Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nejnovější průzkum společnosti Panasonic Connect Europe zjistil, že firmy očekávají od investic do bezdrátových technologií průměrné zvýšení jejich produktivity o 32 % během tří let od implementace.

Více než třetina respondentů (36 %) uvedla, že 5G je nejdůležitější investicí do bezdrátových technologií v jejich podnikání, přičemž soukromé sítě v kampusech jsou populárnější než sítě veřejné. Každý pátý dotázaný (22 %) považuje WiFi 6 za nejdůležitější typ bezdrátové technologie.

Jedná se o podstatné vylepšení oproti jeho předchůdci, který nabízí rychlejší připojení a lepší odolnost pro sítě s vysokým zatížením připojených zařízení. Podobně vysoký byl i zájem o Bluetooth a sítě dlouhého dosahu (LoRaWAN), protože organizace hledají správnou technologii pro specializované aplikace ve svých vlastních odvětvích, jako je logistika dodavatelského řetězce a výroba. Celkově lze říci, že v oblasti investic do bezdrátových technologií dochází k rychlému pokroku, přičemž 41 % osob s rozhodovací pravomocí se již rozhodlo investovat do bezdrátových projektů nebo je v procesu plánování. Dalších 38 % respondentů je již ve fázi implementace.

Překážky přetrvávají

Existují však výzvy, které je třeba překonat, přičemž 24 % dotázaných přiznává obavy týkající se bezpečnosti IT, zatímco 22 % se obává problémů s interoperabilitou a konektivitou se svou stávající IT infrastrukturou. Každý pátý se obává o ovladatelnost technologie bezdrátových sítí a podobné procento uvádí nedostatek důvěry v IT zdroje, znalosti a dovednosti.

„Tento výzkum zdůrazňuje, že se jedná o klíčové období v investicích do bezdrátových technologií a rozhodování. Příchod 5G, vývoj WiFi a inovace kolem Bluetooth a LoRaWAN pohánějí propojený svět způsoby, které by byly ještě před několika lety nepředstavitelné. Je zřejmé, že vedoucí představitelé firem věří, že bezdrátová konektivita představuje obrovské příležitosti, ale existují také výzvy, které je třeba překonat,“ říká Jan Kaempfer, marketingový ředitel společnosti Panasonic Connect Europe.

Role v tomto odvětví

„Podniky mají nedostatek interních odborných znalostí a zdrojů a poskytovatelé technologií by měli hrát roli při podpoře organizací s odbornými znalostmi a vzděláním, aby jim vštípili větší důvěru a zaplnili některé mezery ve zdrojích. Celkově je však situace v oblasti bezdrátových technologií velmi pozitivní, je v ní cítit silná chuť po inovacích a pokročilém nasazení. Ve společnosti Panasonic Connect Europe jsme odhodláni pomáhat vedoucím pracovníkům firem porozumět hlavním hnacím pro investice do bezdrátových technologií, klíčovým technologiím a jejich aplikacím a tomu, jak překonávat překážky.“

Průzkumu, který provedla nezávislá výzkumná společnost Opinion Matters a který zadala společnost Panasonic Connect Europe, se zúčastnilo více než 300 vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí odpovědných za bezdrátové a síťové technologie ve Velké Británii, Francii a Německu v následujících odvětvích: Maloobchod; Logistika a dodavatelský řetězec; Výrobní; Vzdělávání; Média a zábava založená na poloze; a veřejného sektoru a záchranných služeb.

Značky: