Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Google oznámil spustenie svojej iniciatívy Google.org Impact Challenge po prvýkrát aj pre región strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska.

Výzva má za cieľ podporiť organizácie, ktoré svoju činnosť zameriavajú na znižovanie rozdielov v oblasti digitálnych zručností a podporu ekonomického rastu v regióne s ohľadom na inklúziu menšinových komunít. Celková finančná podpora vo výške 2 milióny EUR bude prostredníctvom grantov rozdelená medzi vybrané subjekty zo Slovenska a ďalších desiatich krajín z regiónu CEE na podporu ich charitatívnych projektov.

Spoločnosť Google sa rozhodla podporiť dobročinné iniciatívy z regiónu CEE, vrátane Slovenska, ktorých cieľom je oživenie ekonomiky s dôrazom na väčšiu sociálnu integráciu znevýhodnených skupín a prekonanie rozdielov v oblasti digitálnych zručností. Firma tak chce pomôcť pri oživovaní ekonomík po dopadoch pandémie pomocou využitia moderných technológií a inkluzívnych nástrojov.

Túto iniciatívu nesmierne vítam, pretože verím, že môže pomôcť znížiť rozdiely v online zručnostiach, ktoré sa počas pandémie prehĺbili. Rovnaké príležitosti na trhu práce pre všetky skupiny obyvateľov sú pre zdravú spoločnosť nevyhnutné. Aj preto sa už od roku 2016 podieľame na podpore digitálneho vzdelávania na Slovensku. Google.org Impact Challenge predstavuje ďalší významný krok v snahách podporiť rozvoj týchto dôležitých zručností v rámci znevýhodnených skupín,“ hovorí Rasťo Kulich, šéf slovenského Googlu.

V rámci panelu expertov, ktorí budú projekty hodnotiť a vyberať, zasadne aj sociologička a bývalá predsedníčka vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová.

Dnes zažívame najväčší rozsah slobody v histórii, a to aj vďaka internetu. Sme súčasťou demokratizácie práva na slobodu myslenia, vyznania, vyjadrenia, informácií, zhromažďovania, spolčovania, umenia a vedy. Zároveň sme súčasťou prelomenia ekonomických, zemepisných a vekových bariér. Na druhej strane sú slobody sprevádzané rizikom manipulatívneho narábania s informáciami, osobných útokov atď. Vidíme tiež napätie medzi slobodou slova a osobnými právami. Zabrániť rizikám a ohrozeniam predpokladá nielen technické zručnosti, ale aj porozumenie zo strany verejnosti tomu, čomu máme a môžeme dôverovať. Nielen štát, trh či občianska spoločnosť musia byť transparentné, ale aj technológie musia byť transparentné, zrozumiteľné a prístupné kontrole jednotlivcov,“ konštatuje Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Šancu na získanie grantu z fondu Google.org Impact Challenge majú neziskové organizácie, firmy, ako aj akademické inštitúcie so svojimi charitatívnymi projektmi bez ohľadu na ich veľkosť či úroveň rozpracovania. Organizácie môžu posielať prihlášky do 1. marca 2021 na stránke g.co/ceechallenge. Na výbere projektov sa budú podieľať predstavitelia Googlu spolu s partnerskou organizáciou INCO a expertným panelom zloženým z významných regionálnych akademikov, lídrov a občianskych aktivistov.

Google.org Impact Challenge je ďalším záväzkom Googlu voči Slovensku a regiónu strednej a východnej Európy v rámci podpory charitatívnych projektov, ktorých cieľom je zlepšiť digitálne vzdelávanie a ekonomické príležitosti. Minulý rok poskytla charitatívna vetva Google.org v rámci individuálnych grantov viacerým neziskovým organizáciám v strednej a východnej Európe viac ako 1,5 milióna EUR. Na Slovensku, kde poskytnutá dotácia predstavovala viac ako 100-tisíc EUR, získal grant napríklad program Teach for Slovakia.

Výzva Google.org Impact Challenge je súčasťou dlhodobej iniciatívy Grow with Google – Pomáhame Slovensku rásť zameranej na podporu slovenskej ekonomiky aj v čase pandémie. Slovenský Google sa v minulom roku v spolupráci s partnermi zaviazal pomôcť 50-tisíc slovenským podnikateľom a jednotlivcom lepšie využívať internet na rast podnikania, nájdenie práce či pre rozvoj kariéry. Len v roku 2020 pomohol viac ako 22 000 ľuďom v zlepšovaní ich digitálnych zručností.

Značky: