Spoločnosť Huawei oznámila podpísanie dohody o výmene patentov so spoločnosťami OPPO a Samsung. Zmluva pokrýva základné patenty mobilného štandardu a to vrátane 5G. Umožní to celému IT priemyslu pokračovať v inováciách a poskytovať lepšie produkty a služby.

Huawei takto pokračuje vo svojom záväzku investovať do výskumu a vývoja pre nové inovácie. Robí tak aj na Slovensku. Vzájomné uznanie hodnoty duševného vlastníctva medzi týmito veľkými spoločnosťami pomáha podporovať inovácie a výskum.

„Po viac než 20 rokoch neustálych inovácií, Huawei vyvinul viacero vysokohodnotných patentových portfólií na globálnom trhu v doménach ako 5G, Wi-Fi a audio/video kodeky,“ povedal Alan Fan, vedúci oddelenia duševného vlastníctva Huawei. „Sme radi, že sme dosiahli globálnu dohodu o výmene licencií na patenty s OPPO.“

Očakáva sa, že Huawei bude môcť realizovať viac než 20 nových alebo rozšírených licencií. Odhaduje sa, že tieto licencie by v tomto roku pokrývali viac než 350 miliónov telefónov s 5G a viac ako 15 miliónov vozidiel.

„Sme veľmi radi, že sme uzavreli dohodu o výmene licencií na patenty so spoločnosťou Huawei. Jasne to dokazuje, že tieto dve spoločnosti uznávajú a rešpektujú hodnotu duševného vlastníctva druhej strany. Je to výhodná dohoda pre obe strany,“ uviedol Adler Feng, riaditeľ spoločnosti OPPO pre duševné vlastníctvo.

Ešte zaujímavejšia je časť dohody s firmou Samsung. Ako sme zistili, bude sa týkať technológií a pantentov v oblasti 5G. Je to celkom dobrá cesta pre Huawei ako sa dostať z problému, ktorý mu spôsobili americké sankcie. Pre firmu to napr. znamenalo, že do vlajkových lodí nemohla dodávať komunikáciu cez 5G a to je minimálne marketingovo dosť veľký problém.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.