Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Jean-Marc Guignier, výkonný viceprezident regiónu EMEA, Zyxel Networks

 Kto by si len pomyslel, že tento rok sa bude tak výrazne líšiť od najčastejších prognóz, v ktorých dominovali otázky brexitu, fúzie a akvizície, umelá inteligencia a cloud. Tento rok je rokom zásadných zmien, a to z hľadiska volatility trhu, tak aj z hľadiska hromadnej digitálnej transformácie. Tieto zmeny nútia i doposiaľ váhavé spoločnosti zavádzať prácu z domu ako šancu, ako diverzifikovať svoju prevádzku a zaistiť kontinuitu podnikania.

Vďaka týmto zmenám prebiehajúcej pandémie doposiaľ neviedli ku spomaleniu tempa inovácií. Trh so sieťovými produktami je nielen odolný, ale tiež vynaliezavý. Kľúčovými aktérmi, ktorí spoločnostiam pomáhajú zachovať prevádzku a prispôsobiť sa novým aj súčasným výzvam, sú poskytovatelia riadených služieb (MSP) a predajcovia s pridanou hodnotou (VAR). Aktuálnu výzvu pre mnohé spoločnosti predstavujú príliv nových zariadení a nutnosť vo veľkom zavádzať riešenia pre vzdialenú prácu. Dá sa navzdory tomu, že sú všetky tohtoročné prognózy passé, predpovedať, aké technologické trendy môžeme očakávať v roku 2021?

WiFi 6 pre prostredie s vysokou prevádzkou

WiFi 6 bude ťahúňom transformácie trhu so sieťovými produktami a dramaticky zlepší výkon sietí vďaka vyššej celkovej kapacite a obmedzeniu sieťovej latencie. WiFi 6 tiež prispeje k rýchlejšiemu a spoľahlivejšiemu pripojeniu každého užívateľa, a to aj v miestach s vysokou hustotou pripojených zariadení. To znamená, že sa k sieti bude bez meškaní a zníženiu výkonu môcť pripojiť viac užívateľov a zariadení.

Cloudový networking ako riešenie a spôsob myslenia v jednom

Cloud spôsobil revolúciu vo fungovaní organizácií a umožnil novú úroveň flexibility a prístupu pre zamestnancov pracujúcich z domu. Zavádzanie cloudového networkingu organizáciám umožňuje riadiť svoje IT služby na diaľku, čo prispieva k vyššej efektivite a súčasne znižuje náklady. Cloud naviac predstavuje bezpečnejšie riešenie, pretože hosťovanie systémov na vzdialených serveroch chráni informácie a bráni strate dát. S tým, ako mnohí naďalej pracujú z domu, sa poskytovateľom riadených služieb otvára veľká príležitosť v oblasti vzdialenej podpory zamestnancov.

Migrácia firemnej siete na cloud obnáša celý rad rôznych výziev, pričom prvou a najvýznamnejšou výzvou v každej spoločnosti je jej myslenie. Prechod sieťovej infraštruktúry na cloud je časovo náročný proces, ktorý vyžaduje nielen adaptabilitu ľudí na všetkých stupňoch organizácie, ale tiež jasne definovanú stratégiu a obchodné ciele, ktoré organizácie touto migráciou sledujú. To platí bez ohľadu na veľkosť spoločnosti. A v neposlednom rade sa bezproblémový prechod na cloud neobíde bez úzkej spolupráce jednak predajcov s pridanou hodnotou, tak poskytovateľov riadených služieb s ich koncovými zákazníkmi.

5G – najrýchlejšia dátová diaľnica

Revolúciu do firemného IT vedľa WiFi 6 prinesú tiež siete 5G, ktoré vďaka svojej vyššej rýchlosti v porovnaní s káblovými sieťami predstavujú ideálne riešenie pre poskytovateľov služieb. Vedľa priemernej rýchlosti 150 až 200 Mbps sa siete 5G vyznačujú tiež nižšou latenciou, vyššou kapacitou, väčšou flexibilitou, spoľahlivosťou a službami v reálnom čase, ktoré by mohli zásadne zmeniť fungovanie organizácií všetkých veľkostí. Všetky tieto vlastnosti znamenajú pre organizácie veľký potenciál, pričom podľa profesnej asociácie GSMA je pravdepodobné, že siete 5G budú už v roku 2025 pokrývať tretinu svetovej populácie. Rozmach sietí 5G a ich väčšia šírka pásma zjednoduší prenos veľkého objemu dát v rámci organizácií, čo následne otvorí príležitosti pre edge computing. Ten s nástupom éry sietí 5G zmení spôsob, akým sú používané, spracovávané a šírené dáta z miliónov zariadení. Obzvlášť prínosný je tento vývoj pre organizácie, pretože znižuje množstvo dát odosielaných na cloudové servery a z cloudových serverov.

Hybridné siete poskytujúce to najlepšie kombinované riešenie

Rola IT sietí sa mení. Tradičné sieťové modely sa musia prispôsobiť potrebám organizácií a novým technológiám v dnešnom digitalizovanom svete. Vzhľadom k tomu, že zamestnanci dnes môžu jednoducho pracovať z domu, je ideálnym riešením pre mnohé organizácie hybridná sieť, čo je sieť, ktorá k prepojeniu užívateľov, zariadení a lokalít využíva dve rôzne sieťové technológie. Ešte nikdy nepracovalo toľko ľudí mimo svoje bežné pracovisko, pričom niektorí z nich k pripojeniu do firemnej siete používajú Ethernet, iní WiFi a tí, ktorí sú na home office, Internet alebo 4G/5G bezdrôtové služby. Pomocou technológií, ako sú Cloud Managed Networking alebo SD-WAN, môžu organizácie ľahko spravovať a riadiť prevádzku smerujúcu z rôznych pripojení do centrálnej siete.

Riziko výpadku siete je možné obmedziť nasadením rôznorodej sieťovej infraštruktúry. Medzi výhody hybridných sietí patrí tiež väčšia flexibilita a kapacita, lepšie fungovanie aplikácií a nižšie náklady. Poskytovatelia riadených služieb musia fungovať ako odborníci a dôveryhodní poradcovia, ktorí klientom pomôžu s plánovaním a správou týchto hybridných prostredí.

Prioritou zostáva zabezpečenie a ochrana dát

Najvyššou prioritou poskytovateľov riadených služieb musí aj v roku 2021 byť kvalitné zabezpečenie, ktorého potreba stúpa s tým, ako sa zvyšuje dômyselnosť kybernetických zločincov aj komplexnosť ich útokov. Zaistiť také zabezpečenie môže byť vzhľadom k mobilite zamestnancov stále náročnejšie. Skutočnosť, že zamestnanci sa k sieti pripojujú z rôznych miest a rôznych zariadení, sieť v mnohých prípadoch ponecháva zraniteľnou a vystavenú útokom malwaru. Kľúčovú úlohu pri ochrane sietí v súčasnej dobe hrajú odborné znalosti a skúsenosti poskytovateľov riadených služieb. Podľa štatistiky 59% týchto poskytovateľov ponúka viac bezpečnostných riešení než akýkoľvek iný obchodný model, pričom toto číslo pravdepodobne ďalej porastie.

Budúcnosť kanálu

Podľa štatistík je pravdepodobné, že 41% zamestnancov bude aspoň čiastočne pracovať z domu aj po skončení pandémie. Pokiaľ teda veľká časť zamestnancov zostane v dohľadnej dobe doma, znamená to, že nároky na siete ďalej porastú. Kľúčovú rolu pri zaistení fungovania sietí v meniacom sa prostredí budú aj naďalej hrať poskytovatelia riadených služieb. Vysoký dopyt tak dnes panuje po sieťových technológiách, ktoré sa skôr netešili veľkej priazni zákazníkov.

S tým, ako ich súčasná ekonomická situácia núti znižovať stavy zamestnancov vrátane pracovníkov IT, sa stále viac organizácií bude spoliehať na externých IT expertov. Vzhľadom k týmto potrebám musia predajci s pridanou hodnotou a poskytovatelia riadených služieb klásť dôraz na školenia a zvyšovanie kvalifikácie svojich tímov, aby tieto boli v dnešnej turbulentnej dobe schopné poskytovať kvalifikované poradenstvo a skúsenosti v oblasti nových trendov a technológií. V roku 2021 sa bude dariť tým poskytovateľom riadených služieb, ktorí sa od ostatných odlíšia investíciami do školení a zavádzaním nových technológií. K tomu však musí vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a prispôsobiť sa aktuálnym trendom, než bude neskoro.

Značky: