Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Téměř 600 dotazovaných IT profesionálů v regionu EMEA, kteří se podílejí na architektuře, vývoji, nasazování a správě kódu softwarových aplikací a služeb, potvrdilo v rámci průzkumu společnosti Red Hat, že přijetí cloudových služeb je rozhodující, přijetí kontejnerů je považováno za katalyzátor inovací a zjednodušení orchestrace kontejnerů je zásadní. Nedostatek dovedností pak představuje překážku pro přijetí kontejnerů a partneři jsou klíčem k úspěšné implementaci.

Když se Linuxové kontejnery poprvé objevily jako architektonický koncept pro vytváření a balení aplikací, otevřely se vývojářům dveře do zcela nového světa. Rychle následovala platforma Kubernetes pro orchestraci kontejnerů, která reagovala na potřebu spravovat kontejnerová prostředí ve velkém měřítku a která poskytla organizacím způsob, jak ještě více sílu kontejnerů využít. Výsledkem byl zásadní posun v uvažování o cloudu.

S cílem lépe porozumět dopadu kontejnerů a Kubernetes na současné vývojáře pověřil Red Hat společnost CCS Insight, aby prozkoumala současný stav využívání kontejnerů, a to včetně přínosů, problémů, nasazování a případů použití kontejnerové technologie v organizacích v oblasti EMEA. Výsledky zjištění vycházejí ze zpětné vazby od stovek IT profesionálů na technických i obchodních pozicích, kteří se podílejí na architektuře, vývoji, nasazování a správě kódu softwarových aplikací a služeb.

Nejprve si uveďme několik souvislostí. Aplikace jsou stále složitější a stále se stupňují i požadavky na rychlejší vývoj. Aby mohly lépe reagovat na dnešní rychlý vývoj na softwarem ovládaných trzích, mění organizace způsob navrhování, vytváření a nasazování aplikací pomocí cloudově-nativních architektur založených na kontejnerech – a očekává se, že tento trend bude pokračovat. Podle oborové analytické společnosti IDC „bude do roku 2024 až 75 % podniků upřednostňovat agilitu infrastruktury a provozní efektivitu, což povede k pětinásobnému nárůstu zavádění cloudových architektur pro klíčové podnikové aplikace“[1]. To odráží i výsledky studie Red Hatu, v níž mezi hlavní přínosy pro firmu, které respondenti označili za důvod používání kontejnerů, patřilo nasazení cloudu (33 %), škálovatelný provoz (30 %) a zvýšení produktivity (29 %).

Vzhledem k tomu není překvapením, že vývoj založený na kontejnerech označilo za vysokou nebo důležitou prioritu 91 % respondentů, kteří se přímo podílejí na vývoji a nasazování aplikací prostřednictvím tvorby kódu softwarových aplikací nebo nasazování aplikačních služeb. Mezi těmi, kteří označili vývoj na bázi kontejnerů za vysokou nebo důležitou prioritu, je téměř třetina (30 %) motivována potřebou poskytovat nové typy aplikačních služeb, zatímco dalších 19 % se obrací ke kontejnerům jako ke způsobu, jak lépe podporovat obchodní jednotky ve své organizaci. Vzhledem k širokému využití kontejnerů v celém odvětví IT představuje tato technologie pro vývojáře také příležitost k profesnímu růstu. Čtyřicet procent z těchto respondentů uvedlo kariérní postup jako hlavní důvod pro jejich používání.

Klíčoví jsou partneři

S rostoucím využíváním kontejnerů roste i potřeba schopností, které tento růst podporují. Platformy jako Kubernetes, které pomáhají orchestrovat, automatizovat a spravovat kontejnery, mají zásadní význam pro to, aby se tato technologie stala použitelnou v podnikovém prostředí. Respondenti si to uvědomují, takže 61 % z nich uznává, že potřebují služby orchestrace kontejnerů; 19 % z nich je však považuje za příliš složité na to, aby je implementovali sami. V důsledku toho více než polovina všech respondentů očekává, že vývoj kontejnerů v jejich organizaci bude provádět externí poskytovatel služeb, a to buď zcela (24 %), nebo prostřednictvím kombinace poskytovatele služeb a vlastních zdrojů (32 %).

Mezi respondenty, kteří rozhodují nebo ovlivňují výběr kontejnerových programovacích technologií, jsou použitelnost nástrojů (37 %) a pověst a důvěra (44 %) dva hlavní požadavky, jimiž se řídí výběr dodavatele, který má podporovat jejich cíle v oblasti kontejnerizace. Ti, kteří správně vyváží rozvoj a zapojení interních talentů a spolupráci s externími partnery, by měli mít dobrou pozici pro řešení rostoucích příležitostí v oblasti cloudu. Podle IDC „ekosystém technologických společností, které pomáhají zákazníkům migrovat do cloudových prostředí, vytvářet inovace v cloudu a spravovat jejich rozšiřující se cloudová prostředí, umožní podnikům splnit jejich zrychlené harmonogramy přechodu do cloudu“[2].

Celkově je adopce kontejnerů mezi organizacemi zastoupenými v průzkumu vysoká – 71 % respondentů uvedlo, že tuto technologii v nějaké formě aktivně využívá, ať už v širokém produkčním prostředí (22 %), omezeném produkčním prostředí (26 %) nebo v pilotních projektech (23 %).

Kontejnery jsou hlavní softwarovou prioritou

Kontejnery se těší velkému zájmu, který odráží snahu o modernizaci a zlepšení kvality, výkonu a bezpečnosti aplikací. Téměř polovina (46 %) respondentů, kteří se podílejí na tvorbě kódu softwarových aplikací nebo nasazování aplikačních služeb, označilo aplikace založené na kontejnerech za hlavní prioritu vývoje softwaru v příštích 12 měsících. Následuje zlepšení kvality, výkonu a bezpečnosti aplikací (43 %), posílení procesů CI a CD (32 %), zlepšení přenositelnosti (29 %) a přechod na provoz v cloudu (27 %).

Hybridní cloud je klíčovým faktorem pro zavádění kontejnerů

Třetina (34 %) respondentů na technických pozicích, kteří se přímo podílejí na tvorbě kódu softwarových aplikací nebo nasazování aplikačních služeb a mají přímé zkušenosti s programováním a vývojem kontejnerů, označilo provoz hybridního IT za klíčový přínos používání kontejnerů pro vývoj a provoz. Hybridní cloud je v organizacích trvalou realitou na více úrovních – infrastruktury, nástrojů a aplikací – vyžadující mnohostrannou otevřenou platformu a podpůrné služby schopné zmírnit negativní vliv složitosti na produktivitu a rychlost. Výsledky průzkumu ukazují, že respondenti vidí v kontejnerech technické i obchodní výhody, které potvrzují jejich roli při umožnění přenositelnosti aplikací a konzistentního modelu nasazení pro provoz hybridního IT. Z 524 respondentů, kteří byli s touto otázkou osloveni, 43 % uvedlo, že převažujícími typy aplikací založených na kontejnerech, které jsou v organizacích vyvíjeny a nasazovány, jsou ty, které zjednodušují integraci a konzistenci interních systémů a komponent.

Zastřešujícím trendem, který z tohoto průzkumu vyplývá, je, že kontejnery jsou více než jen technologií, kterou je „hezké mít“. Jsou důležitým prvkem udržitelnosti a úspěchu dnešních organizací. A s rostoucím uvědoměním si jejich přínosů pro firmu, spolu s jejich IT možnostmi, nyní probíhá závod o využití kontejnerů k získání větší konkurenční výhody. Průzkum Red Hatu přinesl celou řadu dalších poznatků, které shrnuje zpráva Containers and Kubernetes market dynamics report 2021. Přehledně klíčová zjištění ukazuje i tato infografika.

Autorem článku je Markus Eisele, vedoucí programu adopce vývojářů pro oblast EMEA ve společnosti Red Hat.


[1]IDC FutureScape: Worldwide Future of Digital Infrastructure 2021 Predictions (Říjen 2020, #US46470820)

[2]Cloud Adoption and Opportunities Will Continue to Expand Leading to a $1 Trillion Market in 2024, According to IDC (Říjen 2020)

Značky: