Industry 4.0 alebo štvrtá priemyselná revolúcia je pomenovanie rozsiahlych zmien prudko vstupujúcich do súčasného priemyslu.

Industry 4.0 je všade okolo nás, len si to príliš nevšímame. Nositeľom týchto zmien je digitalizácia výrobkov, digitalizácia a optimalizácia všetkých podnikových procesov, vrátane služieb. Koncepty Industry 4.0 už dnes prenikajú do výrobného sveta firiem na Slovensku, tak ako aj do života každého z nás.

V bežnom živote vidíme prejav Industry 4.0 napr. v tom, že sme prešli od kníhkupectva k elektronickej knihe, od Zlatých stránok k internetovému obchodu, či od klasického taxi k aplikácii na zdieľanie vozidla. Svet Industry 4.0 je postavený na tom, že ľudia, stroje, zariadenia, logistické systémy a produkty dokážu navzájom priamo komunikovať a spolupracovať. Výsledkom je využitie obrovského množstva doteraz nezachytených a nespracovaných informácií pre podstatne rýchlejšie a lepšie rozhodovanie o výrobnom procese.

Samotné rozhodnutie, či a kedy bude firma investovať do Industry 4.0, je predovšetkým na nej. Nemusí urobiť všetky kroky hneď, ale všetky kroky musia smerovať k Industry 4.0, inak nebudú podniky schoné udržať potrebné tempo. Industry 4.0 totiž nie je cieľom, ale Industry 4.0 je cestou vedúcou k digitálnemu podniku.

Do rámcových rozvojových stratégií pritom zahrnuli koncept Industry 4.0 aj kľúčové európske a vládne dokumenty Smart Industry, či Oznámenie o digitalizácii európskeho priemyslu prezentované Európskou komisiou. Tie pripravujú legislatívne podmienky, školstvo, infraštruktúru, či trh práce na to, aby mohlo dochádzať k masívnej zmene na všetkých relevantných úrovniach. Dôležité je, aby procesy prebiehali v spolupráci s praxou, boli kompatibilné a vychádzali zo zjednocujúcej základne pre rozvoj inteligentného priemyslu na Slovensku.

Digitálny podnik – cieľová stanica Industry 4.0

Digitálny podnik je cieľový stav firmy nachádzajúcej sa dnes v Industry 4.0. V ňom budú digitálne prepojené a riadené všetky podnikové procesy. Cez tzv. SMART prístup budú digitálne komunikovať so zákazníkmi, s dodávateľmi, s ostatným prostredím, budú pritom využívať inteligentné siete, SMART budovy, SMART logistiku, a budú produkovať produkty v úplne inej kvalite.

Hlavnou z ciest k digitálnemu podniku je zber všetkých dát a ich masívne spracovanie. Dnes firmy mnohé dáta majú, len ich nespracovávajú a nevyhodnocujú. Tieto dáta ostávajú bez povšimnutia, a to je obrovská škoda. Na zabezpečenie tých dát, ktoré sú potrebné a zatiaľ sa nezbierajú, stačia pritom často veľmi jednoduché senzory, napr. obyčajné čítačky čiarových kódov a nasadenie primeraného softvéru, ktorý dáta zozbiera, vyhodnotí a zašle na centrálne spracovanie. Teda investície a náročnosť výkonu nebudú problém.

Rovnako dôležitým prvkom v každom podniku je komunikácia a informovanosť. Tým, že podnik digitalizuje procesy, zbiera a vyhodnocuje dáta, má každý pracovník okamžite dostupné všetky informácie potrebné k práci. Podstatná väčšina firiem na Slovensku pritom v súčasnosti nemá nastavené procesy v režime digitálneho podniku. V podnikoch vládne digitálny Babylon – nájdeme tu množstvo rôznych dát a dátových systémov v rôznej štruktúre, ktoré je potrebné spracovať a využiť ich tak, aby podporovali rozvoj firmy.

Ako vykročiť na cestu Industry 4.0

Inteligentná výroba si už však postupne nachádza cestu do podnikov na Slovensku. Jedným z kľúčových hráčov bude pritom aj Telekom ako integrátor v rámci koncepcie Industry 4.0. Jeho snahou je preklopiť čo najviac výrobných procesov na takzvanú prediktívnu úroveň.

Tá umožňuje efektívnejšie identifikovať potrebu údržby zariadení zainteresovaných na výrobných a s nimi súvisiacich procesoch, aby nebola ohrozená plynulosť výrobného procesu. Riešenia v rámci koncepcie Industry 4.0 možno poskytnúť aj zákazníkom na Slovensku.

Veľmi pozitívne sú v tomto smere skúsenosti zo susednej Českej republiky. Napríklad pre automobilku Škoda Mladá Boleslav T-Mobile v Českej republike dlhodobo dodáva riešenia na zabezpečenie distribučnej siete či IT podporu mnohých ďalších systémov. V Nemecku je T-Systems dodávateľom automobiliek Mercedes, Volkswagen či BMW.

Popri klasických vysokorýchlostných mobilných sieťach sa Telekom bude zameriavať aj na špecifické IT a komunikačné riešenia šité presne na mieru konkrétnym výrobným závodom na monitorovanie výrobných liniek, strojov, dopravných prostriedkov, ľudí, meranie a vyhodnocovanie spotreby energií a podobne.

Môžeme teda očakávať, že sa budú budovať aj nové komunikačné siete prispôsobené na masívny rozvoj internetu vecí (IoT). Tieto siete budú schopné zvládnuť komunikačné potreby enormného množstva senzorov a iných zariadení na monitorovanie výrobných a súvisiacich procesov.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom decembrovom vydaní TOUCHIT č. 10/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.