Táto téma trápi množstvo používateľov služby.

Pravdepodobne ste sa už neraz stretli s tvrdeniami svojich kolegov alebo priateľov, že iba krátko po tom, čo sa s niekým bavili na určitú tému, tak Google im ponúkol cielenú reklamu, ktorá priamo súvisela s danou problematikou. 

Podobný problém trápi aj používateľov Gmailu, ktorí majú obavy z toho, že Google na to, aby im čo najlepšie zacielil reklamu, číta ich správy. Google však tento mýtus vyvracia a na skutočný stav upozorňuje priamo v aplikácii Gmail. Na základe zobrazenej “notifikácieGoogle informuje o tom, ako chráni súkromie používateľov. Spoločnosť jedným dychom dodáva, že reklamy v Gmaile nie sú za žiadnych okolností založené na obsahu správ.

Google na stránkach podpory ďalej vysvetľuje, akým spôsobom cielenie reklamy v Gmaile funguje, aby bola pre používateľov služby čo najrelevantnejšie. Proces výberu a prispôsobenia reklám v Gmaile je podľa slov spoločnosti plne automatizovaný. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že aj reklama v Gmaile je založená na online aktivite používateľov počas ich prihlásenia v Googli.

Najdôležitejšie však je, že Google na zobrazovanie reklám nebude kontrolovať ani čítať správy používateľov Gmailu. 

Etika na prvom mieste

Okrem toho, aby reklama bola cielená iba na základe online aktivity používateľov, tak Google dbá aj o to, aby sa pri konkrétnych typoch obsahu zobrazovali vhodné reklamy. To znamená, že Google napríklad nebude zacieľovať reklamy založené na citlivých údajoch, ako je rasa, náboženské vyznanie, sexuálna orientácia, zdravotný stav alebo dôverné finančné kategórie. 

Pokiaľ však chcete získať ešte väčšiu kontrolu nad reklamou zobrazovanou v rámci vášho Google účtu, tak navštívte Moje centrum reklám.

Zdroj: Google

Prečítajte si aj:

Peter Hupka

Peter Hupka
Každý deň sledujem aktuálne dianie v technologickom svete a vyberám tie najzaujímavejšie témy pre náš web.