Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť HP Inc. oznámila spustenie programu HP Amplify™ Impact v Českej republike, na Slovensku a v ďalších krajinách, medzi ktoré sa radí Poľsko, Švajčiarsko, Rumunsko, Grécko, Írsko a Nórsko. HP Amplify Impact je prvým programom svojho druhu zameriavajúcim sa na hodnotenie partnerov a poskytovanie potrebnej podpory a školenia, ktorý umožňuje viac ako 10 000 partnerom spoločnosti HP po celom svete pripojiť sa k úsiliu o dosiahnutie zmysluplných zmien v oblasti klímy, ľudských práv a digitálnej rovnosti.

Program bol zahájený pred rokom s cieľom podporiť dosiahnutie cieľa spoločnosti HP stať sa do roku 2030 najudržateľnejšou a najspravodlivejšou technologickou spoločnosťou. Do programu HP Amplify Impact sa doteraz zapojilo viac ako 1 400 globálnych partnerov, ktorým bolo v jeho rámci poskytnuté školenia, informácie a ďalšia podpora, aby mohli presadzovať potrebné zmeny a zároveň maximalizovať príležitosti s ohľadom na udržateľnosť ako kľúčový faktor, ktorým sa možno odlíšiť od konkurencie. Spoločnosť HP si v rámci iniciatívy Climate Action stanovila ambiciózny cieľ zapojiť do tohto dobrovoľného programu aspoň 50 percent svojich globálnych partnerov do konca roku 2025. K dnešnému dňu sa k plneniu cieľov iniciatívy HP Amplify Impact zaviazalo 20 % partnerov spoločnosti HP, čím bola prekročená hranica 10 % stanovená pre prvý rok programu. Odhodlanie HP zasadzovať sa o udržateľný vplyv pomohlo spoločnosti vo fiškálnom roku 2021 utŕžiť viac ako 3,5 miliardy dolárov z nových predajov, čo predstavuje viac ako trojnásobný medziročný nárast.

„Naším cieľom je spolupracovať s našimi partnermi na podpore obehového a nízkouhlíkového hospodárstva, budovaní rozmanitejšieho, inkluzívnejšieho a spravodlivejšieho dodávateľského reťazca a posilňovania miestnych komunít,“ uviedla Erika Lindauerová, riaditeľka HP pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. „Sila a dosah nášho ekosystému je značná, a keď sa s nami na túto cestu vydajú aj naši partneri, môžeme spoločne stvoriť udržateľnejší a spravodlivejší svet.“

Vytváranie ekosystému zodpovednosti

Program HP Amplify Impact umožňuje partnerom stanoviť si odvážne a dlhodobé ciele na dosiahnutie pozitívneho vplyvu. Zúčastnení partneri budú oceňovaní prostredníctvom certifikácie a každoročného udeľovania cien. Zmyslom tejto iniciatívy je zvýšiť zodpovednosť v celom odvetví IT v nasledujúcich kľúčových oblastiach:

  • Planéta: Smerovanie k plne regeneratívnej obehovej ekonomike s nulovými emisiami uhlíka a zároveň vytváranie čo najudržateľnejšieho portfólia technológií, služieb a riešení v odbore.
  • Ľudia: Rešpektovanie ľudských práv, zabezpečenie prosperity ľudí v celom hodnotovom reťazci a vytváranie kultúry založenej na rozmanitosti, spravodlivosti a inklúzii (DE&I) prostredníctvom rôznych iniciatív.
  • Komunita: Posilnenie postavenia komunít prostredníctvom technologického rozvoja. Snaha o odstránenie digitálnej priepasti, ktorá mnohým ľuďom bráni v prístupe k vzdelaniu, práci a zdravotnej starostlivosti, ktoré sú nevyhnutné k ich celkovej prosperite.

Cesta k udržateľnosti pre partnerov HP Amplify

Všetci partneri HP Amplify majú prístup k špičkovým zdrojom programu HP Sustainable Impact bez ohľadu na to, v akej fáze svojej cesty k udržateľnejšiemu svetu sa práve nachádzajú. Spoločnosť HP poskytne všetkým partnerom HP Amplify prístup k školeniu, predajným nástrojom, marketingovým prostriedkom a prístup do Centra pre udržateľnosť a dodržiavanie predpisov (SCC) spoločnosti HP, programu HP LIFEprogramu HP Planet Partners. Okrem toho bude spoločnosť HP s partnermi vo vybraných krajinách úzko spolupracovať na počiatočnom zavádzaní dvoch rôznych úrovní účasti:

  • Catalyst: Členovia patriaci do tejto kategórie sa zaviažu plniť ciele programu HP Amplify Impact, zúčastniť sa hodnotenia udržateľnosti a hlásiť predajné príležitosti obsahujúce kritériá udržateľnosti.

Changemaker: Táto úroveň je optimalizovaná tak, aby pomohla partnerom, ktorí ešte nemajú zostavený dlhodobý plán udržateľnosti, ale chcú investovať do opatrení vedúcich k jeho zaisteniu. Spoločnosť HP bude s týmito členmi úzko spolupracovať a podporovať ich pri vytváraní dlhodobého plánu, ktorý im pomôže stať sa takým podnikom, ktorý bude uznávaný ako podnik usilujúci sa o realizáciu zmysluplných zmien.

Ďalšie podrobnosti o programe HP Amplify Impact nájdete na webe HP.

Značky: