Občiansky preukaz v mobile bude realitou na Slovensku a podrobnosti sme v redakcii TOUCHTI exkluzívne zisťovali priamo na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenska.

Ako viete, k službám štátu sa už pristupovať s občianskym preukazom pristupovať dá, ale je tu pár ALE. Predovšetkým musíte mať na to počítačové zariadenie s USB portom, ďalej musíte mať čítačku eID a samotný občiansky preukaz s eID. Na počítači, na ktorom k službám štátu chcete pristúpiť musí byť navyše nainštalovaný príslušný softvér a jeho inštalácia nie je celkom jednoduchá. Naopak, inštaláciu mobilných aplikácií pre iOS a Android už zvládne veľká väčšina obyvateľstva Slovenska. Preto sa občiansky preukaz mobilu sa javí ako tá správna voľba.

Tak teda kedy?

Ako sme zistili, veľa vecí je v tejto oblasti už dnes doladených a to vrátane role NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby). Občiansky preukaz v mobile by sa tak mal stať skutočnosťou vo februári 2020 (pôvodný termín na uvedenie bol december 2019). A to veru nie je ďaleko, celé riešenie  bude dostupné pre telefóny s operačným systémom Android a iOS.

Len na drahých smartfónoch?

Výhodou použitého riešenia je to, že na použité mobilné telefóny nie sú kladené žiadne špeciálne požiadavky, napr. telefón s občianskym nemusí byť vybavený NFC (čo sú obyčajne len drahšie mobilné telefóny). Postačuje bežný smartfón, aký má dnes väčšina obyvateľstva na Slovensku.

Čo sa bude dať vybaviť?

Táto mobilná aplikácia bude zabezpečovať skutočne základné služby. Nie je určená na úkony, ktoré napr. vyžadujú overený podpis. Aby sme to povedali na príklade – ak si budete prihlasovať psa, postačí vám na to len mobilný telefón, ak budete prepisovať svoj majetok, len mobil vám na to stačiť nebude. Celkovo však existuje veľké spektrum služieb, ktoré sa budú dať vybaviť čisto len s mobilom.

Mobilným telefónom sa zatiaľ nebude dať preukazovať totožnosť ako občianskym telefónom, určenie mobilnej aplikácie pre začiatok roka 2020 je iné. Pôjde o prihlasovanie sa k službám štátu a vyjadrovanie vôle s nejakým podaním v systéme e-governmentu.

Registračná procedúra a mobilné ID

Počas registračnej procedúry sa pritom nahrá nový kľúč do mobilu, ktorý to všetko bude umožňovať. Samotný proces prístupu k elektronickým službám štátu sa nezmení od tohto, čo poznáme z osobného počítača alebo notebooku s využitím čítačky eID kariet v prostredí www.slovensko.sk. Samozrejme, tradičná výzva na to, aby používateľ pripojiť čítačku, zasunul do nej občiansky preukaz a zadal prístupový kód sa v tomto mobilnom prípade zobrazovať nebude.

Po stiahnutí mobilnej aplikácii z aplikačných obchodov si používateľ bude musieť najprv vytvoriť takzvanú mobilnú identitu (mobile ID). Na to bude ešte potrebovať počítač, čítačku karty a tiež občiansky preukaz. Cez počítač sa štandardne prihlási do dátovej schránky, kde klikne na možnosť „Vytvorenie mobilného ID“. Na obrazovke sa vygeneruje QR kód, ktorý nasníma do mobilu, čím sa potvrdí vytvorenie mobilnej identity. Následne si ešte vytvorí PIN kód na prihlásenie do aplikácie alebo bude možné použiť biometrické overenie používateľa. Následne sa už ocitneme sa v prostredí, v ktorom sa dajú využívať elektronické služby štátu. Ako sme sa dozvedeli, pri prenose mobilného ID by mala občanom pomáhať aj slovenská pošta.

Podpísanie konkrétnej objednanej služby štátu vyzerá podobne akurát, že tu sa už žiadny QR kód nepoužíva, lebo sme už prihlásení a overení. Na mobilný telefón po objednaní služby príde notifikácia, že danú službu sa práve chystáme podpísať.

Rola NASES

NASES má pri tomto procese z pohľadu občanov základnú rolu v podobe koncentrátora autentifikačných mechanizmov v štáte (Identity and Access Management). NASES predstavuje centrálny bod, pod ktorý patria viaceré autentifikačné procedúry. Dnes je to laminátový občiansky preukaz s čipom, v roku 2020 to bude mobilné ID a nejaká nová špeciálna metóda prihlásenia to môže byť v budúcnosti.

Ďalšie výhody

V  novom riešením mobilného ID budú už od počiatku integrované riešenia aj pre komerčný priestor – myslia sa tým napr. banky alebo operátori. Znamená to, že aj komerčný sektor bude môcť veľmi jednoducho vo svojich mobilných aplikáciách už popísaný identifikačný proces využívať. Ako sme zistili, komunikácia medzi štátom a komerčným sektorom v tejto téme už existuje a plány na jeho využívanie sú reálne.

Pracuje sa dokonca na tom, že keď už napr. u operátora alebo v nejakej banke nejakú overenú identifikáciu používame, tak by sa s touto identitou dalo prihlásiť aj k službám štátu – ide teda reverzný postup. Je to niečo ako jeden krát a dosť pri prihlasovaní k elektronickým službám. Úloha NASES je v tomto prípade federačná autorita.

Výhľad do budúcna

Toto všetko by sa pritom malo stať skutočnosťou už do februára 2020. Už sa tešíme na testovanie, lebo zatiaľ to vyzerá veľmi sľubne.

Očakávame, že nasadenie mobilného ID bude predstavovať zlom vo využívaní elektronických služieb štátu. Spojenie s komerčným sektorom tomu rozhodne pomôže. Dnes pritom dátovú schránku využíva zhruba 400 tisíc ľudí alebo komerčných subjektov a vydaných bolo zhruba 1,7 milióna eID.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.