Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Až 50 tisíc automobilov a skoro desať stoviek autobusov na vodík má už v roku 2030 brázdiť českými cestami. Aj táto skutočnosť vyplýva z európskych dohôd, ku ktorým sa zaviazala Česká republika. Vodík zažíva celosvetovú renesanciu. V nasledujúcich rokoch sa z vodíku, čistého paliva budúcnosti, stane bezemisné palivo súčasnosti. Česká republika a štáty V4 budú pri tom.

Aké sú aktuálne trendy na poli vodíkových technológií? Ako budeme vodík vyrábať, skladovať, či dopravovať? Na aké technologické či legislatívne zmeny sa máme pripraviť? Stane sa vodík palivom budúcnosti, ktoré nahradí fosílne palivá? Nie len na tieto otázky odpovie už 11. ročník medzinárodnej konferencie Hydrogen Days 2021, ktorá v Česku v dňoch 24.–25. marca privíta odborníkov na vodík z celého sveta.

Tradičná akcia, usporiadaná Českou vodíkovou technologickou platformou (HYTEP), každoročne láka českých a zahraničných odborníkov zo sféry vedy, výskumu a priemyslu, so spoločným cieľom podieľať sa na rozvoji prelomových vodíkových technológií.

„Hlavné témy tohto ročníku konferencie budú zamerané na využitie a integráciu vodíku v energetickom sektore, v doprave a v podnikateľských výzvach. Dôležité diskusie sa budú viesť tiež o pripravovaných národných vodíkových stratégiách a ich implementácie, rovnako ako aj o dekarbonizácií a upresňovaní politiky výroby ‚zeleného‘ vodíku,“ uviedla Karin Stehlík, výkonná riaditeľka Českej vodíkovej technologickej platformy.

Vodíkové technológie sú považované za jeden z kľúčových elementov pre budúcu dekarbonizáciu v rôznych priemyselných odvetviach. Výroba a využitie zeleného vodíku v priemysle, doprave a energetike je v súčasnosti horúcou témou, čo potvrdzuje podnet Európskej komisie a členských štátov EU vyhlásením prvých výziev dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) pre vodíkové technológie.

Konferencia Hydrogen Days 2021 taktiež zmapuje súčasné publikácie celosvetových vodíkových stratégií (napríklad v Nemecku, Holandsku, Chile, Švédsku, Českej republike či Európskej únií), ktoré sa ďalej rozvíjajú a integrujú aj do zemí Vyšehradskej skupiny. Ďalšou z diskutovaných tém bude aj nedávno zriadená Európska aliancia pre čistý vodík, ktorá má za cieľ podporiť úzku spoluprácu sektorov zameriavajúcich sa na vodíkové hospodárstvo.

ČR v roku 2030: 50 tisíc vodíkových áut a 80 tankovacích staníc?

Uplynulý rok 2020 bol z hľadiska technológií významný taktiež pre Českú republiku. Tá totiž podpísala spoločne s ďalšími 22 krajinami Európskej únie „Manifest pre rozvoj európskeho hodnotového reťazca vodíkových technológií a systémov“, ktorý zaväzuje ČR k využitiu vodíka ako prostriedku pre dekarbonizáciu priemyslu.

V minulom roku bol taktiež aktualizovaný Národný akčný plán čistej mobility, zahrňujúci aj vodíkovú mobilitu. Podľa neho by malo do roku 2030 v Českej republike jazdiť na vodík 50 tisíc osobných automobilov a 870 autobusov, a vybudovaných by malo byť dokopy 80 vodíkových tankovacích staníc.

‚‚V súčasnosti je v Česku v prevádzke jediná, pilotná testovacia tankovacia stanica na vodík, a to v Neratoviciach. To sa však v priebehu niekoľkých mesiacov zmení. Do konca roku 2021 vzniknú v Českej republike dve verejné plniace stanice vodíku. Budú umiestnené v Prahe a Litvinově. V príprave je tiež výstavba 7 staníc,“ upozornil Aleš Doucek, predseda predstavenstva Českej vodíkovej technologickej platformy.

Tento rok mimoriadne online

Jednotlivé ročníky Hydrogen Days sa doteraz konali v Prahe a každoročne prilákali okolo stovky tuzemských a zahraničných odborníkov. Tento rok sa však konferencia prémiovo uskutoční v online prostredí.

„Prioritou tohtoročnej konferencie je ochrana zdravia našich účastníkov v súčasnej epidemiologickej situácií. Preto sa Hydrogen Days 2021 bude mimoriadne konať online. Súčasťou konferencie bude aj doplňujúca networkingová akcia ‚Virtual Hydrogen Networking Lunch in V4 Countries‘ usporiadaná v spolupráci so Science Party z Brna. Tá prebehne v priebehu obedovej prestávky a ponúkne naším účastníkom možnosť vytvoriť si nové kontakty a prepojiť aktérov medzi rôznymi sektormi vodíkových technológií,“ uzavrela výkonná riaditeľka Českej vodíkovej technologickej platformy Karin Stehlík.

Česká vodíková technologická platforma

Česká vodíková technologická platforma (Czech Hydrogen Technology Platform; HYTEP) je združenie českých firiem a výskumných subjektov s poslaním implementovať a koordinovať aktivity vodíkového hospodárstva v ČR. Platforma propaguje aktivity súvisiace s rozvojom českých vodíkových technológií a presadzuje záujmy svojich členov v EÚ ale aj vo svete. HYTEP zároveň vedie semináre, konferencie a poradenstvo s cieľom rozvoja vedomostí o aktuálnych témach a implementácií vodíkových technológií.

Značky: