Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nebulizácia reaguje na výzvy požadujúce spoľahlivý a bezpečný prístup pre zamestnancov pracujúcich mimo kancelárie a distribuované firemné siete.

Spoločnosť Zyxel Networks, ktorá patrí medzi špičky na trhu domácich a podnikových sieťových riešení využívajúcich prednosti umelej inteligencie a cloudu, dnes oznámila rozšírenie svojej vlajkovej platformy Nebula o firewally série USG FLEX. Firewally USG FLEX s novým firmwarom ZLD5.0 zaisťujú robustné a inteligentné zabezpečenie sietí, vďaka čomu sa platforma Nebula pre malé a stredne veľké organizácie a poskytovateľov riadených služieb stáva najkomplexnejším nástrojom určeným ku cloudovej správe sietí.

Rozmach práce z domu, tzv. Home Office, ku ktorému došlo po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19, organizácie a firmy stavia pred náročnú úlohu zaistiť pre svojich zamestnancov pracujúcich mimo kancelárie nevyhnutný prístup do firemnej siete. Tento nový spôsob práce súčasne znamená zvýšené nároky na správu a monitoring sieťovej infraštruktúry a väčšie riziko kybernetických útokov. Spoločnosť Zyxel preto prichádza s inovovaným a rozšíreným riešením nebulizácie, ktoré vzájomne integruje jej ucelené portfólio vysoko výkonných a jednoducho použiteľných firewallov, bezdrôtových prístupových bodov a sieťových prepínačov s intuitívnou cloudovou platformou Nebula pre správu, monitoring a zabezpečenie distribuovaných sietí.

Komplexné opatrenia proti stále závažnejším bezpečnostným hrozbám

Častejšie využívanie cloudových služieb, vzdialený prístup zamestnancov pracujúcich mimo kancelárie, používanie osobných zariadení (BYOD) a začlenenie internetu vecí (IoT) vystavuje firemné siete nespočtu bezpečnostných rizík a výrazne komplikuje ich správu a zabezpečenie vrátane ochrany pred nežiadúcimi návštevníkmi. Firewally série USG FLEX ako súčasť komplexného riešenia Nebula pre správu sietí v cloude umožňujú centralizovaný prístup k ochrane firemnej siete v súlade s princípom nulovej dôvery.

S integráciou týchto firewallov do riešení Nebula správcovia sietí získavajú bezpečnostný nástroj schopný pomocou antimalwaru, detekcie a prevencie prienikov (IDP) a filtru nebezpečných URL adries identifikovať prípadné anomálie. Pokiaľ firewally u ktoréhokoľvek z pripojených klientov detekujú hrozbu, automaticky sa synchronizujú s riadiacim centrom Nebula Control Center a vo všetkých prístupových bodoch v celej sieti aktivujú bezpečnostné politiky. Ohrozený klient je následne zablokovaný alebo umiestnený do karantény, vďaka čomu sa hrozba nemôže šíriť a páchať škody.

Rovnaká úroveň prístupu a zabezpečenia naprieč sieťou

Nebulizácia maximalizuje produktivitu zamestnancov pracujúcich z domu a iných miest mimo kancelárie tým, že organizáciám umožňuje poskytovať bezpečný a spoľahlivý prístup do firemnej siete. S platformou Nebula môžu správcovia uplatňovať rovnaké bezpečnostné štandardy naprieč sieťami bez ohľadu na to, či sa zamestnanci do siete prihlasujú zo svojej kancelárie, z domu alebo napríklad z hotelovej izby či kaviarne.

Pre bezpečný vzdialený prístup zamestnancov do firemnej siete je platforma Nebula vybavená funkciou vzdialeného prístupového bodu (Remote AP). Správcovia vďaka nej môžu prístupové body v systéme Nebula jednoducho, rýchle a predom nakonfigurovať tak, aby medzi vzdialenými lokalitami (napr. domácnosťami a pobočkami) a firewallom USG FLEX v centrálnej lokalite vytvorili zabezpečené šifrované tunely. Keď sa takto nakonfigurovaný prístupový bod pripojí na internet vo vzdialenej lokalite, automaticky vytvorí a nastaví zabezpečené pripojenie s hlavnou lokalitou, takže užívatelia môžu do firemnej siete vstupovať, ako keby sa nachádzali priamo vo svojej kancelárii.

Riešenie pre jednoduchú, unifikovanú a efektívnu správu sietí

Nebulizácia poskytuje správcom lepší prehľad o dianí v sieťach a umožňuje im na intuitívnom riadiacom paneli vo webovom prehliadači alebo v aplikácii pre chytré telefóny konfigurovať, monitorovať a opravovať siete z akéhokoľvek miesta pripojeného na internet. Vďaka prístupu ku všetkým sieťam a zariadeniam spravovaným pomocou riešenia Nebula môžu správcovia pri použití jednej platformy riadiť viacero sietí. Stručne povedané, nebulizácia umožňuje spoľahlivé fungovanie sietí, maximalizuje efektivitu, obmedzuje potrebu lokálnej údržby a minimalizuje dobu, po ktorú je sieť mimo prevádzku.

„Obmedzenia, ktoré boli v uplynulom roku zavedené v rámci boja s pandémiou ochorenia COVID-19, viedli k rozmachu práce z domu, pričom mnohí analytici sa zhodujú na tom, že táto zmena je tu natrvalo,“ poznamenáva Gordon Yang, prezident spoločnosti Zyxel Networks. „Potreba umožniť prístup do firemnej siete aj mimo vlastné pracovisko stavia malé a stredne veľké organizácie a poskytovateľov riadených služieb, ktorí musia tieto distribuované siete podporovať, pred celý rad nových výziev. Nebulizácia uľahčuje správu sietí a prináša centralizované zabezpečenie, vďaka ktorému môžu tieto organizácie a poskytovatelia ponúkať ucelené riešenia, ktoré skôr mali k dispozícii iba veľké spoločnosti.“

Firmware ZLD5.0 je k dispozícii ako bezplatný upgrade pre všetky firewally série USG FLEX a je možné ho stiahnuť z cloudu prostredníctvom rozhrania pre správu zariadení. Od apríla 2021 sa pre platformu Nebula zavádza licenčný model na báze zariadení. Ten sa bude vzťahovať na všetky zariadenia kompatibilné s touto platformou a naprieč portfóliom produktov značky Zyxel zaistí zjednotenie licencií pre správu a zabezpečenie sietí.

Bližšie informácie o nebulizácii nájdete na stránkach www.zyxel.sk/nebula.

Značky: