva Ohrajter.

Pripravovaný model predplatného, ktorý zjednoduší a zautomatizuje nákupný proces, bude na Slovensku spustený v priebehu prvého polroka 2023. Súčasťou implementačných zmien bude aj doplnenie ponuky mesačného predplatného.

Spoločnosť ESET tiež dlhodobo poskytuje zľavy vybraným segmentom a pomáha tak zákazníkom ako sú napríklad neziskové organizácie, školy, študenti či zákazníci so zdravotným znevýhodnením. Aj pri týchto špeciálne poskytovaných zľavách dochádza s novým cenníkom k úprave, kedy sa aktuálne poskytované tri rôzne výšky zliav zjednocujú a zákazníci majú možnosť využiť zľavu 30 % z cenníkovej ceny produktov spoločnosti. Ruší sa tiež limitovanie počtu zariadení pre takéto licencie.

Zákazníci majú navyše stále možnosť využiť kampaň 3 za 2, v rámci ktorej môžu získať ochranu na tri roky za cenu dvoch. Kampaň platí do 30. decembra 2022 pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí tak získajú rok špičkovej digitálnej ochrany zadarmo.

Rovnaké ceny v celej Európe

Spoločnosť tiež informuje, že ide o globálnu aktivitu, ktorej cieľom je zjednotiť produktovú ponuku aj cenotvorbu na celom svete. „Slovensko je prvou krajinou na svete, ktorá zavádza inovovanú ponuku produktov pre domácich zákazníkov. Ďalšie krajiny sa budú postupne pridávať v prvom polroku budúceho roka s predpokladom úplnej koncepčnej aj technickej implementácie do konca roka 2023. V praxi to znamená, že si naše produkty v blízkej budúcnosti kúpia zákazníci za jednotnú cenu kdekoľvek v Európe,“ vysvetľuje Ohrajter.

Značky: