Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenský Fintech Hub oslavuje rok od svojho vzniku a pre začínajúce firmy v oblasti finančných a digitálnych technológií má novinku. Prístup do unikátneho Agregovaného Testovacieho Prostredia (ATE), v ktorom budú mať členovia Fintech Hubu možnosť testovania svojich finančných inovácií v úplne reálnom prostredí a v súlade s aktuálnou legislatívou.

Spustenie ATE plánuje Fintech Hub spolu so svojimi partnermi už o niekoľko týždňov. Oproti predchádzajúcim možnostiam testovania bude novinka agregovať viac sfér finančného sveta, napríklad API napojenie platieb, rôzne typy otvoreného bankovníctva či blockchainové riešenia.

Kvalitné prostredie na testovanie je pre začínajúce firmy alfou a omegou pri vývoji nových fintechových riešení. V ňom si môžu vyskúšať nové technológie a to bez rizika zneužitia citlivých informácií alebo straty dát. Rovnaký cieľ pritom sleduje Národná banka Slovenska, ktorá nedávno spustila vlastnú platformu pre spoluprácu s inovatívnymi firmami – takzvaný Regulačný sandbox.

„Sme radi, že Národná banka Slovenska prišla so svojou iniciatívou Regulačného sandboxu. Tak aj vďaka spoločne vytvorenej pracovnej skupine a vzniku ATE môžeme spoločné aktivity zladiť a v konečnom dôsledku pomôcť inovatívnym firmám aj jednotlivcom pri vytváraní kvalitných riešení pre finančný svet,” hovorí výkonný riaditeľ a jeden zo zakladateľov Fintech Hubu Juraj Králik.

Fintech Hub so sídlom v Bratislave pred rokom založila skupina inovatívnych firiem na čele so spoločnosťami Mastercard, Vacuumlabs a Slovenskou Fintech asociáciou. Ich spoločným cieľom je pomáhať inovatívnym firmám v regióne, urýchliť ich vstup na trh a spoločne dosahovať určené business ciele.

„Je skvelé, že Fintech Hub preukazuje schopnosť reálne pomáhať fintechom s ich vstupom na trh. Vytvorenie technického testovacieho prostredia napojeného na prezentovaný regulačný sandbox Národnej banky Slovenska je ďalším dôležitým krokom pri napĺňaní vízie Fintech Hubu – byť preferovaným riešením a partnerom pre fintechy z celého regiónu strednej a východnej Európy,“ dodávaViktor Gřešek, Business Development Manager v spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

„Slovensko je vďaka svojej veľkosti a polohe v rámci Európy ideálnym prostredím na testovanie fintechových inovácií. Okrem toho tu máme talenty, ktoré vďaka svojmu know-how dokážu celé odvetvie posunúť na vyšší level. Za významný medzník v tomto smere považujem podporu Národnej banky Slovenska pri spúšťaní prvého testovacieho prostredia Fintech Hubu. Práve takto vieme z Bratislavy vytvoriť technologický hub, ktorý pritiahne inovatívne firmy, investorov a urýchli rast inovácií v celom regióne,” dopĺňa CEO Vacuumlabs, Matej Ftáčnik. 

Rok plný inovácií

Za prvý rok sa podarilo pod krídla Fintech Hubu prilákať viac ako 15 fintech spoločností, s ktorými spolupracuje na každodennej báze. Iba pätina zúčastnených spoločností je zo Slovenska, pričom tu sa očakáva postupný rast. Súčasťou platformy sú aj firmy z Českej republiky, Maďarska, Rumunska či Ukrajiny, ktoré majú záujem o vstup na slovenský respektíve európsky trh.

Pri svojom založení deklaroval Fintech Hub cieľ pomáhať fintech spoločnostiam predovšetkým v oblasti legislatívy, strategického mentoringu a urýchlenia vstupu na trh. Na základe zvýšeného záujmu zo strany fintech spoločností pridal medzi svoje hlavné piliere aj vytvorenie investorskej siete a prepájanie zaujímavých fintech spoločností s investormi.

“Pôvodne sme mali za cieľ spustiť investičný pilier Fintech Hubu až v priebehu roku 2022. Ale záujem zo strany fintech spoločností, ktoré sú účastníkmi nášho programu, nás utvrdil v tom, že získanie kapitálu je pre začínajúce spoločnosti mimoriadne dôležité,” vysvetľuje výkonný riaditeľ a jeden zo zakladateľov Fintech Hubu, Juraj Králik.

Značky: