Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na konferencii HP Amplify™ Executive Forum, každoročnej partnerskej roadshow, predstavila spoločnosť HP rad nových partnerských výhod, ktorých cieľom je posilniť spoluprácu s partnermi a rozšíriť možnosti vzdelávania a zapojenia komunity. Okrem noviniek v rámci programu Amplify Data Insights informovala spoločnosť o globálnom rozšírení svojho oceňovaného partnerského programu Amplify Impact, zameriavajúceho sa na udržateľnosť a predstavila novú platformu pre vzdelávanie a zapojenie partnerov HP Curiocity.

Všetky predstavené novinky stavajú na sile globálneho partnerského programu HP Amplify,[1] ktorý je prvým partnerským programom svojho druhu, optimalizovaným na podporu dynamického rozvoja partnerov a poskytovanie konzistentných služieb koncovým zákazníkom. Program HP Amplify je postavený na jednotnej integrovanej štruktúre a partneri vďaka nemu získavajú informácie, schopnosti a tiež nástroje pre spoluprácu, ktoré napomáhajú ich rastu v prostredí prebiehajúcej digitálnej transformácie, v ktorom prechádza zmenami aj nákupné správanie zákazníkov.

Úspech spoločnosti HP sa do značnej miery odvíja od sily našich obchodných partnerov. Len v uplynulom roku sa nám s prispením našich partnerov podarilo zvýšiť tržby o viac ako 6 miliárd USD,“[2] informuje Kobi Elbaz, generálny riaditeľ divízie Global Channel Organization spoločnosti HP. „Dnes predstavené novinky sú výrazom nášho trvalého odhodlania podporovať našich obchodných partnerov a naďalej investovať do poskytovania potrebných informácií, vzdelávania, väzieb a programov, ktoré im umožnia poskytovať lepšie služby zákazníkom a podporia ich rast.“

Sila dát

Program HP Amplify Data Insight bol spustený takmer pred rokom a poskytuje partnerom okamžitý prístup k bohatej sade dátových analýz, z ktorých každá sa zameriava na ovplyvnenie nákupnej cesty zákazníka. Spoločnosť HP aj naďalej úzko spolupracuje so svojimi partnermi, aby zdokonalila ich digitálne zručnosti a vybavila ich cennými poznatkami získanými počas svojho výskumu nákupného správania zákazníkov.

Štúdie ukazujú, že spoločnosti, ktoré vychádzajú z prakticky využiteľných poznatkov, daných analýzami dát, vykazujú rýchlejší rast ako spoločnosti, ktoré tento typ informácií nevyužívajú. Vďaka tomu, že 98 % obchodných partnerov spoločnosti HP zdieľa svoje dáta, je na tejto platforme týždenne aktualizovaných viac ako 14 miliárd dátových záznamov, čo partnerom umožňuje v reálnom čase pristupovať k informáciám prispôsobeným konkrétnym potrebám ich podnikania.

Globálne rozšírenie programu Amplify Impact

Spoločnosti, ktoré sa riadia jasne definovaným programom udržateľného dopadu (alebo programom zameriavajúcim sa na oblasť environmentálneho, sociálneho či podnikového riadenia), získavajú jednoznačnú konkurenčnú výhodu. Dokazuje to nárast tržieb spoločnosti HP o viac ako 3,5 miliardy USD, pre ktorý sa vo fiškálnom roku 2021[3] stala rozhodujúcim faktorom udržateľnosť. Program Amplify Impact dáva tú istú príležitosť – realizovať konkurenčnú výhodu – aj partnerom spoločnosti HP.

Program HP Amplify Impact bol prvýkrát predstavený na začiatku roku 2021 a je prvým programom svojho druhu, zameriavajúcim sa na hodnotenie partnerov, poskytovanie vzdelávania a ďalších zdrojov, ktorý partnerom týmto ústretovým spôsobom sprostredkováva prínosy rozsiahlych vlastných investícií a iniciatív spoločnosti HP. V súčasnosti poskytuje tento program viac ako 10 000 partnerom v 43 krajinách možnosť pripojiť sa k úsiliu spoločnosti HP o dosiahnutie významného vplyvu v oblasti klimatických opatrení, ľudských práv a digitálnej rovnosti. Program je doteraz partnermi prijímaný s nadšením a sebahodnotenie dokončilo viac ako 80 % z nich.

Spoločnosť HP dnes oznámila, že sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov chystá tento oceňovaný program postupne rozšíriť celosvetovo na všetky trhy. Možnosť zúčastniť sa tohto oceňovaného programu tak po jeho rozšírení získajú partneri všetkých typov (predajcovia, maloobchodní a distribuční partneri) bez ohľadu na ich geografickú polohu.

Oslava úsilia partnerov o udržateľnosť

Spoločnosť HP tiež vyzvala partnerov, aby sa prihlásili do súťaže o nové výročné ceny programu HP Amplify Impact, ktoré ocenia partnerov v piatich kategóriách, vrátane cien pre globálnych lídrov programu Amplify Impact: za udržateľnosť podnikania, opatrenia v oblasti klímy, za stratégie na zabezpečenie diverzity, rovnosti a inklúzie a ceny HP LIFE.

Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v decembri 2022 a budú mať možnosť verejne propagovať svoje ocenenia pomocou odznakov a propagačných materiálov. Podrobnejšie informácie získajú partneri na Partnerskom portáli HP, kde môžu sledovať svoje výsledky prostredníctvom rebríčka ocenenia.

Predstavujeme HP Curiocity

Nedávne štúdie zdôrazňujú pozitívny vplyv vzdelávania a predaja v spolupráci s partnermi na konečný hospodársky výsledok. Spoločnosti ponúkajúce komplexné školiace programy majú v priemere o 24 percent vyššiu ziskovú maržu, zatiaľ čo 60 percent predajných profesionálov tvrdí, že im predaj využívajúci spoluprácu s partnermi zvýšil produktivitu o viac ako 25 percent.

V reakcii na tieto trendy a na základe spätnej väzby od partnerov vyvinula spoločnosť HP novú platformu, ktorá ponúka rozšírené vzdelávanie, zapojenie komunity a odmeny – to všetko v jedinom programe. Platforma HP Curiocity inšpirovaná koncepciou otvoreného sveta a systémom odmien uplatňovaným v známych hrách sa bude postupne zavádzať od konca tohto roka a poskytne partnerským obchodným zástupcom prístup k tejto jedinečnej spolupracujúcej komunite.

Medzi hlavné výhody tejto platformy patria:

  • Virtuálny kampus HP University – jednotné miesto pre vzdelávanie v oblasti „mäkkých zručností“, produktov a riešení
  • HP Community – centralizovaná platforma pre komunikáciu vo formáte 1:1 alebo pre účasť v komunitných diskusiách
  • Odmeny a možnosti uznania vrátane propagačných akcií a súťaží

Podrobnejšie informácie o platforme HP Curiocity získajú partneri na stránkach Partnerského portálu HP.


[1] Nezahŕňa Veľkú Čínu

[2] Na základe finančných výsledkov spoločnosti HP za posledných dvanásť mesiacov, k 2. štvrťroku 2022.

[3] 3,5 miliardy USD v nových predajoch v roku 2021 na základe celkovej hodnoty zmlúv, v ktorých bola udržateľnosť identifikovaná ako známe kritérium.

Značky: