Používať komunikačné služby na počítači má svoje výhody, najmä v možnosti použitia ozajstnej klávesnice.

Ferdium je aplikácia práve na to, aby ste mohli mať množstvo on-line služieb pod jednou strechou. Stiahnuť sa dá pre Windows, Linux aj macOS. Použiť sa dá aj ako prenosná verzia.

Toto je veľká výhoda, najmä oproti webovým prehliadačom. Prenosná verzia prehliadača vás totiž odhlási, keď ho skopírujete na iným počítač. Aplikácia Ferdium si všetko pamätá a používanie na flash disku s rôznymi počítačmi po vás nebude vyžadovať novú autorizáciu do služieb.

Okno združuje pridané služby. To sa aplikuje priamo cez Ferdium. Prvýkrát bude potrebné prejsť prihlasovacím procesom, čo je celkom jasné. Môžete si sem pridať Skype, WhatsApp, Messenger, Discord, Gmail, Teams, Telegram, Trello atď. Ide o to, aby ste to mali všetko pod jednou strechou a toto si aplikácia plní na jednotku.

Popri tom sú tu pracovné plochy, ktoré budú zlučovať vami vybrané služby. Môžete si oddeliť pracovnú od súkromnej a tomu prispôsobiť aj aplikácie. Súčasťou je napojenie na Todoist a ak používate tohto správcu zoznamu úloh.

Aplikácia má množstvo nastavení, ako sa má správať, na zobrazovanie notifikácií a tiež možnosť priblížiť či oddialiť mierku zobrazenia pre každú službu samostatne. Dalo by sa povedať, že je to ešte lepšie ako používanie v prehliadači. Vyššiu pridanú hodnotu vidíme v prenositeľnosti medzi počítačmi bez toho, aby po vás služby vyžadovali opätovné prihlasovanie.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.