Problémy s digitálnou gramotnosťou sú stále aktuálne aj pre rastúcu potrebu mať digitálne zručných zamestnancov.

O tom, ako sa mení trh práce, vznik a zánik pracovných pozícií a oblastí pôsobenia zamestnancov, upozorňujú organizácie už niekoľko rokov. Je to nielen európsky ale najmä globálny problém. Jednou z hlavných úloh nie je vytvoriť vízie v oblasti vzdelávania ale mať jasný systém toho, ako občanov vzdelávať.

Neprehliadnite tému:

Rozhovor s Milanom Ftáčnikom o IT zručnostiach na Slovensku.

Neplatí, že nová generácia používateľov je zručnejšia. Princíp je podobný ako za minulé desaťročia. Totiž technológie, ktoré sú dostupné, treba vedieť správne použiť. Tak ako kedysi nástupom kalkulačiek s vedeckými funkciami nespôsobil nárast vedcov, tak ani počítačová technika a inteligentné zariadenia nespôsobila enormný nárast schopných programátorov.

Zľava: Damien O’Sullivan, CEO of ICDL Foundation; Byron Nicolaides, President of CEPIS; Milan Ftáčnik, President of Slovak Society for Computer Science (SSCS) / CEPIS Board Member

Problémom je, ako ale rozoznať, či je zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie dostatočne kvalifikovaný. Neraz sa zamestnávatelia stretli na pracovných pohovoroch s „expertmi na Excel“, no prax následne ukázala absenciu schopností používať elementárne funkcie tohto programu.

Podobných príkladov z praxe je viac a netýka sa len klasických kancelárskych programov ale aj špecializovaných nástrojov v oblasti 3D grafiky, modelovania, programovania atď.
Riešením v oblasti zručností práce s kancelárskym balíkom je ECDL. Za vznikom European Computer Driving Licence stojí iniciatíva CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies).

Certifikácia ECDL je tu od roku 1995 (na Slovensku od roku 2004) a za ten čas sa prispôsobila aktuálnym požiadavkám v oblasti nových verzií programov a potrebných zručností. Existuje aj medzinárodná verzia mimo Európy, odtiaľ názov ICDL.

Na základe tohto certifikátu, ktorý si môžete spraviť aj na Slovensku, bude jasné, aké sú vaše zručnosti v kancelárskom balíku. Zamestnávateľ bude zase spoľahlivo vedieť, aké sú vaše skutočné zručnosti.

Bežne je totiž ťažké rozlíšiť, kto je dnes IT profesionál a kto nie. Kedysi každý kto nejakým spôsobom pracoval s produktami Microsoftu a Googlu bol profesionál.

Dnes už s týmito produktami pracuje každý. Teraz je otázka ako veľmi s nimi vedia robiť a ako používatelia rozmýšľajú pri ich previazanosti a kooperácii. Jedna úloha totiž vyžaduje použitie viac programov a schopnosti vedieť sa správne orientovať na webových stránkach. Takisto aj správne na nich hľadať.

Predpoklad do budúcnosti je, že až 90 % pracovných pozícií bude vyžadovať IT zručnosti. Industriálna revolúcia, ktorá sa práve deje, je založená na kyberneticky-fyzických systémoch. Stroje a zariadenia budú komunikovať medzi sebou. Vzniká aj miera procesov, o ktorých rozhodujú automatizované systémy a nie človek.

Podľa správy CEPIS medzi rokmi 2018-2022 nebude vyžadovať preškolenie 46 % firiem. Naproti tomu potreba preškolenia digitálnych zručností vyžaduje 10 % firiem a 13 % z celkového počtu vyžaduje tento úkon menej ako raz za mesiac. Celkovo aj na základe ďalších porovnaní vychádza, že preškolenie v rozsahu 1-2 týždne až do šiestich mesiacov vyžaduje 35 % spoločností.

Vo všeobecnosti platí, že nestačí iba kupovať nový hardvér a softvér. Rovnako treba podporiť zamestnancov tým, že budú mať vyššie IT znalosti. To platí aj pre žiakov a študentov. To, že im rodičia kúpia nové zariadenie, neznamená, že sa stanú expertmi. Jednoducho iba vyrastajú s danými zariadeniami s tým, že sa ich naučia používať vo viac či menej obmedzenej miere.

Zdroj: ECDL, CEPIS

Prečítajte si aj:

Ako dôveryhodne preukázať svoje IT zručnosti keď sa hlásite do zamestnania? Predsa certifikátom ECDL a to nielen na Slovensku

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.