Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Huawei predstavila riešenie RuralLink v rámci Global Mobile Broadband Forum 2022 ktoré ponúka mobilným operátorom nové možnosti pripojenia. Ponúka riešenia na budovanie sietí vo vidieckych, tažko prístupných oblastiach a inkluzívnejšie internetové pripojenie pre všetkých. 

Mobilný a dostupný internet sa stáva základným kameňom hospodárskeho rastu. Napriek tomu stále existuje veľké množstvo ľudí, ktorí nie sú pripojení k mobilným sieťam. Väčšina z nich žije vo vidieckych a odľahlejších oblastiach, kde nie je k dispozícií stabilná elektrická sieť, kvalitná doprava a dostupnosť.

Riešenie RuralLink od Huawei využíva jedinečné inovatívne technológie na riešenie ťažkostí spojených s komunikáciou. V oblastiach, kde je ťažké a veľmi nákladné nasadiť optické vlákno, využívajú mikrovlnné žiarenie, ktoré znižuje náklady na výstavbu siete a znižuje spotrebu energie lokality. Možnosťou prevádzky len so štyrmi až piatimi solárnymi panelmi sa RuralLink ľahko prispôsobí aj oblastiam, ktoré nemajú stabilné napájanie zo siete. Riešenie sa vyznačuje zjednodušeným dizajnom, ktorý umožňuje namontovať všetky zariadenia na stĺp a jeho umiestnenie si nevyžaduje oplotenie ani betónovú konštrukciu. Stavba je v skutočnosti tak jednoduchá, že je možné ju postaviť len za tri dni. RuralLink podporuje služby 2G až 5G, čím sa vytvára základ pre zlepšenie siete.

Aaron Jiang, President of SingleRAN
Aaron Jiang, President of SingleRAN

Aaron Jiang, prezident produktového radu Huawei Wireless SingleRAN vyzdvihol význam RuralLink: „Vidiecke oblasti majú obrovský dopyt po mobilnej komunikácií. Spoločnosť Huawei sa zaviazala poskytovať popredné riešenie pokrytia pre tieto miesta. Vďaka ekologickým lokalitám, zjednodušeniu lokality a jednoduchému vývoju pomáha RuralLink operátorom priniesť mobilné pripojenie do vidieckych oblastí a rozšíriť výhody digitálneho pripojenia pre všetkých.

Vidiecke oblasti, kde bolo toto riešenie už nasadené, zaznamenali výrazné zlepšenie v pomere oblastí s dobrým pokrytím a pozoruhodný nárast v oblasti prevádzky a priemerných rýchlostí vnímaných používateľmi. Pri napĺňaní komunikačných potrieb miestnych ľudí predstavuje nasadenie RuralLink pevný základ pre rozvoj miestneho elektronického obchodu, cestovného ruchu a inteligentného poľnohospodárstva.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.