Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Nové riešenie HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite umožňuje využiť výhody personalizácie, mať pod kontrolou celý výrobný proces a podporuje rôzne technológie aditívnej výroby
  • Vylepšené digitálne služby HP 3D Factory Services podporujú API pre HP Jet Fusion 3D a technológiu HP 3D Process Control, čo zákazníkom umožňuje optimalizovať prístup k dátam a dosiahnuť lepšiu predvídateľnosť aj škálovateľnosť výroby
  • Nová priemyselná stanica HP Automatic Unpacking Station, vyvinutá spoločne s AM Solution zo skupiny Rösler, umožňuje znížiť náklady, zlepšiť konzistenciu vytlačených dielov a zlepšiť výkonnostné parametre naprieč pracovnými postupmi

 Spoločnosť HP informuje o významnom pokroku v správe a automatizácii komplexných pracovných postupov 3D tlače a prevádzok pre veľkoobjemovú aditívnu výrobu. Spoločnosť predstavila nové softvérové riešenie HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite, ktoré pri aditívnej výrobe umožňuje dosiahnuť vyššiu produktivitu aj efektivitu, a automatizovať riadenie aditívnej výroby, čím prispieva k špičkovým parametrom 3D tlače. Spoločnosť tiež predstavila nové digitálne služby HP 3D Factory Services, ktoré zákazníkom umožňujú vykonávať analýzy výrobných prevádzok a zariadení, zabezpečovať pracovníkov aj ich školenia a napomáhajú tak pri implementácii výrobných procesov. Spoločnosť HP predstavila tiež novú stanicu HP Automatic Unpacking Station, vyvinutú v spolupráci so spoločnosťou AM Solutions zo skupiny Rösler, ktorá umožní dosiahnuť vyššiu mieru automatizácie v rámci postprocessingu, čo zákazníkom pri aditívnej výrobe prinesie v celom pracovnom postupe vyššiu efektivitu.

Automatizácia, softvér a dáta sú kľúčom k zaisteniu individualizovanej sériovej výroby dielov a umožňujú plne rozvinúť potenciál, ktorý aditívna hromadná výroba poskytuje,“ uviedol Ramon Pastor, generálny riaditeľ a globálny riaditeľ divízie 3D Printing and Digital Manufacturing spoločnosti HP Inc.Sme odhodlaní neustále zlepšovať naše schopnosti a pomáhame zákazníkom optimalizovať a automatizovať pracovné postupy, nachádzať nové atraktívne spôsoby využitia nových technológií a udržateľným spôsobom vyrábať veľké objemy vysokokvalitných dielov.“

Nový HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite umožňuje zmeniť digitálne pracovné postupy

Nový Universal Build Manager spoločnosti HP je prvým riešením svojho druhu, ktoré využíva proprietárne inovácie spoločnosti HP týkajúce sa softvéru a spracovania dát v spojení s výpočtovým jadrom Dyndrite™ Accelerated Geometry Engine. Toto nové riešenie pre správu aditívnej výroby využíva výhody rýchlejšieho spracovania výpočtových úloh vďaka využitiu GPU a natívnej podpore skriptov v jazyku Python, ktoré výpočtové jadro Dyndrite ponúka. Táto kombinácia umožňuje zákazníkom zjednodušiť a automatizovať prípravu výroby pri využití rôznych technológií pre aditívnu výrobu a vyrábať s vyššou rýchlosťou.

Spoločnosť HP sa zaviazala podporovať viacplatformové aditívne výrobné postupy s využitím rôznych zariadení vrátane nasledujúcich technológií: HP Multi Jet Fusion, Binder Jetting, Laser Powder Bed Fusion (LPBF), Selective Laser Melting (SLM), Direct Metal Laser Sintering (DMLS), Selective Heat Sintering (SHS), Electron Beam Melting (EBM), Selective Laser Sintering (SLS), Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolithography (SLA), Digital Light Projector (DLP), Laminated Object Manufacturing (LOM) a Composite-based Additive Manufacturing (CBAM).

Nové riešenie bolo navrhnuté takým spôsobom, aby zvýšilo efektivitu, produktivitu a kvalitu práce aditívneho technológa, umožnilo personalizáciu pri sériovej výrobe, automatizáciu zložitých pracovných postupov a ponúklo škálovateľnosť a rozšíriteľnosť pri použití manuálnych aj automatizovaných pracovných postupov.

Riešime výzvy týkajúce sa softvéru používaného v aditívnej výrobe, ktoré doposiaľ tejto technológii bránili stať sa mainstreamovou technológiou, a ponúkame schopnosti, ktoré zákazníkom pomôžu urýchliť prechod k digitálnej výrobe,“ uviedol Ryane Palmer, globálny riaditeľ pre softvér, dáta a automatizáciu divízie Personalization & Industrial spoločnosti HP. „Nový HP Universal Build Manager zjednodušuje a automatizuje výrobné postupy a prináša do výroby prístup uprednostňujúci digitálne technológie. Toto riešenie umožní zákazníkom preskúmať nové oblasti, pre ktoré bola aditívna výroba doteraz príliš zložitá alebo neponúkala dostatočnú hodnotu, posunúť hranice udržateľnej výroby a automatizovať kritické kroky vo sfére digitálnych pracovných postupov.“

Spoločnosti Cobra Aero a Cobra Moto, patriace do skupiny spoločností špecializujúcich sa na projektovanie a výrobu pohonných systémov pre pretekárske a hasičské vozidlá, ako aj pre dopravné prostriedky pohybujúce sa vzduchom či pod vodou, sa rozhodli nasadiť nové riešenie HP Universal Build Manager v záujme zjednodušenia a automatizácie pracovných postupov, realizovaných na systémoch aditívnej výroby HP Jet Fusion a Renishaw.

Vo všetkých našich podnikoch sme odhodlaní vyrábať súčasti motora s najvyššou presnosťou a v najvyššej kvalite,“ uviedol Sean Hilbert, predseda predstavenstva skupiny Cobra. „Na naše tímy sú kladené náročné a veľmi zložité požiadavky. Naša schopnosť dodávať bezpečné a špičkové produkty závisí od optimalizácie našich systémov z hľadiska produktivity i spoľahlivosti. Veríme, že nové riešenie HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite splní naše potreby, pomôže nám posunúť doterajšie hranice a nastaviť štandard všetkých našich procesov aditívnej výroby.“

Spoločnosti HP, Aconity, Aon3D, Aurora Labs, EOS, ExOne, Impossible Objects, Open Additive, Photocentric, Plural AM, Renishaw a SLM Solution sa zaviazali preskúmať možnosti, ako môže HP Universal Build Manager podporiť ich systémy 3D tlače. Táto platforma postavená na otvorenej architektúre je navyše navrhnutá tak, aby podporovala interoperabilitu s doplnkovými riešeniami od popredných nezávislých dodávateľov softvéru (ISV) vrátane spoločnosti Ansys.

Nový HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite zahŕňa:

  • Univerzálnu podporu najrozšírenejších procesov aditívnej výroby
  • Podporu štandardných CAD formátov a na dodávateľovi nezávislých formátov, čo umožňuje zavádzať pracovné postupy pre aditívnu tlač z CAD vo všetkých hlavných aplikáciách MCAD
  • Vysoko výkonné výpočtové jadro pre výpočet geometrie s akceleráciou pomocou GPU, ktoré pomáha zrýchliť spracovanie výpočtových úloh, ako je generovanie podpier, prenesenie objektu na vrstvy (slicing) alebo navrhnutie trasy nástroja
  • Vysoko škálovateľnú architektúru navrhnutú pre podporu tlače s vysokou hustotou dielov za účelom optimalizácie výrobných kapacít a minimalizáciu nákladov
  • Výkonný automatizačný modul, založený na programovacom jazyku Python, ktorý zaznamenáva odborné znalosti, definície procesov a schopnosť zefektívniť pracovné postupy a automatizovať opakujúce sa úlohy počas vývoja plne automatických digitálnych výrobných prevádzok
  • Rozšíriteľnú sadu zásuvných modulov sprístupňujúcu všestranné schopnosti a výkon platformy HP Universal Build Manager všetkým používateľom, výrobcom strojov a dodávateľom softvéru, a uľahčujúcu tak vývoj riešení špecifických pre daný proces bez toho, aby bolo nutné zdieľať potenciálne citlivé duševné vlastníctvo

Viac informácií o novom softvérovom riešení HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite nájdete tu.

Digitálne továrenské služby pre priemyselné riadenie a zabezpečenie kvality veľkoobjemovej výroby

V záujme uľahčenia návrhu a implementácie digitálnych tovární s technológiou HP Multi Jet Fusion podporujú vylepšené služby 3D Factory Services spoločnosti HP zásadné procesy, nevyhnutné pre úspešné priemyselné riadenie a výrobu vysoko kvalitných dielov vo veľkých objemoch. Medzi tieto služby patrí hodnotenie zariadenia a vybavenia, plánovanie a školenie ľudských zdrojov a návrh a implementácia výrobných procesov. Medzi pokročilé digitálne služby patria HP 3D Application Programming Interface (API), HP 3D Process Control a HP 3D Center.

Spoločnosť HP sprístupňuje otvorené rozhranie HP 3D API popredným softvérovým spoločnostiam v odbore, ktoré svojim zákazníkom používajúcim riešenia 3D tlače od spoločnosti HP ponúkajú robustné, automatizované rozhranie API pre integráciu dát a zefektívnenie pracovných postupov. Autonomous Manufacturing (AMFG), líder v odbore MES a softvéru pre pracovné postupy, umožňuje zákazníkom, ako je napríklad spoločnosť Henkel, integrovať rozhranie HP 3D API, ktoré im pomôže centralizovať pracovné postupy typu end-to-end, v reálnom čase poskytovať informácie o stave systémov HP Jet Fusion a spracovávať kritické výstrahy a informácie s cieľom zefektívniť procesy a skrátiť prestoje.

„Spoločnosť Henkel plánuje poskytovať inovatívne riešenia pre aditívnu výrobu, ktorých implementáciu urýchľujú spoľahliví partneri, ako sú HP a AMFG,“ uviedol Chris Liddiard, vedúci segmentu trhu pre automobilové a priemyselné diely skupiny Adhesive Technologies spoločnosti Henkel. „S pomocou spoločnosti AMFG, ktorá zaisťuje pripojenie k našej globálnej infraštruktúre aplikačných centier pomocou tlačiarní HP Jet Fusion, pomáhame pri centralizácii pracovných postupov typu end-to-end, od počiatočných požiadaviek až po výrobu finálnych dielov. Vďaka týmto dôležitým dátam môže spoločnosť Henkel lepšie porozumieť dátovým vzorcom, týkajúcim sa využitia strojov, poruchovosti, geometrických špecifikácií a parametrov spracovania a interpretovať ich, čo nám umožňuje poskytovať klientom lepšie výrobné služby.“

Nové funkcie v HP 3D Process Center a HP 3D Center umožní riadenie kvality kriticky dôležitých výrobných procesov na zabezpečenie vyššieho výkonu a reprodukovateľnosti a lepšej predvídateľnosti. Zákazníci využívajúci výhody týchto ponúk budú môcť vyladiť svoje systémy 3D tlače HP na zabezpečenie vysokej reprodukovateľnosti konkrétnych aplikácií, implementovať systémy riadenia procesov a kvality veľkoobjemovej výroby na priemyselnej úrovni a zvýšiť udržateľnosť pomocou sledovania surovín a kvality recyklovaného materiálu.

Ďalšie automatizácie typu end-to-end s novou unpackovacou stanicou

Spoločnosť HP takisto predstavuje novú priemyselnú automatickú unpackovaciu stanicu HP Automatic Unpacking Station vyvinutú v spolupráci so spoločnosťou AM Solutions zo skupiny Rösler, ktorá patrí do svetovej špičky v oblasti vybavenia, procesných technológií a spotrebného materiálu pre automatizované následné spracovanie a povrchové úpravy 3D dielov. Zákazníkom používajúcim systémy HP Jet Fusion 5200 pomôže znížiť náklady, dosiahnuť vyššiu konzistenciu tlače a zlepšiť kvalitu dielov naprieč pracovnými postupmi.

Medzi prvých zákazníkov sa radí popredný taliansky výrobca dielov Weerg, ktorý so svojou flotilou systémov HP Jet Fusion 5200 posúva hranice 3D priemyselnej výroby. „Máme radosť z pokračujúceho pokroku v oblasti automatizovaných systémov spoločnosti HP a jej partnerov, ako napríklad AM Solutions,“ povedal Matteo Rigamonti, zakladateľ spoločnosti Weerg. „S tým, ako rozširujeme naše podnikanie a využívame neustále sa rozrastajúcu flotilu systémov HP Jet Fusion, sú tieto vylepšené funkcie navrhované tak, aby nám pomohli uspokojiť dopyt zákazníkov a skrátiť dodacie lehoty pri veľkoobjemových výrobných dieloch.“

Značky: