Dnes, spoločnosť Vivaldi vydala poslednú stabilnú verziu pre tento rok, ktorá nesie označenie 2.2 a je takým menším darčekom pre používateľov prehliadača pred Vianocami.

Táto verzia je bohatá na novinky a na množstvo opravených chýb a regresií. Konkrétne pridáva 11 nových funkcií a 70 opráv. V nasledujúcich riadkoch si ich v krátkosti zhrnieme, pre bližšie informácie navštívte oficiálny blog alebo Slovenské Vivaldi fórum.

Uloženie vybraných listov ako relácie

Relácie vám umožňujú uložiť si skupiny listov, a znovu ich neskôr otvoriť. Taktiež ich môžete premenovať, čím sa vám uľahčí práca a zostanete lepšie zorganizovaný medzi väčším počtom uložených relácií.

Vivaldi v tejto verzií vylepšuje túto funkciu a umožňuje vám uložiť vybrané listy ako reláciu. Po vybratí určitých listov pomocou Ctrl/⌘/Shift a pravým kliknutím na jeden z nich si z kontextovej ponuky vyberte Uložiť # vybraté listy ako reláciu.

Otváranie listov cez klávesové akcelerátory

Pre uľahčenie práce, bola pridaná možnosť rýchleho zvolenia otvorených listov cez klávesové akcelerátory. Ak používate funkciu otvorenia hlavnej ponuky pomocou klávesy Alt, odteraz si môžete rýchlejšie otvoriť listy pomocou postupného stláčania kláves Alt > O > # (číslo listu od 1 do 9).

Používanie špeciálnych klávesových skratiek cez klávesy prístupu

Niektoré webové stránky dovoľujú ovládanie vybraných prvkov cez klávesové skratky, ktoré sú danou stránkou vopred určené. Vivaldi od teraz dokáže zapnúť alebo vypnúť registrovanie prístupových kláves na stránke. Taktiež je možné vyvolať zoznam s dostupnými klávesovými skratkami na určitej stránke a to napísaním Zobrazenie skratiek prístupových kláves na stránke do riadka rýchlych príkazov, cez nastaviteľné klávesy alebo gesta myšou.

„Cestovanie v čase“ bez nutnosti opustiť aktuálnu stránku

Ďalšou možnosťou je otvorenie skôr navštívenej stránky z aktuálnej domény v novom liste alebo v liste na pozadí. Po dlhšom podržaní ľavého tlačidla myši alebo kliknutí pravého tlačidla myši na jedno z tlačidiel pre návrat v histórií vpred alebo späť ([<] [>]) sa zobrazí zoznam histórie. Po kliknutí stredovým tlačidlom myši, sa otvorí stránka v novom liste na pozadí. Ak chcete ihneď prejsť na danú stránku, kliknite pravým tlačidlom myši.

Vyhľadávacie pole v úvodnej stránke

Ďalšou novinkou v tejto zostave je pridanie vyhľadávača priamo do úvodnej stránky (rýchleho prístupu). Táto funkcia je samozrejme prispôsobiteľná a vypnúť si ju môžete v časti Nastavenia > Vyhľadávanie > Zobrazovať vyhľadávacie pole v rýchlom prístupe.

Väčšie možnosti a prispôsobiteľnosť pri práci s prehliadačom

Vylepšenia a rozšírené možnosti ovládania dostali nové príkazy, ktoré je možné spustiť cez riadok rýchlych príkazov, nastaviteľných klávesových skratiek alebo gest myšou.

Od teraz je možné ovládať tieto funkcie cez rýchle príkazy:

  • Zobraziť zatvorené listy
  • Zobraziť zoznam podporovaných prístupových klávesov na danej stránke
  • Zvýrazniť prístupové klávesy na danej stránke (Inline Access Keys)
  • Odobrať list zo skupiny listov
  • Zrušiť zoskupenie listov

Obraz v obraze

Pre HTML5 videá bola pridaná možnosť sledovať videá v plávajúcom okne a zároveň pokračovať v prehliadaní webu. Túto možnosť zapnete po kliknutí pravým tlačidlom na video a zvoľte Obraz v obraze. V prípade YouTube videí, musíte kliknúť dva krát aby ste dostali požadovanú ponuku.

Ovládanie zvuku v listoch a rozšírené možnosti synchronizácie

Stlmiť zvuky ostatných listov bolo doteraz možné cez rýchle príkazy, nastaviteľné klávesové skratky alebo gestá myšou. Od teraz je možné stlmiť všetky ostatné zvuky aj cez kontextovú ponuku po kliknutí na list.

Synchronizácia sa dočkala vylepšenia v podobe väčšieho množstva synchronizovaných nastavení a ľubovoľného pomenovania prehliadača (pre nastavenia sa musíte odhlásiť a znova prihlásiť).

Prvý krok k úplne prispôsobiteľným lištám

Medzi dlho žiadanými funkciami prehliadača je prispôsobiteľnosť tlačidiel rozhrania. Ako prvý krok v tejto oblasti, spoločnosť Vivaldi v tejto zostave umožnila „odstránenie“ menej používané tlačidiel z adresného a stavového riadka. Čiže od teraz je možné úplne skryť všetky tlačidlá, ktoré zvyčajne nepoužívate.

Pre vykonanie úprav, kliknite pravým tlačidlom myši na požadované tlačidlo a zvoľte Prispôsobenie > Odstrániť z lišty. Ak chcete obnoviť odstránené tlačidlá, zvoľte Prispôsobenie > Obnoviť lištu na predvolené. V prípade, že ste odstránili všetky tlačidlá, môžete ich obnoviť v časti Nastavenia > Vzhľad > Prispôsobenie lišty s nástrojmi > Obnoviť navigačnú lištu / Obnoviť stavovú lištu. Presúvanie tlačidiel momentálne nie je možné.

Prispôsobenie prehliadača nie je len pre profesionálov a geekov. Je to pre každého používateľa, ktorý si chce vytvoriť prehliadač presne taký aký potrebuje. Aby sa v ňom cítil príjemne a práca na ňom mu išla od ruky. Preto sa spoločnosť snaží a aj bude snažiť poskytovať svojím používateľom čo najširšiu možnú mieru prispôsobenia.

Dôkazom toho snaženia boli predošlé zostavy, ktoré vyšli po minulé roky, ďalším dôkazom môžu byť nové zostavy, ktoré na používateľov Vivaldi čakajú v budúcom roku.

Preto tím Vivaldi ďakuje všetkým používateľom za podporu, pomoc a používanie ich prehliadača.
Tiež vám praje pokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka.
Vidíme sa v roku 2019! 🙂

Autor: Matúš Baňas

Značky: