Internetový Archív vykonal pomerne netradičný krok.

Stránku archive.org poznáme už viac ako 25 rokov a môžeme na nej nájsť históriu internetu, o tú aj podľa názvu ide. Nezisková organizácia si dala za cieľ vytvoriť akúsi historickú kópiu internetu, ktorú dokážete prehliadať aj vy na časovej osi. Zadáte stránku, ktorú chcete prehľadávať a pri mnohých môžete sledovať jej vývoj v rôznych časových úsekoch podľa toho, ako bola archivovaná. Toto by problém nebol.

Internetový archív však obsahuje aj zdigitalizované knihy a tie sú však chránené systémom DRM. V minulosti platilo, že jedno stiahnutie je možné na jedného používateľa. Po tom čo sa tieto obmedzenia zrušili, bola organizácia kontaktovaná, aby prestala porušovať autorské práva. Tie sú totiž v posledných rokoch veľmi sledované, no ako mnohí vieme, odstrániť niečo z internetu je takmer nadľudský čin. V každom prípade sa internetový archív rozhodol bojovať s porušovaním autorských práv a kontaktoval server GitHub, na ktorom je nástroj s názvom DeGouRou umožňujúci obchádzať autorské práva.

degourou na githubeZdroj: TorrentFreak

Server si totiž knihy digitalizuje vo vlastnej réžii. Ako už bolo spomenuté, v rámci istého dodržiavania autorského zákona, možno tiež, aby nedochádzalo k zneužívaniu bolo obmedzené spomínané sťahovanie kníh. Nástroj, ktorý sa ale na GitHube nachádza, umožňuje obchádzanie štandardných priemyselných knižných ochrán, ktoré používa internetový archív, ale aj iné knižnice. Najmä ide o to, že umožňuje si požičať zašifrovanú knihu, prečítať a vrátiť ju. Toto je ale v rozpore používania, toho ako si predstavuje požičiavanie kníh internetový archív.

Zároveň je dosť nezvyčajné, aby takáto organizácia posielala upozornenia a žiadala dodržiavanie autorských práv. To je ale práve to, čo internet archív robí. Chráni jednak seba, pretože v budúcnosti zabráni ďalším právnym problémom a zároveň ide aj o dodržiavanie etickej stránky.

Predsa len, internetový archív je verejne dostupná služba, ktorá má svoju veľkú hodnotu a neraz sme ju využili aj my. Avšak softvér DeGouRou je skutočne problémom a mohol by narúšať dobre zavedený koncept toho, ako si archív predstavuje požičiavanie kníh v súlade so zákonom.

Vydavatelia, samozrejme, takúto aktivitu vítajú, no zároveň sú si všetky strany vedomé, že ak sa tento nástroj stiahne zo serveru GitHub, môže sa objaviť čoskoro inde. Internet je otvorený a tak náprava už vykonaného nebýva vždy jednoduchá.

Okrem toho aktuálne organizácia finalizuje dohodu s vydavateľmi, aby sa stanovila náhrada škody, ktorú budú musieť uhradiť. Tiež sú ale pripravení sa odvolať a právny spor riešiť tak, aby bol čo najprijateľnejší pre všetky strany. Neznamená to, že takpovediac hodia flintu do žita a zároveň ale je logické, že organizácia vykonávajúca preventívne kroky nebude chcieť znášať veľké pokuty alebo odškodnenia vo vlastnej réžii.

ziadost o odstranenie degourou z githubu od internet archiveZdroj: TorrentFreak

Zdroj: TorrentFreak

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.