Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Poistenie nehnuteľnosti ešte neznamená, že v prípade nechcených udalostí ste chránení.

Batožinu máte zbalenú a v domnienke, že poistením nehnuteľnosti – domu alebo bytu  – ste chránení, spokojne odchádzate na dovolenku? Určite je dobré požiadať spoľahlivého suseda, aby váš príbytok či okolie skontroloval a nechať na seba aj kontakt, no dobre nastavené poistenie by malo byť samozrejmosťou. „Poistenie nehnuteľnosti neznamená automaticky aj poistenie domácnosti. To si stále väčšina ľudí neuvedomuje. V prípade, že dôjde k škode na zariadení domácnosti, napríklad prasknutím potrubia, elektrickým skratom a podobne či už vlastníka nehnuteľnosti alebo následne aj jeho susedov, len poistenie nehnuteľnosti nestačí,“ upozorňuje Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).

Rozlišovať tak treba medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti. Ako dodáva, poistenú zmluvu a nastavenie podmienok treba rovnako minimálne raz ročne skontrolovať, aby v prípade poistnej udalosti bolo poistné plnenie zo strany poisťovne adekvátne aktuálnym podmienkam. „Na poistení sa rozhodne neoplatí šetriť, ani sa spoliehať na to, že sa nič nestane. Po poistnej udalosti už bude neskoro lamentovať nad tým, že poistné plnenie nepokrylo ani časť zo škôd,“ upozorňuje Huttová.

Rozlišujte poistenie

„Podstatný rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti je v predmete poistenia. Pri nehnuteľnosti ide spravidla o budovu určenú na bývanie a vedľajšie budovy prináležiace k takejto hlavnej budove, napríklad garáž, altánok, hospodárska budova, bazén vrátane technológie a podobne. Pri poistení domácnosti sa jedná o hnuteľné veci slúžiace na prevádzku domácnosti a uspokojenie potrieb členov domácnosti, napríklad nábytok, elektronika, športové potreby, oblečenie, obuv, knihy, kuchynské potreby, peniaze, šperky a iné cennosti a podobne,“ vysvetľuje Pavol Michalec, garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom.

Spoločné riziká

Pri obidvoch druhoch poistenia sú pritom spoločné skoro všetky riziká, proti ktorým sa poistenie uzatvára. Teda napríklad teraz v lete požiar, výbuch, priamy úder blesku, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, skál, pád stromov a iných predmetov, zadymenie, voda z vodovodných zariadení, náraz dopravného prostriedku, atmosférické zrážky, krádež, lúpež alebo vandalizmus. Práve počas dovoleniek sa počet prípadov vlámania výrazne zvyšuje.

Pri mnohých rizikách poistenia sa môže zdať, že sa týkajú len nehnuteľnosti. Napríklad silný vietor počas letnej búrky môže zvaliť strom na strechu, čím dôjde k poškodeniu budovy, teda nehnuteľnosti. Následne sa však cez vzniknutý otvor môže do vnútra liať voda a zničiť nábytok a zariadenie. Škoda spôsobená atmosférickými zrážkami je len následná, príčinou poškodenia bol vietor, ktorý zvalil na strechu strom. Podľa toho bude postupovať aj poisťovňa.

Pozor na spôsobenú škodu susedovi

„Pri uzatváraní poistenia treba zároveň myslieť aj na všetky potenciálne riziká, ktoré hrozia – poistná udalosť týkajúca sa vášho domu či domácnosti má totiž veľakrát presah aj na susedovu nehnuteľnosť či hnuteľné veci,“ vysvetľuje Huttová. Najvýraznejšie rozdiely sú v krytí zodpovednosti za škody spôsobené tretím, teda cudzím osobám. Zodpovednosť za škody vyplývajúca z vlastníctva nehnuteľnosti kryje totiž škody spôsobené prevádzkou tejto nehnuteľnosti. Napríklad zo strechy odpadne škridla a poškodí susedovo auto, alebo sa požiar prenesie na susedné nehnuteľnosti a podobne. „Toto poistenie má územnú platnosť len na adrese miesta poistenia,“ upozorňuje Michalec.

Naproti tomu poistenie zodpovednosti členov domácnosti kryje škody, ktoré spôsobí člen domácnosti svojím konaním. Ak ste napríklad zabudli vypnúť varič či žehličku a tá spôsobí požiar u vás aj u susedov, poistenie kryje aj takéto škody. Má územnú platnosť v celej Slovenskej republike, prípadne aj na území Európy. Výhodou je tak aj to, ak sa vám obdobná nehoda stane na dovolenke, povedzme niečo rozbijete či zničíte.

Pozor na výluky poistenia

Poisťovne dnes ponúkajú poistenie bývania aj ako ucelený balík, v rámci ktorého je na jednej zmluve poistená nehnuteľnosť, domácnosť aj zodpovednosť za škody. „Ak sa však v spleti podmienok nevyznáte, je lepšie sa obrátiť na finančného poradcu, prípadne priamo v poisťovni preveriť rozsah poistenia, ako aj výluky, teda si dať výslovne vysvetliť, čoho sa zmluva netýka a kedy prípadne poisťovňa môže plnenie krátiť,“ upozorňuje Darina Huttová. Napríklad v poistení domácnosti nie sú poistené veci používané na podnikanie alebo na vykonávanie zamestnania členov domácnosti.

Poistné krytie pravidelne kontrolujte

Výšku poistného krytia minimálne raz ročne prekontrolujte. „Nastavenie poistných súm a rizík by malo odrážať reálny stav. Účelom poistenia totiž je, aby poistné plnenie pomohlo reálnu situáciu v prípade poistnej udalosti finančne zvládnuť,“ hovorí Huttová. Ako dodáva, malo by tak byť samozrejmosťou aj v prípade nízkopríjmových rodín.

Poistenie nehnuteľnosti

Spravidla ide o budovu určenú na bývanie a vedľajšie budovy prináležiace k takejto hlavnej budove, napríklad: garáž, altánok, hospodárska budova, čistička odpadových vôd, bazén vrátane technológie a pod.

Poistenie domácnosti 

Ide o hnuteľné veci slúžiace na prevádzku domácnosti a uspokojenie potrieb členov domácnosti, napríklad: nábytok, elektronika, optické prístroje, športové potreby, oblečenie, obuv, knihy, školské potreby, kuchynské potreby, nástroje, prístroje a zariadenia, peniaze, šperky a iné cennosti a pod.

Pozn: V poistení domácnosti nie sú poistené veci používané na podnikanie alebo na vykonávanie zamestnania členov domácnosti.

Nelákajte zlodejov

  1. Pred dovolenkou sa nechváľte každému, vrátane sociálnych sietí, kam a na ako dlho idete preč. Tak zbytočne nepritiahnete pozornosť zlodejov.
  2. Cennosti si odložte na bezpečné miesto.
  3. Poproste spoľahlivého suseda, aby vám okrem zaliatia kvetov aj pravidelne kontroloval schránku a príbytok. Poproste ho, či by z času na čas nezatiahol a neodtiahol rolety, aby to vytvorilo zdanie, že ste doma.
  4. Kľúč nenechávajte pod rohožkou či na iných obvyklých miestach, ktoré pozná aj zlodej.