Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Konzorcium na čele s automobilkou Ford vyvíja inovatívny prediktívny nástroj pre bezpečnosť cestnej premávky, ktorý na základe údajov z pripojených vozidiel a inteligentných senzorov na krajniciach ciest zvýši bezpečnosť a zjednoduší cestovanie v malých i veľkých mestách.

Každoročne zomiera vo svete vyše 1,3 milióna ľudí na cestách1, teda asi 3 700 denne.  Zranenia pri dopravných nehodách sú tak celosvetovo ôsmou najčastejšou príčinou smrti2. Okrem následkov pre ľudí, majú nehody aj vážne finančné dôsledky. Britské Ministerstvo dopravy vyčíslilo ročné hospodárske náklady dopravných nehôd na viac ako 35 miliárd libier3.

Dátový nástroj pre bezpečnosť cestnej premávky bude analyzovať informácie z pripojených vozidiel, inteligentných senzorov na krajniciach ciest a od miestnych úradov. Na ich základe bude predpovedať pravdepodobné umiestnenie a možné hlavné príčiny potenciálnych ohnísk, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky. Na základe týchto poznatkov budú mestá môcť prijímať preventívne opatrenia a prednostne riešiť cesty a križovatky, ktoré predstavujú pre účastníkov cestnej premávky najväčšie riziko.

„Čoskoro bude každé nové vozidlo pripojené. Vnímame to ako príležitosť na výrazné zníženie počtu dopravných nehôd a záchranu životov. Sme presvedčení, že vďaka spolupráci s poprednými inovátormi, odborníkmi a akademickou obcou môžeme aj s podporou agentúry Innovate UK pomôcť vylepšiť mobilitu pre milióny ľudí na celom svete,“ povedal Jon Scott, vedúci projektu City Insights oddelenia Ford Mobility v Európe.

Oddelenie Ford Mobility pri vývoji spolupracuje s Okresnou radou v Oxfordshire, špecialistami na senzory na báze umelej inteligencie zo spoločnosti Vivacity Labs, s akademickými pracovníkmi z Výskumného strediska pre bezpečnosť dopravy na Univerzite Loughborough s podporou Londýnskeho dopravného podniku. Iniciatíva aktuálne získala finančnú podporu od vládneho fondu pre inovácie Innovate UK.

Dátami riadená bezpečnosť cestnej premávky

V rámci rozsiahleho výskumu preskúmala automobilka Ford možnosti, ako by sa s pomocou pripojených vozidiel a prediktívnej analýzy dala zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Do 18-mesačného projektu začínajúceho tohtoročné leto sa dobrovoľne zapojí až 700 osobných a úžitkových vozidiel v okrese Oxfordshire a v Londýne.

Analyzovať sa budú podrobné telematické údaje získané od flotily vozidiel (napr. používanie brzdového či plynového pedála, uhol natočenia volantu) a informácie z 25 inteligentných senzorov, ktoré v okrese Oxfordshire poskytne spoločnosť Vivacity Labs, špecializujúca sa na zaznamenávanie a klasifikáciu dopravy. Celkový počet senzorov v prevádzke sa tak zvýši na 100.

Odborníci z Výskumného strediska pre bezpečnosť dopravy pod vedením Ruth Welshovej, docentky zameranej na bezpečnosť dopravy, budú spolu s tímom pre zber a analýzu globálnych dát spoločnosti Ford analyzovať údaje o vodičoch a vozidlách. Okresná rada v Oxfordshire bude sledovať, ako môžu údaje od miestnych orgánov v spojení s prediktívnym nástrojom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.

„Okresná rada v Oxfordshire sa zaviazala umožniť inovatívne využívanie technológie pripojených vozidiel, ktoré je prospešné pre našu komunitu. Dúfame, že vďaka prepojeniu údajov z vozidiel s inteligentnou infraštruktúrou pomôže tento projekt zvýšiť bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uviedol Llewelyn Morgan, vedúci pre inovácie Okresnej rady v Oxfordshire.

Získané poznatky a analýza sa použijú pri ďalšom vývoji digitálneho algoritmu a nástroja pre bezpečnosť cestnej premávky na prispôsobiteľný komerčný produkt, z ktorého budú môcť profitovať mestá celého sveta. Okrem toho sa konzorcium bude usilovať odhaliť ďalšie možnosti využitia prediktívnych informácií pre bezpečnosť cestnej premávky v reálnych podmienkach.

„Loughborough disponuje jedinečnými výskumnými kapacitami v oblasti bezpečnosti dopravy, ktoré sa tu budovali viac ako 40 rokov, a sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tohto transformačného projektu, ktorý Spojenému kráľovstvu prinesie celosvetovo vedúce postavenie v oblasti bezpečnosti pripojených vozidiel,“ povedal Prof. Steve Rothberg, zástupca vicekancelára pre výskum na Univerzite Loughborough.

Testovanie pripojených vozidiel

Projekt prichádza po dvoch úspešných testoch v Londýne, počas ktorých analytici a dátoví vedci z oddelenia Ford Mobility preskúmali viac ako 1,5 milióna kilometrov jazdy pripojených vozidiel so zámerom identifikovať, analyzovať a poskytnúť miestnym orgánom podrobné bezpečnostné pokyny týkajúce sa rôznych ohnísk rizika pre bezpečnosť cestnej premávky vo Veľkom Londýne4. *

Odporúčané vylepšenia zahŕňali zavedenie kamier na semaforoch, ktoré by odrádzali od jazdy na červenú, strihanie zelene, aby bolo dopravné značenie jasne viditeľné, značenie a semafory v dvoch výškach, obnova povrchu vozoviek či zdvihnutie kanalizačných poklopov.

Oddelenie Ford Mobility okrem toho spolupracuje s úradmi v nemeckom Kolíne nad Rýnom, a španielskej Valencii na identifikácii ďalších spôsobov, ako by analýza informácií z pripojených vozidiel a infraštruktúry mohla byť prospešná pre mobilitu v mestách.

  1. World Health Organisation: Road traffic injuries
  2. World Health Organisation: The top 10 causes of death
  3. GOV.UK: Accident And Casualty Costs
  4. Ford Media Center: Ford Exposes ‘Hidden’ Dangers On City Streets, Uses Big Data And Connected Vehicles To Help Improve Road Safety