Okrem toho ale prináša vyššie zabezpečenie ohľadne cookies.

To mimo iné súbory, na základe ktorý vás vedia identifikovať rôzne weby naprieč vami prezeranými stránkami. Údaje z nich sa prenášajú cez internet, podobne ako iné súbory a tu chce Google zaviesť zvýšené reštrikcie. V prvom rade chce, aby sa cookies prenášali iba cez šifrované spojenie HTTPS a navyše chce obmedziť cookies tretích strán cez svoj tag SameSite.

V prvej vlne bude obmedzenie dotknuté asi pre 50 % používateľov. Vďaka úprave vlastnosti tagu SameSite a jeho vynucovaniu na zabezpečený, bude používateľ viac chránený. Takisto sa má novou úpravou zamedziť sledovaniu naprieč webmi.

Tým by nemohli stránky používať tzv. fingerprinting a dozvedieť sa vaše zvyklosti na základe toho, že ste použili iný web, než na ktorom ste. Táto téma je značne obšírna a postupné zavedenie by mohlo negatívne ovplyvniť Google v pozícii reklamného magnáta. Pripravenosť prehliadača na nové pravidlá cookies si môžete preveriť na testovacej stránke.

samesite cookies

V každom prípade ide o krok, ktorý umožní mať stále funkčné cookies, lepšie zabezpečenie ich prenosu a zákaz používať ich takpovediac krížovo po rôznych weboch. Mozilla FirefoxApple Safari už cookies tretích strán blokujú a je to v posledných mesiacoch súčasťou hlavných zlepšení. V prípade Mozilly je to základom ich kampane a komunikácie toho, že ich prehliadač dbá o zvýšenie súkromia užívateľov.

Ďalšia funkcia je zbavenie sa notifikácií, ktoré musíte akceptovať alebo zamietnuť pri zväčša prvom vstupe na webovú stránku. Po novom sa bude zobrazovať ikona zvončeka v adresnom riadku a vy sa k notifikácii (ak ju web obsahuje) dostanete vtedy, keď ju chcete vidieť.

Zdroj: ghacks.net

Prečítajte si aj:

Chrome bude zobrazovať farebné karty

Značky: