Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obdobie lockdownu zmenilo bežný pracovný režim vo viacerých spoločnostiach na home office.

Ten zmenami zasiahol vzťahy vo firmách, a teda aj oblasť riadenia ľudských zdrojov (HR). Riaditeľka HR zo spoločnosti Solitea radí, že firma si udrží správny chod vtedy, ak bude zamestnancom dôverovať, dobre nastaví spôsob sledovania ich výkonu a bude sa naďalej aktívne starať o vzťahy a zdravú atmosféru na pracovisku. Esenciou dobrého HR je byť čo najbližšie k zamestnancom, pričom aktívnu internú komunikáciu je možné viesť za každých okolností, aj keď je teraz založená prevažne na technológiách.

Kvalitný home office: dôvera, výkon a starostlivosť o vzťahy

Home office je nová situácia, v ktorej zamestnanci strácajú priamy kontakt s kolegami, ako aj so svojimi nadriadenými. Je potrebné, aby si naň zamestnanci zvykli, našli v ňom svoju rutinu a rešpektovali ho ako bežný pracovný režim. Na to, aby sa pracovný rytmus firmy podobal čo najviac tomu pôvodnému, je pri home office potrebné mať na pamäti tri kľúčové faktory. „Reč je o dôvere, kvalitnom výkone a starostlivosti o vzťahy a atmosféru,“ vysvetľuje Jindra Háchová, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Solitea, ktorá má približne 1 000 zamestnancov na Slovensku a v Česku. Celá spoločnosť je na home office už od prvej vlny pandémie koronavírusu. Spoločnosť Solitea využíva všetky technologické a online možnosti naplno, preto jej zamestnanci dokážu fungovať plnohodnotne aj formou home officeu.

Jindra Háchová, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Solitea

Jindra Háchová, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Solitea

Ak pri home office chýba vzájomná dôvera, v permanentnom strese môže byť zamestnanec i riadiaci manažér. Dlhodobo je takýto stav devastujúci a neudržateľný. Pokiaľ ide o výkon, ten je samozrejme kľúčový aj bez lockdownu, ale v podmienkach vzdialenej komunikácie je potrebné, aby bol dobre sledovaný ako zamestnancom, tak aj manažérom. Výkonu v týchto podmienkach napomáha sebadisciplína. Ďalej tiež pomáha, ak je nastavený systém, ktorým možno priebežne výsledky vyhodnocovať a pravidelne pracovať so spätnou väzbou. Starostlivosť o vzťahy je tiež zložitejšia, ale je nesmierne dôležitá, pretože izolácia a odlúčenie väčšine ľudí prináša nepohodu a vzrastá u nich pocit neistoty. Je nutné, aby sa manažér snažil všetkými dostupnými prostriedkami vzťahy a atmosféru podporovať. „Napríklad aj tým, akú atmosféru dokáže vytvoriť pri videokonferenciách. Máme po roku dostatok skúseností s mítingami cez videokonferencie a výsledok je veľmi často ovplyvnený tým, v akom tóne dokážeme online stretnutie viesť. Humor, či zdieľanie osobných príbehov nepovažujem v tejto dobe i situácii za stratu času. Skôr naopak,“ myslí si J. Háchová.

Spájať zamestnancov treba aj bez možnosti fyzického kontaktu

„Z aktivít firiem vymizli firemné akcie s osobnou účasťou zamestnancov. My sa ich snažíme nahrádzať aktivitami, ktoré ľudí spájajú aj bez fyzického kontaktu,“ hovorí J. Háchová. Príkladom môže byť „foto výzva“, keď zamestnanci zdieľajú fotografie na nejakú tému, alebo sa zapájajú do aktivít z oblasti spoločenskej zodpovednosti, kedy môžu všetci vzdialene prispievať rôznymi formami darcovstva či  dobrovoľníctva.

Rovnako sú príjemným spestrením neformálne online kávy, ktoré nahradili stretnutie v kuchynkách alebo večerné online posedenie z obývačiek kolegov. Odborníčka radí, že je dôležité aby sa aspoň na chvíľku neriešili pracovné veci, ale aj bežné témy, čo je ideálna forma psychohygieny. „Intenzita online stretnutí je u každého zamestnanca individuálna, no snažíme sa o to, aby im online porady nezahltili väčšinu pracovného času. Aj v tomto smere musí byť zachovaná rovnováha. Zásadná sa pre nás stala interná komunikácia založená na technológiách, či už ide o písané príspevky s diskusiami na firemnom intranete alebo videokonferencie. Darí sa nám cez vzdialený prístup úspešne realizovať aj workshopy, kde účastníci aktívne spolupracujú v skupinách a kde je potrebná spoločná tvorivá činnosť, čo by sme pred lockdownom určite takto nerobili. Výhodou tohto riešenia je jednoduché spojenie ľudí z najrôznejších lokalít. Myslím si, že sa nedá povedať, že by sme nejaké aktivity odsunuli úplne, ale u mnohých sa zmenil spôsob a forma, ako ich riešime,“ vysvetľuje J. Háchová.

Esencia dobrého HR sa nemení: základom je byť čo najbližšie k zamestnancom

Pre dobré HR je podstatné, aby bola firma a jej vedenie čo najbližšie k zamestnancom, hoci to fyzicky nie je možné. Je preto dobré využívať všetky príležitosti na aktívnu komunikáciu s tímom alebo s jednotlivcami, hoci je nutné udalosť presunúť do nejakého z online formátov. Je dôležité vyjadrovať zamestnancom vďaku a oceniť ich za ich prácu. Prípadne symbolicky osláviť aj ich sviatok. Stačí drobná pozornosť, osobné vyjadrenie či blahoželanie. „Aj my sme zvolili novú formu, ktorou sme ďakovali našim zamestnancom pri ich okrúhlom pracovnom výročí. Keďže sme sa nemohli stretnúť osobne, zvolili sme formu odkazu generálneho riaditeľa a darčeky, ktoré boli doručené zamestnancom domov kuriérskou službou. Hoci boli zamestnanci ochudobnení o spontánny osobný zážitok, potešili sa a boli vďační, že sme urobili maximum v tejto situácii a vyjadrili, že si ich prácu ceníme,“ dodáva J. Háchová zo spoločnosti Solitea. HR riaditeľka radí, že na maličkostiach záleží.

Lockdown v kombinácii s home officeom prináša aj pozitíva

Situácia dotlačila viaceré firmy k experimentovaniu v mnohých oblastiach, vďaka čomu mnohé objavili možnosti, ktoré by inak vôbec nemali odvahu vyskúšať. Ak má HR oddelenie odsledované, že produktivita práce zamestnancov počas home office neklesla, je dobré dať zamestnancom po skončení obmedzení možnosť výberu. V minulosti bol home office skôr príjemným benefitom, ale situácia nám ukázala, že sa pokojne môže stať štandardnou rovnocennou formou práce všade tam, kde to umožňuje povaha práce.

J. Háchová uzatvára: „Táto situácia nám umožnila pozrieť sa na veci viac s odstupom. Za bežných okolností by sme takúto príležitosť asi nepostrehli. Naučili sme sa vážiť si to, čo sme predtým považovali za samozrejmosť a až teraz vidíme, čo ma akú hodnotu. Verím, že pre väčšinu z nás toto obdobie ovplyvnilo perspektívu, ako sa pozeráme nielen na prácu, ale aj na veci, ktoré sú súčasťou nášho bežného – osobného života.“

Značky: