Na oslavu Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím (IDPD) sa pozrime, ako nás moderné technológie posúvajú bližšie k inkluzívnejšiemu svetu.

Výsledkom tejto snahy je funkcia Universal Gestures[1], ktorá výrazne uľahčuje ovládanie šikovných hodiniek Galaxy Watch pre používateľov, ktorým bežné ovládanie cez dotykový displej robí problém. Stačia k nemu totiž jednoduché a intuitívne pohyby, respektíve gestá. Funkcia Universal Gestures sa po prvýkrát predstavila ako súčasť používateľského rozhrania One UI 5 Watch.

Vďaka funkcii Universal Gestures je možné plnohodnotne ovládať hodinky bez toho, aby človek potreboval precízne dotyky prstami alebo prácu s tlačidlami. Stačí raz alebo dvakrát zaťať päsť, prípadne raz či dvakrát spojiť palec a ukazovák (tomuto gestu sa hovorí pinch). Ako funguje základná gestikulácia vidíme na nasledujúcom obrázku.

Popis k obrázku:

Zaťať päsť – výber položky

2x zaťať päsť – aktivácia funkcie Universal Gestures a prechod do menu Akcie

Pinch – prechod na ďalšiu položku

2x pinch – návrat na predchádzajúcu položku

Ako zapnúť funkciu Universal Gestures

Na aktiváciu funkcie Universal Gestures na hodinkách Galaxy Watch slúži nasledujúci jednoduchý postup:

Najprv prejdite do Nastavení smart hodiniek Galaxy Watch a nájdite ponuku Uľahčenie. Posuňte sa dole a v časti Interakcie a obratnosť nájdite položku Univerzálne gestá. Potom zapnite funkciu Univerzálnych gest a vo výukovom kurze sa dozviete, ako funkciu využiť naplno.

Hneď ako je funkcia Univerzálne gestá zapnutá, dvakrát zovrite ruku v päsť, aby ste plynule prešli z bežného spôsobu navigácie založeného na dotyku[2]. Galaxy Watch zmenu nastavenia oznámi nastaviteľným farebným obrysom.

Zatnite päsť pre otvorenie menu Akcie

Zatnutím päste umožní funkcia Universal Gestures vyberať a spúšťať jednotlivé aplikácie či ďalšie akcie v hodinkách Galaxy Watch.

Ak päsť zatnete dvakrát, otvorí sa menu Akcia s celým radom šikovných možností, ku ktorým máte prístup doslova na zápästí. Menu si môžete predstaviť ako sadu praktických nástrojov, napríklad na otvorenie ponuky s aplikáciami, na návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo na zobrazenie nedávno použitých aplikácií. A túto sadu máte vždy poruke. Okrem toho funguje dynamicky, obsah sa mení podľa toho, aké aplikácie pri otvorení menu práve bežia. Stačí si vybrať položku a zaťať päsť.

Pinch umožňuje pohyb tam a späť

Bezdotykové ovládanie hodiniek Galaxy Watch umožňuje taktiež jednoduchý a dvojitý pinch (teda spojenie palca a ukazováka), čo môže byť tiež veľmi užitočné pre používateľov

s obmedzenou hybnosťou. Týmto spôsobom je možné prechádzať medzi jednotlivými položkami alebo sa vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.

Pomocou tohto gesta môžete listovať správami, prechádzať záznamy v kalendári alebo si prezerať fotoalbum.

Zjednodušené ovládanie prístrojov odstraňuje zábrany, špičkové zážitky s modernou technológiou si vďaka nemu môže vychutnať každý. Majiteľom hodiniek Galaxy Watch to funkcia Universal Gestures umožňuje v nebývalej miere – môžu si napríklad zmeniť funkcie jednotlivých gest, pokiaľ im niektoré iné budú vyhovovať lepšie.

Ďalšia významná možnosť pri ovládaní hodiniek Galaxy Watch

Hodinky Galaxy Watch ponúkajú aj ďalšie pozoruhodné možnosti ovládania – funkciu Gestá[3], ktorú nájdeme v nastavení pre pokročilých. Aj táto funkcia ponúka niekoľko zaujímavých skratiek pre vybrané akcie, ku ktorým patria napríklad prijímanie telefónnych hovorov, mazanie varovných hlásení alebo rýchle spúšťanie určitých aplikácií. To všetko je možné prostredníctvom jednoduchých pohybov ruky alebo paže.


[1] K dispozícii pri modeloch Galaxy Watch6, Watch5 a Watch4 s používateľským rozhraním One UI 5 Watch.

[2] Aktivácia gestom, ktoré slúži na aktiváciu univerzálnych gest, sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia Galaxy Watch, verzie softvéru, oblasti a operátora.

[3] Gestá sa zapínajú v menu Nastavenia > Pokročilé funkcie, zvoľte ponuku Gestá a zapnite tie, ktoré chcete používať.

Značky: