Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Až 40 % internetových používateľov sleduje internetové diskusie spravodajských portálov, aj napriek tomu, že názory na ich kvalitu sú rôzne. Ľuďom na diskusiách vadí agresívne vystupovanie, anonymita a považujú ich za manipulovateľné. O postojoch slovenskej internetovej populácie k debatám v prostredí online médií informuje štúdia,  ktorú realizovala spoločnosť MEDIARESEARCH SLOVAKIA na vzorke 1010 respondentov zo Slovenského národného panela.

Z hľadiska dôležitosti prvkov a vlastností informačných portálov patria diskusie medzi menej rozhodujúce, podľa výskumu MEDIARESEARCH SLOVAKIA ich ale väčšinou sleduje až 40 % opýtaných. Rast počtu čitateľov i prispievateľov je obmedzený viacerými skutočnosťami, ktorých výskyt v diskusiách časť internetovej verejnosti pozoruje a často vníma negatívne až odmietavo.

MediaResearch_nowat

Internetové médiá s diskusným fórom sú povinné dohliadať na súlad príspevkov s morálnymi princípmi, no 28 % ľudí uvádza agresívne vystupovanie prispievateľov ako dôvod, prečo diskusie nesledujú. Prevádzkovatelia spravodajských serverov sú preto postavení pred voľbu, či investovať nemalé prostriedky do nepretržitej administrácie diskusií a neriskovať dobré meno webu, alebo rozpravy zrušiť a čeliť možnému odlivu užívateľov.

Za zvýšenie osobnej účasti a zodpovednosti diskutujúcich formou obmedzenia ich anonymity sa vyjadrilo celkovo 26 % respondentov. Najviac ľudí, ktorí zastávajú tento názor, je z najstarších vekových kategórií, s klesajúcim vekom ich počet klesá. Naopak, vôľu prispievať do diskusií v prípade zachovania anonymity prejavila v najväčšej miere skupina najmladších účastníkov prieskumu.

Zneužitie online mediálneho priestoru verejných diskusií na cielené ovplyvňovanie verejnej mienky, politickú propagandu alebo rozširovanie konšpiračných teórií je v súčasnosti pomerne ľahko predstaviteľné. „Takisto fenomén internetových „trollov“ či vstup finančných skupín do vlastníckych štruktúr na slovenskom mediálnom trhu mohli napomôcť tomu, že viac ako pätina internetovej populácie považuje diskusie na spravodajských portáloch za manipulované,“ komentuje výsledky výskumu zástupca riaditeľa výskumnej agentúry MEDIARESEARCH SLOVAKIA Marek Zámečník a dodáva: „hoci aj odôvodnené cenzurovanie debatných príspevkov samotným prevádzkovateľom môže byť kritickou verejnosťou považované za formu manipulácie a dôvodom straty renomé. Pri korigovaní tohto typu obsahu sa preto od média vyžaduje obzvlášť citlivý a transparentný prístup.“

Značky: