Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Nová správa Accenture Technology Vision 2023 s názvom „Keď sa atómy stretávajú s bitmi: Základy našej novej reality“ skúma technologické trendy, ktoré stoja za čoraz výraznejším prepojením fyzického a digitálneho sveta.
  • Accenture predstavuje svoje nové centrum excelentnosti, ktoré je zamerané na generatívnu umelú inteligenciu.

Nový výskum spoločnosti Accenture ukazuje, že fyzické a digitálne svety sa stávajú nerozlučne prepojenými. Generatívna umelá inteligencia a iné rýchlo sa vyvíjajúce technológie budú mať významný dopad na firemný sektor.

V nasledujúcom desaťročí budú kľúčové tri technologické mega trendy, medzi ktoré patrí cloud, metaverse a umelá inteligencia. Tie zmenšia vzdialenosť medzi našimi digitálnymi a fyzickými svetmi,“ povedal Paul Daugherty, výkonný riaditeľ skupiny Accenture Technology. „Generatívna umelá inteligencia bude mať ďalekosiahly dopad, preto je dôležité, aby ju firmy neprehliadali a začali využívať už teraz. Na dosiahnutie jej plného potenciálu je potrebné investovať do dát, ľudí a prispôsobovania tak, aby vyhovela jedinečným potrebám každej organizácie.“

Raketový vzostup ChatGPT ukázal svetu silu generatívnej umelej inteligencie a jej schopnosti rozšíriť ľudské kapacity a možnosti. Accenture odhaduje, že až 40 % všetkých pracovných hodín bude podporovaných alebo rozšírených umelou inteligenciou na báze jazyka. Prieskum ukázal, že až 98 % respondentov z biznisového sektoru sa zhodlo, že modely umelej inteligencie zohrajú dôležitú úlohu v stratégiách ich organizácie v priebehu nasledujúcich troch až piatich rokov.

Správa Accenture Technology Vision 2023 identifikuje štyri trendy, ktoré budú podľa Accenture v nasledujúcich rokoch kľúčové.

  • Digitálna identita: 85 % osôb vo vedúcich pozíciách považuje schopnosť autentifikovať digitálnych používateľov a aktíva pri prepájaní fyzického a digitálneho sveta za strategickú biznisovú nevyhnutnosť, nielen za technickú záležitosť.
  • Moje dáta, vaše dáta, naše dáta: Umelá inteligencia nemôže naplno rozvinúť svoj potenciál, kým spoločnosti nevyriešia otázku efektívneho využívania dát. Až 90 % osôb vo vedúcich pozíciách sa domnieva, že dáta sa stávajú kľúčovou konkurenčnou výhodou v rámci organizácií a naprieč odvetviami.
  • Hranice našich možností: Vzájomná spätná väzba medzi vedou a technológiami sa zrýchľuje, pričom každá z nich urýchľuje pokrok druhej, a to spôsobom, ktorý by podľa 75 % respondentov mohol začať prinášať riešenia veľkých svetových výziev.

Na základe dlhoročného výskumu a práce s klientmi vytvorila spoločnosť Accenture „Centrum excelentnosti pre generatívnu umelú inteligenciu a veľké jazykové modely“, ktoré združuje 1 600 odborníkov a odborníčok na generatívnu umelú inteligenciu a využíva skúsenosti viac ako 40 000 expertov a expertiek na umelú inteligenciu a dáta v rámci celej spoločnosti Accenture. S cieľom pomôcť manažérom firiem zorientovať sa v tejto problematike vydala nedávno spoločnosť Accenture publikáciu „Nová éra generatívnej umelej inteligencie pre každého“, ktorá poskytuje praktické poznatky o tom, ako je možné najlepšie využiť túto prevratnú technológiu priamo v organizáciách.

Spoločnosť Accenture už 23 rokov systematicky skúma firemné prostredie s cieľom identifikovať technologické trendy, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou pre spoločnosti a organizácie kľúčové. Viac informácií o tohtoročnej správe nájdete na www.accenture.com/sk-en/insights/technology/technology-trends-2023.

Značky: