Operátor Orange sa v tomto roku intenzívne zameria na oblasť internetu vecí (IoT – Internet of Things). Výhodou je, že na poskytovanie IoT riešení využíva vlastnú infraštruktúru.

Pre používateľa tak nebude len poskytovateľom mobilnej konektivity, ale kompletného riešenia. Venovať sa bude špecializovaným riešeniam v rôznych oblastiach ako je Smart City, Priemysel 4.0, agrosektor a iné.

Na vlastnej infraštruktúre

Už od konca roka 2016 testuje Orange v pilotnej prevádzke vlastnú nízkoenergetickú sieť LoRa, ktorú aktuálne postupne preklápa do komerčnej prevádzky. Momentálne je LoRa od Orangeu dostupná v piatich krajských mestách na Slovensku. Služby IoT od Orangeu sú tak k dispozícii v Bratislave, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. V najbližších týždňoch pribudne pokrytie v Žiari nad Hronom či Šali, ale aj v ďalších lokalitách, presne podľa požiadaviek zákazníkov.

Orange zároveň pripravuje pilotnú prevádzku siete LTE-M. Sieť LTE-M je 3GPP štandardom a je prevádzkovaná v licencovanom pásme. Jej kľúčová výhoda spočíva v tom, že operátor má takto celú sieť v plnom rozsahu pod kontrolou. Zároveň je z pohľadu operátora jednoducho nasaditeľná, lebo funguje na už existujúcej LTE infraštruktúre. Avšak z hľadiska jej kratšieho dosahu ju operátor bude musieť nasadiť na väčšom počte základových staníc.

Na IoT komplexne

Vďaka úzkej spolupráci s materskou skupinou Orange, ktorá má so sieťou LoRa už bohaté skúsenosti, dokáže Orange pokryť toto riešenie komplexne. Práve poskytovanie komplexných riešení je v oblasti IoT hlavnou ambíciou Orangeu na Slovensku. To zahŕňa všetko od senzorov a zariadení, cez poskytnutie siete a konektivity, následne platformy na manažment pripojených zariadení, spracúvanie a analýzu údajov až po ich vyhodnotenie a vizualizáciu.

Príklad zariadenia pre IoT na ovládanie lampy

Orange prevádzkuje aj špeciálne dátové paušály, ktoré slúžia na pripojenie zariadení do siete a to pomocou tzv. telemetrických SIM kariet. Telemetrické paušály v kombinácii so SIM manažérom umožňujú kontrolu zariadení aj na diaľku, ktoré sa tak dajú monitorovať, zapínať a vypínať podľa potreby.

Už doteraz poskytoval Orange viacero telemetrických služieb, ktoré sa dajú zaradiť do IoT. Ide napr. o službu monitoringu vozidiel zabezpečujúcu nielen lokalizáciu vozidla, ale aj vyhodnocovanie jeho prevádzky či knihu jázd alebo spomenutú službu SIM manažér, ktorá umožňuje používateľovi obsluhovať celé svoje portfólio SIM kariet a to cez prehľadné webové rozhranie úplne bez potreby navštevovať operátora. Takto dokáže SIM karty jednoducho aktivovať, obmedziť ich prevádzku, meniť na nich dátové paušály a doplnkové služby a v prípade potreby aj zablokovať.

Na Slovensku budujeme a rozširujeme vlastnú infraštruktúru na poskytovanie IoT služieb. Vďaka vlastnému zázemiu a spolupráci so špičkovými partnermi tak vieme zákazníkom poskytnúť kompletné riešenie ich potrieb. Pri IoT službách ide zriedka iba o takzvané „škatuľové“ riešenia, ktoré si zákazník zakúpi na predajnom mieste. Väčšinou je potrebné navrhnúť a zrealizovať riešenia šité na presné požiadavky zákazníka,“ približuje Ivan Golian.

Ivan Golian – riaditeľ úseku informačných systémov a sietí z Orangeu

IoT platforma Live Objects

Orange pre svoje IoT riešenia využíva na zber a analýzu dát a manažovanie IoT zariadení pripojených do siete LoRa platformu Live Objects, ktorá pochádza priamo od skupiny Orange. Výhodou tejto platformy je jej univerzálnosť a nezávislosť od typu konektivity.

To znamená, že nezáleží, ako je koncové zariadenie k platforme pripojené (LoRa, GSM, LTE-M, Wi-Fi alebo iným spôsobom), platforma dokáže zbierať dáta zo všetkých typov pripojených zariadení. Používateľom zároveň prináša možnosť komfortne tieto nazbierané dáta uchovať a spracúvať vo svojich interných systémoch a jednoducho k nim pristupovať.

Prečo práve LoRa?

  • ide o nízkoenergetickú sieť s dlhým dosahom a pokrytím aj vo vnútri budov
  • ideálne dopĺňa sieť LTE-M
  • už aktuálne existuje dostatok zariadení využiteľných s LoRa a sú aj cenovo dostupné
  • vďaka spolupráci s materskou firmou Orange sú k dispozícii cenné skúsenosti a špičková platforma na zber a analýzu dát

Ako funguje internet vecí?

Internet vecí čiže IoT je v biznise čoraz skloňovanejším pojmom. Na začiatku sú vždy fyzické snímače, ktoré zbierajú údaje a tie sa spracúvajú v jednom bode, cez platformu. Na základe vyhodnotenia týchto údajov sa vykoná požadovaná akcia. Celý proces prebieha automaticky, bez potreby ľudského zásahu.

Riešenia na báze IoT ponúkajú mnohostranné využitie. Patria sem služby ako sú napríklad inteligentné odpadkové koše, ktoré samy zahlásia, kde je potrebné ich vyprázdniť. Ďalším príkladom sú aktuálne informácie o voľných parkovacích kapacitách, aby sa v preplnených mestách dalo efektívne odstaviť vozidlo. Príkladom IoT je tiež monitorovanie ovzdušia v budovách, hluku, ale aj monitorovanie zásielok a skladov či meranie spotreby energií (voda, plyn, elektrina). Rovnako sa dá využiť na jednoduchú detekciu porúch a reguláciu osvetlenia v mestách, a to na diaľku. V prípade MHD sa takto dá sledovať poloha autobusov, je možné oznamovať výtlky na ceste či optimalizovať trasy na základe poznania dopravných obmedzení.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.