V záujme nášho životného štýlu, v ktorom hrajú digitálne technológie stále väčšiu roľu, sa vlády a poskytovatelia internetových služieb (ISP) v celej Európe zameriavajú na zaistenie rýchleho a neobmedzeného prístupu k vysokorýchlostným širokopásmovým službám pre všetkých. Vďaka tomu má dnes k rýchlejšiemu širokopásmovému pripojeniu prístup omnoho viac ľudí než pred desiatimi rokmi.

Cena a kvalita týchto služieb sa bude najskôr  líšiť podľa toho, kde žijete – a to vedie k otázkam ohľadne rovnosti ekonomických a sociálnych príležitostí v Európe. ZyXel chcel zistiť, nakoľko sú spotrebitelia v rôznych krajinách Európy skutočne spokojní so širokopásmovým pripojením v svojej domácnosti a so spoločnosťou, ktorá ich poskytuje. Dokážu ISP držať krok s neustále sa meniacimi očakávaniami spotrebiteľov?

Jon Pearce, Market Development Manager ZyXel pri rozhovore so zástupcami redakcie touchIT

Jon Pearce, Market Development Manager ZyXel pri rozhovore so zástupcami redakcie touchIT

Na zodpovedanie týchto otázok si ZyXEL objednal výskumnú štúdiu v piatich európskych krajinách. Na základe ich výsledkov potom zostavil svoj rebríček spokojnosti s domácim širokopásmovým pripojením. Poskytovateľom pomôže identifikovať oblasti, na ktoré by sa mali zamerať, ak chcú ďalej zvyšovať spokojnosť zákazníkov so širokopásmovým pripojením. Mieru spokojnosti spotrebiteľov s  ich domácimi širokopásmovými službami ZyXel skúmal v 3 zásadných oblastiach. Rýchlosť a kvalita pripojenia – sú ľudia spokojní s rýchlosťou širokopásmového internetu? Wi-Fi prístup – ako sú ľudia spokojní so zariadeniami, ktoré im poskytuje ich ISP? Služby ISP zákazníkom – tu ZyXel skúmal, ako sú ľudia spokojní so službami a podporou, ktoré im poskytuje ich ISP.

Vytvorili sme súbor kritérií pre každú oblasť a každému ukazovateľu sme priradili hodnotu tak, aby bolo možné každému regiónu prideliť bodové hodnotenie. Usporiadaním týchto hodnotení vznikla tabuľka s rebríčkom spokojnosti. Prieskum ZyXel ukázal, že aj keď je väčšina európskych spotrebiteľov so svojim širokopásmovým pripojením vcelku spokojná, stále existuje značný priestor pre zlepšenie.

ZyXelRebricek1_nowat

17 % Európanov hovorí, že ich domáce širokopásmové pripojenie je často pomalé.

19 % má pravidelne problémy s bezdrôtovým internetom v domácnosti.

10 % hovorí, že ich mobilný internet funguje lepšie než širokopásmové pripojenie.

23% spotrebiteľov sa domnieva, že mu jeho poskytovateľ internetu poskytuje všetku potrebnú pomoc pre riešenie problémov s pripojením.

Takmer každý desiaty uvádza, že mu poskytovateľ internetu odporúča, ako v domácej sieti implementovať pokročilejšie funkcie.

Faktory ovplyvňujúce rozvoj širokopásmových sietí, ako sú geografické podmienky, počet a hustota obyvateľstva či súčasná infraštruktúra, sú v rôznych častiach Európy významne odlišné. Preto nie je prekvapením, že boli zistené rozdiely vo vnímaní spotrebiteľov medzi piatimi skúmanými krajinami. Zaujímavé je, že víťazi z hľadiska rýchlosti pripojenia neboli vždy na najvyšších priečkach rebríčku z pohľadu služieb zákazníkom.

Na prvom mieste rebríčku spokojnosti s domácim širokopásmovým pripojením sa umiestnila Česká republika, ktorá sa môže pochváliť nadpriemernou mierou spokojnosti s rýchlosťou pripojenia a extrémne vysokou úrovňou spokojnosti so službami ISP. Druhé Holandsko malo najvyššiu mieru spokojnosti s rýchlosťou širokopásmového internetu a druhú najnižšiu mieru problémov s Wi-Fi. Avšak len 8 % miestnych  respondentov uviedlo, že im ich poskytovateľ internetu odporúča, ako implementovať pokročilejšie funkcie domácej siete.

ZyXelRebricek2_nowatV Nemecku, ktoré spolu so Spojeným kráľovstvom skončilo tretie, bola zaznamenaná najmenšia spokojnosť s rýchlosťou domáceho širokopásmového pripojenia, ale zďaleka najväčšia spokojnosť s poskytovateľmi internetových služieb; 31 % nemeckých respondentov uviedlo, že im poskytovateľ internetu poskytuje „celkovú potrebnú pomoc pre riešenie problémov s pripojením“. V Spojenom kráľovstve 20 % spotrebiteľov konštatovalo, že je ich domáce širokopásmové pripojenie často pomalé. Britskí spotrebitelia avšak zaznamenali najmenej problémov s domácim Wi-Fi. Používatelia v Británii sú tiež menej spokojní so službami zákazníkom, ktoré poskytujú ich ISP, než užívatelia v ostatných skúmaných krajinách.

Švédsko obsadilo poslednú priečku rebríčka v dôsledku kombinácie neuspokojivých výsledkov: Takmer každý piaty miestny spotrebiteľ konštatoval, že je jeho domáce širokopásmové pripojenie často pomalé, a 16 % má pravidelne problémy s Wi-Fi. Iba 5 % švédskych respondentov uviedlo, že im poskytovateľ internetu odporúča, ako v domácej sieti implementovať pokročilejšie funkcie.

Značky: