Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Napätá situácia na Ukrajine výrazne ovplyvňuje dianie na finančných trhoch. Vo chvíľach, kedy rastú a pravidelne prekonávajú svoje maximá, je investovanie hračkou. Zložitejším sa stáva vplyvom paniky vyvolanej vlnami pandémie koronavírusu alebo aktuálnym konfliktom u našich východných susedov, kedy prax odhalila časté chyby investorov. Investičná platforma Portu preto prináša osvedčené rady, s ktorými si Slováci môžu ochrániť svoje financie.

Nálady investorov výrazne ovplyvňujú finančné trhy nielen v dobrých, ale aj v tých horších časoch. Aktuálne na nich prevláda strach vyvolaný vojnou na Ukrajine a s ňou súvisiacich správ, pričom mnohí logicky premýšľajú nad úpravou portfólií, odpredajom investícií alebo naopak vyčkávajú na ďalšie príležitosti. Kým hŕstka z nich pod vplyvom emócií a stresu predáva svoje finančné aktíva, často aj pod ich reálnou cenou, tí skúsenejší sú pokojní a držia sa svojho dlhodobého investičného plánu.

  1. Nepodliehať panike počas fenoménu „puzzle vojny“

História a skúsenosti potvrdzujú, že finančné trhy majú unikátnu schopnosť spamätať sa prakticky z akéhokoľvek prepadu – a predovšetkým, že dni s najvyšším rastom indexov nasledovali krátko po tých s najvyšším prepadom. Najväčší pokles ceny akcií bol pozorovaný v obdobiach neistoty pred vypuknutím očakávaného konfliktu, teda v obdobiach, akými boli aj posledné mesiace. Jeho začiatok následne čoskoro vedie k opätovnému rastu ich hodnoty.

Tento fenomén, ktorý sa podľa výskumu Švajčiarskeho finančného inštitútu nazýva „puzzle vojny“, potvrdila aj štúdia poradenskej spoločnosti Armbruster Capital Management. Tá sa zamerala na vývoj amerického trhu počas najväčších svetových konfliktov, akými boli napríklad druhá svetová vojna, vojna v Kórei a Vietname alebo vojna v Perzskom zálive. Výkonnosť a volatilitu akcií a dlhopisov porovnávala s ich priemerným výkonom a volatilitou v období 1926–2013.

Napriek predpokladom mali americké akcie počas vojnových konfliktov vyššiu výkonnosť, než je priemer celého obdobia. Dlhopisy, ktoré sú v nevojnových časoch považované za bezpečný prístav pre financie, mali naopak nižšiu výkonnosť. Výnimkou bola dlhoročná vojna vo Vietname, kedy bol výkon akcií pod dlhoročným priemerom, no napriek tomu zostal pozitívny. Keďže sa uvedené dáta vzťahujú na americký trh, aktuálny konflikt na Ukrajine môže mať na európske akcie odlišný vplyv.

„To, či sme už skutočné dno poklesu dosiahli, zatiaľ nie je možné určiť. Súčasný konflikt nás totiž ovplyvní aj v iných rovinách, najmä v oblasti vybraných komodít, ktorými Ukrajina a Rusko zásobovali európske, africké aj ázijské krajiny. Ukrajinská vláda napríklad kvôli nedostatku potravín zastavila vývoz mäsa, obilnín, cukru a soli. USA skončili s odberom ruskej ropy a stále sa čaká, ako sa k dovozu ropy a plynu z Ruska postaví Európa,“ tvrdí analytička investičnej platformy Portu Anna Kortusová.

  • Vydržať a nepredávať

Dejiny napovedajú, že po úvodnom prepade trhov sa hodnoty akcií časom stabilizujú, ba prekonajú predchádzajúce maximá, a preto predávať počas zlých časov nie je vôbec šťastným riešením.

„Neistota a strach ženú ceny aktív dole a tie je preto možné nakúpiť za výhodnejšiu cenu. Často až odstrašujúce prepady je možné využiť na lacnejšie nákupy,“ vysvetľuje Kortusová.

Analýza JP Morgan Assett Management poukazuje na to, aký vplyv môžu mať zásahy do portfólia počas prepadov trhu na jeho celkovú výnosnosť. Čiastka vo výške 1000 eur zainvestovaná do ETF sledujúcich index S&P 500 sa po 20 rokoch držania (od 1999 do 2018) zvýšila na 2 985 eur – teda takmer na trojnásobok pôvodnej investície.

V uvažovanom 20-ročnom horizonte nastalo 6 z 10 dní s najväčším rastom indexu S&P 500 najneskôr do dvoch týždňov od 10 najhorších dní. Pri reakcii na prepad trhu predajom investície by sa prešvihli najlepšie dni z pohľadu rastu indexu. Zmeškanie 10 najlepších dní za toto 20-ročné obdobie pritom znamená zníženie priemerného ročného zhodnotenia z 5,6 na dve percentá. Pri zmeškaní 20 najlepších dní by hodnota investície dokonca skončila v záporných číslach.

Aj keď trh nie je možné časovať a po úvodnom prepade môžu nasledovať aj ďalšie, väčšie investície pri poklesoch ceny sú na mieste. Myslieť pritom treba aj na priemerovanie nákupnej ceny aktív, teda na rozdelenie investície v čase.

  • Nebáť sa investovať na základe zvolenej investičnej stratégie

Finančné trhy sa v súčasnosti zmietajú v obrovskej neistote a veľké indexy ako S&P 500 či NASDAQ-100 sú 7 % a 14 % pod svojimi maximami (dáta k 18. marcu), pričom miera inflácie bude v dôsledku prebiehajúcej vojny ďalej stúpať, čo znamená, že úspory držané na bežných účtoch časom strácajú svoju hodnotu. Hoci myšlienka investovania v tejto náročnej dobe môže byť aj z týchto dôvodov pre mnohých odstrašujúcou, ľudia by ju nemali v žiadnom prípade zavrhovať.

Najlepší spôsob, ako si ochrániť svoje úspory, je neodbočiť zo svojej investičnej stratégie – a nasledovať svoj dlhodobý plán, nastavený už hneď v jej začiatkoch. Trhy sa zo všetkých negatívnych udalostí dokážu pomerne rýchlo otriasť, preto investiční analytici odporúčajú uchovať a zveľaďovať si vlastné portfólio čo možno najdlhšie.  

Dôležitým aspektom je pritom okrem jeho zostavenia a riadenia aj správna diverzifikácia v ňom obsiahnutých aktív. Myslieť treba nielen na potenciálny výnos, ale aj na rizikovosť a očakávanú volatilitu aktív vzhľadom na investičný horizont.

Kľúčová je sektorová a geografická diverzifikácia – teda to, aby naše portfólio netvorili len spoločnosti z jedného odvetvia alebo z rovnakého regiónu. Portu portfólia na mieru sú zostavené v súlade s týmito kritériami. S využitím funkcie Inteligentného znižovania rizika sa zároveň zloženie portfólia automaticky upravuje tak, aby boli výkyvy jeho hodnoty pri plánovanom výbere peňazí čo najnižšie.

Portu je najväčšia česká robo-advisory investičná platforma, ktorá vznikla vo finančnej spoločnosti WOOD & Company, známej stredoeurópskej investičnej skupine s 30-ročnou tradíciou. Od začiatku roka je dostupná aj na Slovensku. Portu sa zameriava na nízkonákladové a zároveň diverzifikované investície, predovšetkým do burzovo obchodovaných fondov. Je pre všetkých, ktorí chcú investovať dlhodobo, a pritom mať prehľad o svojich investíciách online. Viac na www.portu.sk.

Ondřej Karanský

Značky: