Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Spoločnosť Huawei vydala výročnú správu, v ktorej vykazuje stabilnú prevádzku počas celého roka 2022.
  • Spoločnosť vygenerovala tržby v hodnote 642,3 miliardy juanov (85,93 miliárd eur), z čoho čistý zisk predstavuje 35,6 miliárd juanov (4,76 miliardy eur).
  • Investície do výskumu a vývoja spoločnosti Huawei v roku 2022 dosiahli 161,5 miliardy juanov (21,6 miliardy eur), čo predstavuje 25,1% ročných príjmov spoločnosti a celkové výdavky na výskum a vývoj za posledných 10 rokov dosiahli viac ako 977,3 miliardy juanov (130,72 miliárd eur).

Technologická spoločnosť Huawei vo svojej výročnej správe hodnotí svoje výsledky za minulý rok. Jej predstavitelia vyhlásili, že finančná pozícia spoločnosti zostáva stabilná napriek obrovskému tlaku, ktorému podnik čelí. Huawei sa neustále snaží posilňovať svoj výskum a vývoj a investuje do inovácií v oblasti technológií. Okrem toho, aktívne spolupracuje so svojimi partnermi s cieľom podporiť rast svojho ekosystému a zabezpečiť tak udržateľný rozvoj.

„V roku 2022 náročné vonkajšie prostredie a neobchodné faktory naďalej ovplyvňovali obchodovanie spoločnosti Huawei,“ povedal Eric Xu, rotujúci predseda Huawei, na výročnej tlačovej konferencii spoločnosti. „Aj napriek tomu sme pokračovali v rýchlom tempe a robili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme udržali kontinuitu podnikania a slúžili našim zákazníkom. Taktiež sme sa veľmi snažili generovať stabilný príjem na udržanie nášho prežitia a položiť základy pre budúci rozvoj.“

Príjmy v roku 2022 boli v rámci sieťovej divízie Huawei 284 miliárd juanov (37,9 miliárd eur), v podnikovej divízií 133,2 miliardy juanov (17,8 miliárd eur) a v rámci spotrebiteľskej divízie predstavovali príjmy 214,5 miliárd juanov (28,8 miliárd eur).

Na tlačovej konferencii Sabrina Meng, finančná riaditeľka Huawei, konštatovala: „Napriek výraznému tlaku v roku 2022 boli celkové výsledky spoločnosti v súlade s prognózami. Na konci roka 2022 bol náš dlhový pomer 58,9% a náš čistý hotovostný zostatok 176,3 miliardy juanov (23,5 miliardy eur). Okrem toho, náš celkový balík aktív dosiahol bilión juanov (133 miliárd eur), ktoré sú prevažne tvorené bežnými aktívami, ako je hotovosť, krátkodobé investície a prevádzkové aktíva. Naša finančná pozícia zostáva solídna, s vysokou odolnosťou a flexibilitou. V roku 2022 sme do výskumu a vývoja investovali celkovo 161,5 miliardy juanov, (21,6 miliardy eur), čo predstavuje 25,1% nášho celkového príjmu – jeden z najvyšších v histórií Huawei. V časoch tlaku, ktorý je na spoločnosť vyvíjaný sa dokážeme presadiť s dôverou.“

Huawei je silným zástancom spoločného rastu so svojimi partnermi v ekosystéme, a verí, že otvorenosť a spolupráca vedú k spoločnému úspechu. Spoločnosť pokračovala v otváraní svojich možností platformy v rámci svojho HarmonyOS, Kunpeng, Ascend a cloud portfólia, zameriavajúc sa na zlepšovanie skúseností vývojárov a podporu partnerov v ekosystéme na všetkých frontoch. V súčasnosti Huawei spolupracuje s viac ako deviatimi miliónmi vývojárov a viac ako 40 000 partnermi , aby podporovali inovácie založené na ekosystéme a vytvárali tak väčšiu hodnotu pre svojich zákazníkov.

„Rok 2023 bude rozhodujúcim pre udržateľné prežitie a rozvoj Huawei,“ poznamenal Xu. „Aj keď je pravda, že máme pred sebou značný tlak, máme to, čo je potrebné, aby sme sa dostali na druhý koniec – príležitosti na rast, odolné obchodné portfólio, jedinečnú konkurenčnú výhodu, trvalú dôveru našich zákazníkov a partnerov a odvahu masívne investovať do výskumu a vývoja. Sme si istí, že dokážeme prekonať akúkoľvek výzvu, ktorá sa nám postaví do cesty a položíme tak pevné základy pre prežitie, udržateľnosť a rozvoj“.

Všetky účtovné závierky vo výročnej správe za rok 2022 boli nezávisle auditované KPMG, medzinárodnou účtovnou spoločnosťou veľkej štvorky. Ak si chcete stiahnuť výročnú správu za rok 2022, navštívte stránku https://www.huawei.com/en/annual-report/2022

Značky: