Facebook predstavuje nový nástroj, vďaka ktorému budú mať používatelia väčšiu kontrolu nad zdieľaným obsahom v rámci kanála vybraných príspevkov. Odteraz totiž budete môcť pri zverejnených príspevkoch obmedziť okruh osôb, ktoré ich chcú komentovať. Na výber je možnosť “každý, kto môže vidieť daný príspevok” až po možnosť sprístupniť príspevok používateľom a stránkam, ktoré sme v príspevku označili.

Zmyslom kanála vybraných príspevkov je prepojiť používateľov Facebooku s priateľmi a známymi, so zaujímavým obsahom a svetom okolo nich. Podobu kanála vybraných príspevkov každodenne ovplyvňujú facebookoví priatelia používateľa, stránky, ktorým dá používateľ To sa mi páči, skupiny, ku ktorým sa pridá, a obsah, na ktorý reaguje.

Upravením okruhu používateľov, ktorí môžu príspevky komentovať, získate väčšiu kontrolu nad svojím zdieľaným obsahom a môžete tak obmedziť potencionálne nežiadúce interakcie. Verejne známa osobnosť, tvorca obsahu alebo značka môže taktiež obmedziť svoj okruh používateľov, ktorí komentujú ich verejné príspevky. To sa na Slovensku môže celkom ujať :-).

Vďaka tomuto novému nástroju máte kontrolu nad svojím kanálom vybraných príspevkov a môžete si ich usporiadať tak, aby čo najlepšie odrážali vaše záujmy a priority.  Facebook chce svojím používateľom aj pomáhať správne chápať to, z akého dôvodu sa im v kanáli vybraných príspevkov zobrazuje konkrétny obsah.

Majte pod kontrolou to, čo sa vám zobrazuje

V októbri roku 2020 zjednodušil Facebook triedenie a prechádzanie kanálmi vybraných príspevkov a dal tak väčšiu kontrolu nad tým, čo sa zobrazuje v kanáli vybraných príspevkov. Facebook tiež nový nástroj nazvaný “Obľúbené”, vďaka ktorému máte v kanáli vybraných príspevkov kontrolu nad príspevkami svojich priateľov a stránok, ktoré vás najviac zaujímajú a ktoré považejete za prioritné. Vybrať si môžete až 30 priateľov a stránok, ktoré si následne môžu pridať do Obľúbených. Ich príspevky sa potom zobrazia v kanáli vybraných príspevkov vyššie, vďaka filtru je navyše možné tieto príspevky zobraziť aj samostatne. Veľmi využívanú funkciu Obľúbené nájdete vo filtrovaciom menu, ktoré je novo dostupné v hornej časti kanála vybraných príspevkov.

Toto nové menu taktiež umožňuje jednoduchší prístup k sekcií Najnovšie, čím výrazne zjednodušuje prepínanie medzi algoritmicky zoradeným kanálom vybraných príspevkov a kanálom príspevkov zoradených chronologicky, s najnovšími príspevkami zobrazenými na prvom mieste. Používateľom aplikácie Facebook pre Android sa lišta s filtrom zobrazí gestom swipe-up (posunutím prstom hore) v kanáli vybraných príspevkov. Rovnaká funkcia bude v budúcich týždňoch testovaná aj pre aplikáciu v používateľskom rozhraní iOS. Bez ohľadu na to, ako často funkcie Najnovšie a Obľúbené používate, vždy ich nájdete v ponuke “Vaši zástupcovia”.

Nové vylepšenia v existujúcej sade ovládacích prvkov Facebooku majú za cieľ pomôcť dostať pod kontrolu obsah zobrazovaný v kanáli vybraných príspevkov. Ponúkajú navyše ďalšie užitočné nástroje, ako je napríklad “Uspanie príspevku”, vďaka ktorým môžete dočasne skryť príspevky od vybranej osoby, stránky alebo skupiny či možnosť vypnutia politických reklám.

Ako funguje funkcia Obľúbené

Zistite, prečo sa vám v kanáli vybraných príspevkov zobrazujú navrhované príspevky

Aby Facebook pomohol používateľom objavovať stále nový a relevantný obsah, zobrazuje v kanáli vybraných príspevkov navrhované príspevky, napríklad zo Stránok a Skupín, ktoré používatelia už nesledujú, ale mohli by ich zaujímať. Tieto navrhované príspevky sú založené predovšetkým na používateľovom záujme o príspevok, súvisiacich témach a taktiež na polohe. Keďže však ide o účty, ktoré sa používatelia zatiaľ nerozhodli na sociálnej sieti sledovať, riadi sa Facebook prehľadnými pokynmi, ktoré určujú, aký obsah odporúčať.

Novo taktiež Facebook uvádza u automaticky navrhovaných príspevkov viac informácií pri možnosti “Prečo sa mi to zobrazuje?”. Pokiaľ teda používatelia chcú získať viac informácií o tom, prečo sa im v kanáli vybraných príspevkov zobrazuje obsah od priateľov, stránok, skupín, ktoré sledujú, či automaticky odporúčané príspevky, stačí toto okno rozkliknúť.

To, aký obsah sa vám zobrazuje v kanáli vybraných príspevkov, ovplyvňuje niekoľko faktorov:

  • Súvisiaci prejavený záujem: Príspevok môže Facebook navrhnúť v prípade, pokiaľ iní používatelia, ktorí na tento príspevok reagovali, skôr zároveň reagovali v rámci rovnakej skupiny, stránky alebo rovnakého príspevku ako cieľová osoba.
  • Súvisiace témy: Pokiaľ sa používatelia na Facebooku nedávno zaujímali o určitú tému, systém im môže navrhnúť ďalšie príspevky, ktoré s danou témou súvisia. Pokiaľ napríklad nedávno dali To sa mi páči alebo pridali komentár k príspevku na stránke týkajúcej sa basketbalu, Facebook im môže navrhnúť ďalší príspevok týkajúci sa basketbalu.
  • Poloha: Navrhovaný príspevok sa môže používateľom zobraziť na základe ich polohy a toho, na čo reagujú ľudia v ich okolí.

Pokiaľ chcete aktualizovať zobrazovaný a zdieľaný obsah vo svojom kanáli vybraných príspevkov, musíte najskôr skontrolovať predvoľby a nastavenia súkromia, ktoré si môžete jednoducho upraviť v aplikácií podľa svojich potrieb. Funkcionalitami, ktoré umožňujú mať svoje používateľské prostredie na sociálnej sieti pod kontrolou chce Facebook zvýšiť celkový používateľský komfort. Preto má v úmysle aj naďalej investovať do nových spôsobov, ktoré umožnia získať väčšiu kontrolu nad svojím obsahom a tiež viac informácií.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.