Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Získanie prestížnej svetovej certifikácie v oblasti počítačovej bezpečnosti svedčí o záväzku spoločnosti Zyxel poskytovať klientom z radov verejného sektora požadované zabezpečenie sietí.

Spoločnosť Zyxel Communications dnes oznámila, že jej rad firewallov ZyWALL získal certifikáciu Common Criteria. Podmienkou získania tejto prestížnej certifikácie počítačovej bezpečnosti je splnenie náročných požiadaviek vrátane dôsledného a opakovaného hodnotenia na základe štandardu Common Criteria (ISO/IEC 15408), ktorým sa overujú bezpečnostné funkcie produktov. V dôsledku striktných požiadaviek je certifikácia udelená len minimu produktov: od zavedenia kritérií ju získalo len 236 sieťových a súvisiacich zariadení a systémov, pričom firewally predstavujú len zlomok z nich.

Udelený certifikát a rodina produktov ZyWALL

„Táto certifikácia je obrovskou odmenou za roky náročnej práce nášho tímu pre IT bezpečnosť,“ uvádza Martin Bratičák, Head of Channel CEE Zyxel. „Súčasne je to aj najlepší dôkaz toho, že firewally ZyWALL poskytujú robustnú bezpečnosť, ktorú sľubuje popis na krabici. Certifikáciu sme získali v najlepšiu možnú dobu, pretože naše produkty stále častejšie dodávame zákazníkom z radov štátnych orgánov, zdravotníckych zariadení a bánk, pre ktorých je bezpečnosť absolútne kritická.“

Martin Bratičák k tomu dodáva: „Mnohí z týchto klientov často spolupracujú len s dodávateľmi, ktorí disponujú produktami s certifikáciou Common Criteria. Už teraz sa nám vďaka úspešnej certifikácii podarilo v jednej ázijskej krajine získať rozsiahlu zákazku na dodávky produktov pre približne tisíc kliník.“

Rámec Common Criteria vyvinuli v 90. rokoch minulého storočia vlády Kanady, Francúzska, Nemecka, Holandska, Veľkej Británie a USA zjednotením rôznych štandardov pre IT bezpečnosť. Jeho prvá verzia bola vydaná v roku 1994 a o päť rokov neskôr sa stala normou ISO/IEC. Hodnotenia sú vykonávané výhradne v laboratóriách certifikovaných podľa normy ISO 17025.

Zyxel certifikáciu získal od holandskej spoločnosti Brightsight BV, ktorá je najväčším svetovým nezávislým laboratóriom pre hodnotenie bezpečnosti. Ako uvádza certifikačná správa, hodnotenie overilo, že firewally ZyWALL úspešne čelia hrozbám v podobe neoprávneného prístupu a nepovolených aktivít a súčasne dosahujú bezpečnostné ciele vrátane cieľov súvisiacich s riadením toku, šifrovaním a chránenou správou.

Ochrana v reálnom čase

Rad ZyWALL poskytuje spoľahlivú ochranu v reálnom čase, ktorá zaisťuje kontinuitu prevádzky, optimálny výkon CP a lepšiu kontrolu nad sieťou, a súčasne zákaznícke a firemné dáta, duševné vlastníctvo a kritické zdroje chráni pred externými i internými hrozbami.

Produkty ZyWALL využívajú robustný hybridný VPN a podporujú pokročilý algoritmus Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2) pre najbezpečnejšie VPN pripojenie vo svojej triede a pre maximálnu bezpečnosť firemnej komunikácie. Spoločnosť Zyxel ponúka rôzne úrovne subskripcie vrátane antispamu, filtrovania obsahu a riadenia hotspotov.

 

Značky: