Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Marcel Divín, Branch Office Manager zo spoločnosti Epson CZ&SK načrtáva recept na úspech pre organizácie, ktoré chcú rozvíjať inovácie.

Čas plynie iba jedným smerom a my sa musíme vyvíjať spolu s ním. Technológie sa stali ústredným prvkom nášho vývoja ako druhu a pravdepodobne to tak bude aj naďalej. V časoch konjunktúry do nich ľudia investujú, aby sa chopili trhových príležitostí. V čase poklesu do nich investujú, aby zvýšili efektivitu a minimalizovali náklady.

Ak chceme riešiť sociálne, ekonomické a environmentálne problémy sveta, musíme využiť naše najlepšie zdroje: inovácie. Tí, ktorí dokážu udržateľne využívať technologické inovácie, budú v budúcnosti víťazmi. Vždy bude existovať priestor na nové nápady a riešenia, ktoré technológie umožnia.

To však vyvoláva otázku, akým spôsobom môžu spoločnosti na celom svete podporovať inovácie?

Neexistuje žiadna osvedčená metóda, ale existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžu pomôcť. Tu sú niektoré z kľúčových ingrediencií, ktoré by organizácie mohli zvážiť:

Sústreďte sa

Inovácie fungujú najlepšie, keď je potrebné vyriešiť nejaký problém a splniť zadanie. To neznamená byť reštriktívny, ide o to poznať výsledok, ktorý potrebujete dosiahnuť. Bohužiaľ niektoré firmy sa pustia do inovácií, ale nakoniec spadnú do pasce vedúcej k malému alebo žiadnemu výsledku. Je to preto, že nevenujú čas definovaniu problému, ktorý sa snažia vyriešiť alebo sa dostatočne nezamerajú na utriedenie a riadenie nápadov.

Mnohí sa domnievajú, že úžasné nápady prídu len zo spojenia chaosu a kreativity. Inovácie sú však niečím iným. Vytvárajú hodnoty. Ako kedysi povedal Steve Jobs: „Ľudia si myslia, že sústrediť sa znamená povedať áno tomu, na čo sa máte sústrediť. Ale tak to vôbec nie je. Znamená to povedať nie stovke ďalších dobrých nápadov, ktoré sa objavujú. Musíte si starostlivo vyberať. Inovácia znamená povedať nie tisícke vecí“[1]

Čím viac sa zameriate na inovácie, tým väčšia je šanca, že prídete s kreatívnym riešením. Pre spoločnosť Epson predstavujú inovácie trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov. Vďaka vývoju technológie Heat-Free pomáha spoločnosť Epson firmám znižovať dopad na životné prostredie tým, že poskytuje produkty a služby, ktoré sú postavené na efektívnych, kompaktných a presných technológiách so zníženou spotrebou energie a zvýšenou presnosťou a výkonom.

Majte protivníka

Konkurencia je kľúčovým faktorom podporujúcim inovácie. V zásade núti organizácie k inováciám prostredníctvom diferenciácie, pokiaľ ide o ponuku produktov a obchodné modely. Technika sa rýchlo vyvíja a poprední výrobcovia v odbore bojujú o to, aby si osvojili efektívnejšie výrobné procesy a ponúkali zákazníkom nové a lepšie produkty a služby.

V spoločnosti Epson je jedným z príkladov tejto diferenciácie zameranie na atramentové tlačiarne oproti laserovým. Spoločnosť nedávno oznámila, že do roku 2026 zastaví predaj a distribúciu laserových tlačiarní z dôvodu ochrany životného prostredia. Jej cieľom je nakoniec laser z tlačového trhu úplne vytlačiť.

Prechod z laserových tlačiarní na atramentové by mohol znížiť celosvetové emisie energie pochádzajúce z tlače na polovicu a priniesť globálne úspory elektrickej energie presahujúce 2 240 GWh ročne, čo zodpovedá približne 1,3 miliónom ton oxidu uhličitého za rok. To zodpovedá množstvu, ktoré vyprodukuje 280 175 automobilov jazdiacich po dobu jedného roku[2].

Investujte do znalostí a vzdelávania

Celosvetové investície do výskumu a vývoja sú ohromujúce. Len v roku 2019 do nich spoločnosti na celom svete investovali 2,3 biliónov dolárov – približne polovica z toho pripadá na priemysel a zvyšok na štátnu správu a akademické inštitúcie[3].

Investície do výskumu a vývoja prinášajú kľúčové technológie, na základe ktorých môžu firmy vyvíjať nové produkty, služby a obchodné modely. Aby však výskum a vývoj prinášal hodnoty, musí byť jeho úloha pevne zakotvená v cieľoch spoločnosti.

Zamestnanci výskumu a vývoja potrebujú v súčasnosti aj v budúcnosti zručnosti v oblasti STEM, ktoré je potrebné oceniť. Aby organizácie podporili inovácie, musia umožniť zamestnancom skúmať a osvojovať si nové zručnosti a porozumieť najmodernejšiemu vývoju v oblasti vedy a techniky[4].

Katalyzátor

Vzhľadom na zložité, neisté a dynamické prostredie, ktorému dnes organizácie čelia, je viac ako inokedy dôležité osvojiť si inovatívne myslenie. Inovácie musia byť prioritou a k tomu potrebujete katalyzátor: zdroj inšpirácie pre ostatných, propagátora nových nápadov a silu tvorivej energie.

Katalyzátor však môže byť hmatateľný i nehmatateľný. Či už ide o štruktúru, vedúceho alebo plán, ktorý povzbudí ľudí k akcii, niekto alebo niečo musí reťazec začať.

Spolupráca

Aby sa inováciám darilo, potrebujú prostredie, ktoré podporuje experimentovanie a spoluvytváranie odvážnych a vizionárskych nových nápadov. Máloktorá organizácia to dokáže sama. Je potrebné posilniť spoluprácu medzi podnikmi, akademickou sférou, verejným a tretím sektorom.

Skutočná kultúra spolupráce môže firmám pomôcť definovať a upresniť ich poslanie. Napríklad spoločnosť Epson mení svoje dlhodobo zavedené štruktúry, aby mohla viac spolupracovať v rámci podniku i mimo neho. Spoločnosť Epson v roku 2020 spustila Epson X – špecializovaný inovačný fond rizikového kapitálu, ktorý má urýchliť spoluprácu a otvorené inovácie. Jeho cieľom je prepojiť technológie spoločnosti Epson s ďalším know-how. To má umožniť riešenie spoločenských problémov na celom svete.

V rámci konzorcia pre spoluprácu prispela spoločnosť Epson k vývoju pararesínu, novej formy bioplastu, ktorý využíva paramylón, polysacharid uložený v riasach Euglena[5]. Cieľom konzorcia je do roku 2030 dodávať ročne približne 200 000 ton tohto plastu odbúrateľného v mori a získaného z biomasy ako praktickú alternatívu ku konvenčným plastom.

Realizácia

Skvelá myšlienka neznamená nič, pokiaľ neexistuje štruktúra, ktorá by ju umožnila realizovať. Mnoho organizácií podporuje inovácie.  V skutočnosti sa do nich nepúšťajú a neuskutočňujú nové nápady, ktoré sa objavia, a tak nikdy nezistia, ako tieto nápady fungujú v reálnom svete.

Aby boli inovácie úspešné, je potrebné zabezpečiť prevádzku, výrobu, procesy a organizačné štruktúry. To zahŕňa vytvorenie vhodných tímov a nástrojov, ktoré sa opierajú o efektívnu spoluprácu a rozhodovanie, pretože inovácie postupujú od nápadu k výberu a následne k realizácii.

Tí, ktorí vo vyššie uvedených oblastiach postupujú takticky, umožnia svojej spoločnosti dosiahnuť špičkové výsledky s najväčšou šancou na úspech. Hoci „nápad“ môže byť najvýraznejšou a najzaujímavejšou súčasťou inovácií, bez realizácie sa nápady nikam neposunú.

Inovácie sa málokedy dejú náhodou – neexistuje žiadna rýchla cesta ani žiadna alternatíva k faktorom, ktoré k nim vedú. Na zvládnutie tejto zložitej cesty je potrebné, aby organizácie postupovali podľa osvedčeného receptu, vybudovali správny ekosystém a zaujali strategický prístup k identifikácii a následnej podpore inovácií budúcnosti.

Tí, ktorí to urobia skutočne správne, budú zbierať plody svojej práce.


[1] https://www.goodreads.com/quotes/629613-people-think-focus-means-saying-yes-to-the-thing-you-ve

[2] https://www.epson.co.uk/en_GB/heat-free-technology

[3] https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/building-an-r-and-d-strategy-for-modern-times

[4] https://nap.nationalacademies.org/read/12999/chapter/6#59

[5] https://press.epson.eu/en_EU/newsroom/epson-introduces-new-era-of-open-innovation-and-commits-to-people-and-planet-focused-r-d/#:~:text=Practically%20demonstrating%20the%20benefits%20of%20open%20innovation%2C%20Epson,uses%20paramylon%2C%20a%20stored%20polysaccharide%20in%20Euglena%20algae.

Značky: