Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo online finále  vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami.

Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, prezentovať svoje projekty, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave.  Akcia bola vyvrcholením aktivít zameraných na propagáciou bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ktorá by sa neuskutočnila bez pomoci našich partnerov z priemyslu a to hlavných partnerov Hollen s.r.o., Volkswagen Slovakia, Tatravagónka Poprad a Siemens Slovensko. Ďalšími partnermi podujatia sú NORD-Pohony s.r.o., KONŠTRUKTA – Industry, Slovenská spoločnosť údržby, Zväz automobilového priemyslu, Výskumný ústav zváračský, ŠVECGROUP a Microstep. Patrí im veľká vďaka. Jedným  z dôvodov, prečo podporujú priemyselný partneri túto súťaž je, že Slovensko potrebuje nevyhnutne novú generáciu strojných inžinierov. Dopyt po absolventoch Strojníckej fakulty STU v Bratislave  neustále  narastá.

My vo Volkswagen Slovakia sme veľmi hrdí a tešíme sa, že môžeme túto súťaž, túto Olympiádu sprevádzať, dnes už po niekoľký krát. povedal člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia pán Sebastian Krapoth.

Tento rok sme bohužiaľ nemohli privítať študentov a pedagógov z celého Slovenska priamo na pôde našej fakulty. Pandemická situácia neumožnila študentom osobne spoznať pedagógov, študentov, vidieť laboratóriá a skvelé projekty. Snažili sme sa študentom priblížiť prostredie fakulty a študijné programy  aspoň prostredníctvom Virtuálneho dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 3.2. 2021.

„ Hlavným cieľom súťaže Strojárska olympiáda je popularizácia technického vzdelávania, pretože Slovensko nevyhnutne potrebuje novú generáciu strojných inžinierov, “ povedal  dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave profesor Ľubomír Šooš.

V súčasnej dobe zvláda naša krajina krízu predovšetkým vďaka strojárenstvu a automobilovému priemyslu. Práve preto je nesmierne dôležité poukázať na  dôležitosť technického vzdelávania mladých ľudí.

Firma HOLLEN pôsobí v automobilovom priemysle už 20 rokov a sme radi, že môžeme cez Strojárenskú olympiádu podporiť mladých talentovaných študentov, ktorí svojou nápaditosťou, húževnatosťou a tvorivosťou budú v budúcnosti pomáhať Slovensku udržať si postavenie strojárenskej a automobilovej veľmoci.“ povedal Generálny riaditeľ Hollen s.r.o. pán Tomáš Osuský.

Kvalita prác a prezentačné schopnosti študentov sa neustále zvyšujú každým  rokom. Medzi najlepších študentov  tohto ročníka patrili: Viliam Krištof, Christian Izakovič z Gymnázia Jána Hollého Trnava, Martin Gelo zo Strednej odbornej školy Stará Turá, Adam Nespala zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej  Karola Adlera v Bratislave, Matej Gurňák z Gymnázia Juraja Hronca v Bratislave.  Súťažiacich sme sa  snažili motivovať, aby vo svojej  práci pokračovali ďalej.  Je priam obdivuhodné, že to študenti zvládli na tak vysokej úrovni v ťažkých podmienkach online výuky v dnešnej dobe.  Už teraz sa  tešíme, keď privítame týchto výnimočných ľudí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Značky: