Holandské predsedníctvo v Rade EÚ, ako aj Trio Presidency  – spoločné predsedníctvo Holandska, Slovenska a Malty odštartuje Holandské veľvyslanectvo v Bratislave slávnostným koncertom už 25. januára. „Holandský dôraz na inovácie, európske hodnoty, presadzovanie súdržnosti a mobility sú jednoznačne tým, čo presadzuje aj spoločnosť Business Lease Slovakia. Preto pri podpore takýchto aktivít nemôžeme chýbať. Okrem toho, materský koncern Business Lease Group je tiež z Holandska,“ podotkol k partnerstvu generálny riaditeľ Business Lease Slovakia Björn van den Berg.

Spoločnosť Business Lease Slovakia sa rozhodla podporiť aktivity pri príležitosti odštartovania holandského predsedníctva v Rade EÚ v prvom polroku tohto roka. Už 25. januára organizuje Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR slávnostný koncert Trio Presidency Opening Concert v historickej budove SND v Bratislave. Holandsko, po ktorom v druhom polroku 2016 preberá predsedníctvo Slovensko a následne Malta, sa snaží byť inovátorom vo všetkých oblastiach, hudbu nevynímajúc. Pri tejto príležitosti sa tak na koncerte vo svetovej premiére predstaví súčasný holandský hudobný skladateľ Micha Hamel so skladbou pre sláčikový orchester a  slovenskú fujaru. Na nej zahrá holandská flautistka Raphaela Danksagmüller a dirigovať bude známy slovenský dirigent  Anton Popovič, ktorý študoval na kráľovskom konzervatóriu v Haagu.

„Aj Business Lease je inovátorom vo všetkých oblastiach. Pre nás je už jednoznačne najdôležitejšie poskytovať komplexnú mobilitu, a nielen operatívny lízing. V rámci tejto mobility však rovnako dbáme na trvalo udržateľný rozvoj a spoločensky zodpovedné správanie. Preto sa snažíme byť na tomto poli lídrom aj v elektromobilite. Poskytovanie absolútnej starostlivosti sa nám vypláca nielen spokojnosťou klientov, ale vďaka nášmu renomé sme sa stali aj partnerom spoločnosti Tesla, ktorej špičkový elektromobil Tesla sa dá na Slovensku nateraz na operatívny leasing obstarať výlučne prostredníctvom Business Lease Slovakia vďaka dohode so spoločnosťou Tesla, keďže ne Slovensku nemá zastúpenie,“ podotýka k tomu Björn van den Berg. Práve elektromobil Tesla predstaví spoločnosť prítomným aj počas slávnostného večera.

Business Lease Slovakia spolupracuje s holandským veľvyslanectvom už dlhodobo. Na konte majú niekoľko spoločných úspešných aktivít. Na sklonku uplynulého roka podporila spoločnosť aj výročný charitatívny gala večer Holandskej obchodnej komory na Slovensku, vďaka ktorému sa podarilo vyzbierať 21 tisíc eur na pomoc znevýhodneným deťom pri začlenení sa do spoločnosti. Obdobne vďaka aktívnej pomoci a logistike Business Lease Slovakia sa aj počas Vianočného charitatívneho bazáru Medzinárodného klubu žien podarilo predajom tradičných špecialít jednotlivých krajín vyzbierať na rôzne charitatívne aktivity 71 tisíc eur.

„Aj naďalej budeme podporovať rôzne filantropické aktivity. Veľmi si ceníme možnosť, že sme mohli najnovšie podporiť deti so zrakovým postihnutím a v rámci spolupráce s občianskym združením Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči naspievať s detským speváckym súborom DÚHA vianočnú pieseň. Poskytli sme im zároveň aj príspevok na stravu a pre tento rok sme sa rozhodli pomôcť im aj poskytnutím bezproblémovej mobility pri každej návšteve lekára v Bratislave, kam musia často na vyšetrenia chodiť,” vysvetlil Björn van den Berg.