Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa zástupcov CEE Capital Management, a.s. a iniciatívy eWaste inovácie a podpora spracovateľov odpadu napomôžu zvýšeniu recyklovaných materiálov vo výrobe. Spolu s predstaviteľmi štátnej správy a podnikateľskej sféry začali sériu rokovaní o projekte eWaste.

Jeho cieľom je vytvoriť návrh nových inovatívnych riešení a odporúčaní pre ekologické a efektívne spracovanie odpadov spätne využiteľných vo výrobe – predovšetkým elektroopadu a recyklácie vzácnych kovov (eWaste). Projekt podporuje okrem iných aj spoločnosť Huawei, ktorá podporuje výskum a zavádzanie inovácií v tejto oblasti.

Skupina vedeckých a inovačných subjektov, ktoré sa zaoberajú témou eWaste sa preto rozhodla realizovať tento analytický, metodický a inovačný projekt, ktorého výsledky predloží Ministerstvu životného prostredia SR a Ministerstvu hospodárstva za účelom skvalitnenia vládnej politiky v oblasti spätne využiteľných odpadkov, elektroodpadu a ochrany vzácnych materiálov a kritických surovín v Slovenskej republike.

„V súčasnosti sa stretávame s fenoménom vývozu odpadov – predovšetkým v oblasti vzácnych materiálov do zahraničia, čo má priame a negatívne dopady na ekonomiku firiem pôsobiacich v oblasti recyklácie odpadov na Slovensku. Aktívna pomoc zo strany štátnych orgánov predovšetkým v oblasti hospodárstva, investícií, ako aj životného prostredia je preto v tejto oblasti veľkou prioritou.“ hovorí Jozef Kollár, člen predstavenstva CEE Capital Management.

Jozef Kollár, člen predstavenstva CEE Capital ManagementZdroj: CEE Capital Management
Jozef Kollár, člen predstavenstva CEE Capital Management

Aktuálne je Európska únia závislá od dovozu kritických surovín z tretích krajín. Sú to kovy a minerály, ktoré sú kľúčové pre výrobu elektroniky, zelených technológií a tiež v elektromobilite. Aj z toho dôvodu EK oznámila, že príde s legislatívnym návrhom označovaným ako Zákon o surovinách, ktorý bude reagovať na problematiku zvýšenia strategickej autonómie vo vzácnych surovinách a podpory obehovej ekonomiky a recyklácie. Je to základný predpoklad pre umožnenie „dekarbonizovaných a digitalizovaných ekonomík

Iniciatíva eWaste pracuje na týchto inovatívnych riešeniach, legislatívnych návrhoch a usmerneniach. Vo svojich návrhoch sa budú opierať aj o iniciatívy EÚ, ktorá plánuje zvýšené investície do celého aspektu obehového hospodárstva a recyklácie.

„Iniciatíva eWaste chce svojim projektom okrem iného napomôcť aj slovenským spoločnostiam získať vhodných partnerov zo sféry spracovateľov odpadových materiálov, predovšetkým vzácnych kovov, a vytvoriť tak dlhodobú bázu na spoluprácu pri výrobných programoch pre lepšiu ekologizáciu v priemysle aj na Slovensku,“ dopĺňa Jozef Kollár. „Pozitívnym príkladom je spoločnosť Huawei, ktorá vybudovala globálny program recyklácie produktov zariadení a v roku 2020 recyklovala viac ako 4 500 ton elektrického odpadu prostredníctvom takmer 2 000 recyklačných staníc v 48 krajinách a regiónoch sveta.“

eWasteZdroj: Huawei
eWaste

Spoločnosť Huawei má záväzok viac prispievať k obehovému hospodárstvu, znižovať svoju závislosť od prírodných zdrojov a poskytovať zákazníkom produkty šetrnejšie k životnému prostrediu. Preto naďalej zlepšuje dizajn svojich produktov, znižuje hmotnosť a veľkosť obalov produktov a namiesto plastových obalov používa obaly na báze vlákien, ktoré sa dajú ľahko zlikvidovať. Spoločnosť Huawei, ktorá pôsobí na Slovenskom trhu už 16 rokov patrí ku globálnym lídrom v zavádzaní eWaste. Aj preto sa táto spoločnosť rozhodla podporiť finančne, ako aj svojim know-how iniciatícu eWaste – predovšetkým v oblasti podpory výskumu a zavádzaní inovácií v tejto oblasti.

Podobne aj Švédska automobilka Volvo ktorá stavia svoj výrobný závod na Slovensku  preferuje dodávateľov ktorí využívajú recyklované materiály. Automobilka dlhodobo proklamuje, že má záujem o aj „out-of-box“ zmýšľajúcich dodávateľov, ktorí by jej pomohli dosiahnuť ambiciózny cieľ udržateľnosti. Švédska automobilka chce, aby do roku 2025 bolo najmenej 25 percent plastov používaných v každom novom Volve vyrobených z recyklovaných materiálov. Pokiaľ domáce firmy nenastúpia na tento trend budú v zjavnej nevýhode. Je preto nutné prepojiť spracovateľov odpadu na Slovensku s potencionálnymi výrobcami a dodávateľmi ktorí budú chcieť splniť všetky tieto normy.

Pomoc slovenským dodávateľom

Iniciatíva eWaste víta ochotu agentúry SARIO a SAŽP sa podielať svojou podporou na realizácií týchto aktivít, ktoré povedú k efektívnemu podnikateľskému a legislatívnemu prostrediu pri využití inovácií v  recyklácií a podpore obehovej ekonomiky na Slovensku. Lepšie využívanie recyklačných kapacít, nové možnosti investovania do nových, moderných, energeticky a environmentálne nenáročných technológií a pozitívny vplyv na nezamestnanosť. Zástupcovia iniciatívy sa zúčastnia aj na pripravovanom podujatí Slovak Industry Vision Day na tému Vízie slovenského priemyslu 5.0., kde chcú predstaviť svoje inovačné návrhy pri spracovaní odpadov.

Tento inovatívny projekt v oblasti zberu a likvidácie odpadkov, predovšetkým „eWaste“ v Slovenskej republike je v súlade s politikou vlády na ochranu životného prostredia a nakladania s odpadmi.

Značky: