Letáky, brožúry, katalógy, personifikované pozvánky či vernostné kupóny. Oblasť kreatívnej reklamnej tlače sa v poslednom období výrazne mení. Súčasné trendy sú jednoznačné. Okrem kvalitnej tlače je to aj zušľachťovanie tlačových materiálov.

Záplava najrôznejších reklám núti marketingové oddelenia zaujať svojho potencionálneho zákazníka aj inak. Svoje o tom vie Branislav Filipovič, majiteľ tlačiarne Fibra print: „Zákazníci tlačia menšie objemy, majú variabilné dáta, očakávajú personalizáciu produktov a reklamy. Súčasne sa začali hľadieť na kvalitu tlače a zušľachtenia vytlačených materiálov.“ Inak povedané, kladie sa dôraz na originalitu, aby práve ten váš reklamný materiál vynikol medzi ostatnými. Najlepšie je to vidieť na luxusnejších tlačených marketingových materiálov. Či už sú to personifikované pozvánky, kupóny, alebo obaly. Úspech spustenia nových alebo inovovaných produktov na trh ako aj reakcie spotrebiteľov na tieto produkty, môžu byť ovplyvnené ich vysokou viditeľnosťou. Prvý dojem totiž môžete urobiť len raz.

Branislav Filipovič, majiteľ tlačiarne Fibra print

Zvýšte  pozornosť!

Na to slúži najmä o parciálne 3D lakovanie, ktoré umožňuje zušľachťovanie marketingových materiálov. Parciálne 3D lakovanie môžete využiť bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobíte. Odteraz tak môžete robiť luxusné obaly, netradičné prebaly kníh, najrôznejšie krabičky, dózy, fľaše či originálne pozvánky. Vďaka tejto novej technológií začnete výrazne odlišovať od tradičných reklamných a marketingových materiálov. Čo vaši zákazníci aj ocenia. V dnešnom svete zaplavenom najrôznejšími marketingovými produktmi, kvalitný leták, pozvánka alebo obal vyčnieva z bežného priemeru. Svojich zákazníkov tak upútate na prvý pohľad. „Hovorí sa, že obal predáva. Vďaka MGI Jet Varnish 3DS máme takmer neobmedzené možnosti zušľachťovania. Dokážeme tak vyhovieť aj tým najnáročnejším požiadavkám klientov,“ objasňuje Branislav Filipovič. Obal a zušľachtená reklamná tlač k tomu zvýši pozornosť v porovnaní s rovnakým výrobkom, alebo obalom bez neho. Schopnosť výrobku prilákať vizuálnu pozornosť zákazníka má totiž silný vplyv na rozhodnutie spotrebiteľa k nákupu. Podľa uskutočneného prieskumu čas do prvej fixácie bol výrazne vyšší práve u zušľachtených obalov. Vylepšené produkty boli zákazníkmi identifikované o 45 % rýchlejšie.
Zdroj prieskumu: “An initial study into the Impact of High-Visibility Enhancements on Shelf Presence”; A 2013 Study Commissioned by the Foil & Specialty Effects Association.

Možnosti sú

Neraz sa stáva, že marketingový manažéri a reklamné agentúry nemajú predstavu, aké možnosti dnes ponúka parciálne 3D lakovanie prostredníctvom zariadenia  MGI JetVarnish 3DS od Konica Minolta. Keďže Fibra print má vlastných grafikov, svojim zákazníkom názorne ukážu a navrhnú, čo všetko by sa dalo urobiť, vylepšiť a ako sa odlíšiť od konkurencie. „Zariadenie totiž v sebe ponúka neuveriteľné možnosti zušľachtenia, ktoré na slovenskom trhu sú ojedinelé. Navyše je celý proces digitálny, takže každý výstup môže mať jedinečný dizajn,“ konštatuje Peter Lauko, obchodný manažér pre produkčnú tlač Konica Minolta Slovakia. Menšie a stredne veľké zákazky s personalizovanými údajmi, alebo variabilným dátami nerobia tomuto zariadeniu problém. Branislav Filipovič, majiteľ Fibra print dodáva: „Dnes vieme vyšperkovať zákazky do podoby, ktorá prekonáva očakávania našich klientov.“

Funguje to!

Existuje niekoľko názorných príkladov, že zušľachťovanie marketingových obalov, akými sú napríklad obaly výrobkov je tá správna cesta. Výrobca zubnej pasty Colgate zaviedol v Spojených štátoch obaly s holografickými fóliami na začiatku decembra 1997 s marketingovou kampaňou vo výške 100 miliónov USD. Táto zubná pasta sa stala v USA číslom 1 iba za štyri mesiace s 30-percentným podielom na trhu. Podobne je na tom značka Gilette. Tá zaviedla produkt s pretlačenou fóliou v roku 1998. V priebehu šiestich mesiacov sa stal najpredávanejším holiacim strojčekom v USA a Európe napriek prémiovej cenovej značke, ktorú mnohí kritici považujú za príliš vysokú. Byť originálnym a zušľachťovať svoje obaly, alebo marketingové materiály sa tak skutočne oplatí. Budete tak viditeľný a zaujmete pozornosť vašich súčasných ako aj budúcich zákazníkov. Na prvý pohľad.

www.konicaminolta.sk

www.fibraprint.sk

 

 

 

 

Značky: