Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od 1. januára 2023 budú k dispozícii viaceré elektronické formuláre daňových priznaní.  Finančná správa k tomuto dátumu zverejní formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Finančná správa vyhlásila, že robí všetko pre to, aby boli formuláre pre klientov dostupné včas a mohli si tak komfortne plniť zákonom dané povinnosti. Na portáli finančnej správy (Katalóg formulárov) nájdete tlačivá a elektronické formuláre od 1. januára 2023 pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane je do 31. marca 2023. 

Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov musí daňovník použiť tlačivo, resp. e-formulár, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR vydaným opatrením.

Značky: