Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Huawei a Ericsson podpísali dlhodobú dohodu o výmene licencií patentov, ktorá pokrýva patenty nevyhnutné pre širokú škálu štandardov pre mobilné technológie 3G, 4G a 5G.
  • Dohoda pokrýva príslušný predaj sieťovej infraštruktúry a spotrebiteľských zariadení spoločností, pričom obom stranám poskytuje globálny prístup k patentovaným, štandardizovaným technológiám druhej strany.

Za posledných 20 rokov bola spoločnosť Huawei významným prispievateľom bežných IKT štandardov, vrátane štandardov pre mobilné, Wi-Fi a multimediálne kodeky. V roku 2022 bol Huawei na čele rebríčka žiadateľov Európskeho patentového úradu v počte podaných patentových prihlášok s počtom 4 505 žiadostí.

„Sme radi, že sme dosiahli dlhodobú globálnu dohodu o výmene licencií so spoločnosťou Ericsson,“ povedal Alan Fan, vedúci oddelenia duševného vlastníctva spoločnosti Huawei. „Ako významní prispievatelia štandardných základných patentov (SEP) pre mobilnú komunikáciu si spoločnosti uvedomujú hodnotu duševného vlastníctva druhej strany a táto dohoda vytvára silnejšie patentové prostredie. Dokazuje to záväzok oboch strán, že duševné vlastníctvo by malo byť riadne rešpektované a chránené.“

„Náš záväzok zdieľať špičkové technologické inovácie povedie k zdravému a udržateľnému rozvoju priemyslu a k tomu, aby sme spotrebiteľom poskytovali stále kvalitnejšie produkty a služby,“ pokračuje Fan. Spoločnosť Huawei je držiteľom a implementátorom SEP (Štandardné základné patenty), a snaží sa o vyvážený prístup k licencovaniu. Podpísaním tejto dohody poskytuje aj prijíma prístup ku kľúčovým technológiám. Fan dopĺňa: „Táto dohoda je výsledkom intenzívnych diskusií, ktoré zabezpečili, že záujmy držiteľov patentov aj implementátorov budú slúžiť obom stranám rovnako spravodlivo.“

Značky: