Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť ESET, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, bola už druhý rok po sebe uznaná za „hlavného hráča“ v správe IDC MarketScape: Worldwide Mobile Threat Management Software 2020 Vendor Assessment (Doc #US46092220, September 2020), ktorá hodnotí trh so softvérom určeným na ochranu a správu firemných mobilných zariadení. Táto správa pomáha organizáciám identifikovať dodávateľov so silnou ponukou a dobre integrovanou obchodnou stratégiou.

Podľa správy je „ESET silný v oblasti výskumu hrozieb, najmä v oblasti identifikácie a detekcie škodlivého softvéru pre Android.“ Ako ďalej uvádza IDC, „organizácie, ktoré chcú konsolidovať bezpečnostné produkty a služby okolo jednotného riešenia pre koncové firemné zariadenia, by mali zvážiť ESET pre šírku jeho portfólia nástrojov pre správu koncových firemných zariadení nad rámec MTM (Mobile Threat Management).“

V roku 2020 sa mobilná bezpečnosť stala väčšou prioritou než kedykoľvek predtým, pretože obrovské množstvo organizácií a firiem bolo nútených prejsť na prácu na diaľku, zatiaľ čo útočníci exponenciálne zvýšili počet svojich útokov. Viac zamestnancov bolo teda odkázaných na používanie svojich mobilných zariadení a je nevyhnutné, aby boli tieto zariadenia chránené. Firmy by preto mali zabezpečiť, aby boli všetky firemné koncové zariadenia zabezpečené softvérom, ako ESET Endpoint Security pre Android, ktorý pomocou svojej viacvrstvovej obrany chráni pred širokou škálou hrozieb.

Dnes je to ešte dôležitejšie, pretože pre mnohé firmy je výzvou spravovať a chrániť všetky zariadenia v organizácii pred mobilnými hrozbami. Keďže každý zamestnanec môže mať aj viac mobilných zariadení, kontrola softvéru na každom z nich dokáže byť časovo náročná. Avšak ponuky ako ESET Security Management Center, ktoré je automaticky súčasťou všetkých licencií na ochranu firemných koncových zariadení spoločnosti ESET, môžu tento proces zefektívniť a poskytnúť jedno miesto na správu všetkých zariadení v sieti.

„IDC MarketScape je jeden z najdôležitejších nástrojov na hodnotenie dodávateľov v IT priemysle a opätovné menovanie spoločnosti ESET ako popredného hráča je dôkazom sily našej ponuky mobilných bezpečnostných riešení. Zlepšený výkon v porovnaní s hodnotením z minulého roka je potvrdením našich rastúcich schopností v čoraz dôležitejšej oblasti softvéru na správu mobilných hrozieb. Firmy na celom svete sa môžu spoľahnúť na odborné znalosti spoločnosti ESET a na to, že ich zariadenia budú bezpečné a chránené, čoho dôkazom je aj náš opätovný úspech v IDC MarketScape,“ hovorí o správe Zuzana Legáthová, Analyst Relations Manager zo spoločnosti ESET.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.