Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť HP Inc. oznámila rozšírenie svojho programu HP Amplify — prvého globálneho partnerského programu svojho druhu — na rozsiahly ekosystém, ktorý tvorí viac ako 1 350 maloobchodných partnerov 350 maloobchodnýz online biznisu i kamenných predajní.

Tento nový partnerský program, ktorý bol po spustení v roku 2020 sprístupnený komerčným partnerom a ktorý stavia na jednotnej integrovanej štruktúre, ponúka dôkladné znalosti, funkcie a nástroje na spoluprácu, ktoré sú potrebné na podporu digitalizácie a rastu pri neustálom vývoji nákupného správania spotrebiteľov. Spoločnosť HP 2. augusta 2021 začne integrovať svojich maloobchodných partnerov1 do programu HP Amplify a integrácia bude pokračovať až do konca kalendárneho roka.

Program HP Amplify stavia na zjednodušenej štruktúre dvoch hlavných línií – Synergy a Power. Program je od základov navrhnutý tak, aby efektívne odmeňoval partnerov za uskutočnené predaje, motivoval ich k užšej spolupráci a pomáhal rozvíjať ich schopnosti. Zároveň má prispievať k urýchleniu digitálnej transformácie prostredníctvom príslušných znalostí a poskytnutých podporných nástrojov zo strany HP.

„Pre celé IT odvetvie a predovšetkým pre predaj prostredníctvom maloobchodných kanálov zjavne platí, že pokračovanie v zaužívaných obchodných postupoch už nie je možné. Program HP Amplify našim partnerom nielenže uľahčuje vzájomné podnikanie s HP, ale ponúka im aj jasnú cestu vybudovanú na osvedčených základoch, ako svoje podnikanie prispôsobiť dnešným podmienkam a zároveň si zabezpečiť dlhodobý udržateľný rast do budúcnosti,“ uviedol Pavel Machovský, Country Channel Manager spoločnosti HP Inc. pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. „V spolupráci s komunitou našich partnerov znovu spoznávame, aké skúsenosti majú spotrebitelia s našimi výrobkami a službami, investujeme do zdieľaných schopností a rozvíjame nové prednosti, aby sme si udržali maximálnu konkurencieschopnosť.“

Prepisujeme pravidlá maloobchodu

Segment maloobchodu zažíva obdobie výrazných zmien, ku ktorým prispieva narastajúci dopyt po domácich produktoch určených na prácu, výučbu aj na zábavu – to všetko je výrazne umocnené aj pandémiou. Pre vybudovanie a udržanie flexibility, ktorá je pre dnešné podnikanie nevyhnutná, bude podľa agentúry Gartner zásadné, nakoľko dokážu predajcovia podchytiť a využiť existujúce skúsenosti so zmenami spotrebiteľského správania zákazníkov.2

Kým predaje v kamenných obchodoch klesali, tržby na internete vzrástli v roku 2020 o viac ako 27 percent3 a do roku 2025 sa predpokladá, že zahrnú 40 percent celkových tržieb v maloobchode.4 S ohľadom na trendy, ako je hybridný spôsob práce a pretrvávajúci rast online predaja, sa stáva partnerstvo medzi predajcami a výrobcami v maloobchode zásadnejšie než kedykoľvek predtým. Zavedením programu HP Amplify umožní spoločnosť HP svojim retail a etail partnerom zohľadniť a využiť prebiehajúce zmeny k maximálnemu uspokojeniu meniacich sa potrieb koncových zákazníkov a zabezpečenie budúceho obchodného rastu.

Výkon, schopnosti a spolupráca5

Program HP Amplify ponúka spoločnú platformu navrhnutú tak, aby umožňovala implementáciu progresívnych stratégií pre uvádzanie výrobkov na trh so zameraním na tri základné piliere: výkon, schopnosti a spoluprácu. 

Výkon

HP Amplify odmeňuje partnerov za plnenie rôznych výkonnostných ukazovateľov, viazaných na tržby a predávané portfólio HP produktov. Štruktúrovaný systém odmeňovania umožní partnerovi prehľadnú orientáciu v možných kompenzáciach zo strany HP a výrazne zvýšiť jeho celkovú profitabilitu.

Schopnosti

Okrem odmien z uskutočnených predajov poskytuje program HP Amplify tiež benefity za získavanie nových alebo prehĺbenie existujúcich obchodných zručností a schopností, osvojovanie poznatkov na základe analýz dát a zvyšovanie zákazníckej spokojnosti v internetových i kamenných obchodoch. Posilňovanie a rozvoj nových schopností sú založené na kľúčových trendoch trhu, spotrebiteľských trendoch, porovnávacích testoch a osvedčených postupoch. Program HP Amplify odmeňuje partnerov, ktorí vo svete, ktorému dominuje online obchod a digitálny spôsob nakupovania, priebežne investujú do zvyšovania svojej vlastnej konkurencieschopnosti.

Spolupráca

Transformačná zmena vyžaduje partnerstvo založené na spolupráci. Spoločnosti, ktoré pravidelne spolupracujú s dodávateľmi, vykazujú vyšší rast, nižšie prevádzkové náklady a vyššiu ziskovosť ako ich konkurenti v danom odvetví.6 Partneri, ktorí poskytujú kľúčové údaje o spoločnom biznisu, budú môcť očakávať vďaka spoločnej a obojstrannej analýze dát aj pozitívnejšie výsledky smerom k zákazníkom v podobe vyšších a profitabilnejších predajov.

Ďalšie podrobnosti o programe HP Amplify vrátane odpovedí na najčastejšie otázky partnerov nájdete na webe tlačového strediska HP.

Cesta k udržateľnejšej budúcnosti

Partnerský program HP Amplify tiež poskytuje partnerom voliteľnú cestu k udržateľnejšej budúcnosti.  Program HP Amplify™ Impact bol vo vybraných krajinách predstavený obchodným partnerom začiatkom tohto roka a na Slovensku je plánovaný v druhej polovici roku 2021. Program HP Amplify™ Impact je prvý program na hodnotenie a školenie partnerov v tomto odvetví, zameraný na presadzovanie zmysluplných zmien naprieč tromi piliermi udržateľného vplyvu (Sustainable Impact) spoločnosti HP, ktorými sú:

– planéta, s dôrazom na opatrenia v oblasti klímy;

– ľudia, s dôrazom na ľudské práva a sociálnu spravodlivosť;

– a spoločenstvá, s dôrazom na digitálnu rovnosť teda rovnocenný prístup k technológiám u rôznych skupín obyvateľstva

Program HP Amplify Impact umožňuje partnerom stanoviť si odvážne a dlhodobé ciele na dosiahnutie pozitívneho vplyvu. Partneri, ktorí sa do programu HP Amplify Impact zapoja, budú môcť v spolupráci so spoločnosťou HP hodnotiť svoje vlastné postupy a súčasne využiť rozsiahle investície a iniciatív a skúseností HP k ich priebežnej optimalizácii.

HP je v celosvetovo považované za jedného z lídrov v prístupe k udržateľnosti. Nový program je súčasťou ambiciózneho cieľa stať sa do roku 2030 jednotkou v udržateľnosti a soc. spravodlivosti medzi technologickými spoločnosťami.

Značky: