Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa hodnotenia medzinárodnej organizácie Top Employers Institute je Huawei Technologies už tretíkrát jedným z najlepších zamestnávateľov v desiatich krajinách EÚ, vrátane Nemecka, Francúzska alebo Veľkej Británie.

Top Employers Institute hodnotí a známkuje firmy podľa toho, aký dôraz kladú na pracovné podmienky pre svojich zamestnancov. Hodnotenie pokrýva 6 domén v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a 20 tém. Medzi tie patrí napríklad stratégia práce s ľuďmi, pracovné prostredie, atraktivita pre talenty, možnosti vzdelávania, pracovná pohoda, no aj diverzita a miera akceptácie.

Sme veľmi hrdí na to, že nás európske krajiny vidia ako kvalitného zamestnávateľa. Huawei sa podarilo dokázať, že má efektívne procesy v oblasti ľudských zdrojov. Certifikácia Top Employer nás posunula na popredné miesta kvalitných zamestnávateľov, a ľudia to vedia. Pomôže nám to prilákať množstvo talentovaných ľudí a zlepšovať naše produkty. V zlepšovaní samozrejme plánujeme pokračovať,“ hovorí Lesley White, viceprezident Huawei v oblasti manažovania ľudských zdrojov v Európe.

Generálny riaditeľ Top Employers Institute David Plink hovorí: „V súvislosti s náročným rokom, ktorý rovnako ako rok predtým ovplyvnil firmy na celom svete, spoločnosť Huawei naďalej ukazuje, že priorizuje ľudí na svojich pracoviskách. Odhodlane pracovali na tom, aby pozitívne ovplyvnili životy svojich zamestnancov.“

Spoločnosť Huawei každý rok investuje značné prostriedky do výskumu a vývoja. Má viac ako 197 000 zamestnancov a pôsobí vo viac ako 170 krajinách a regiónoch.

Značky: