Medzinárodnú konferenciu ITAPA otvoril Podpredseda vlády pre investície a informatiku, Richard Raši a hovoril o tom, že debyrokratizácia štátu je už v praxi. Od 1. septembra tak už nie je potrebné nosiť na úrady rôzne duplicitné potvrdenia. Poukázal aj na zákon o kybernetickej bezpečnosti a treba si posvietiť na bezpečnosť štátnej siete Govnet. Predstavil aj plány pri jednoduchšom prihlasovaní vozidiel napr. na pošte a venoval sa aj kritike z radov Slovensko.Digital.

Táto komplexná zmena sa dotýka  približne 40 000 úradníkov, pre ktorých bol vytvorený portál OverSi. Práve na ňom si totiž môžu úradníci potrebné výpisy získať. Medzinárodná konferencia ITAPA tak prichádza v správnu dobu počas nášho V4 predsedníctva, pričom prítomní boli hostia z Poľska, Českej republiky a Maďarka ako aj zástupcov EÚ, či iných krajín a organizácií. Raši zároveň vyhlásil, že občania už o niekoľko dní nebudú musieť dokladovať ďalší výpis – konkrétne výpis z katastrálnej mapy a ďalší na rade bude výpis z registra trestov. Stane sa tak od 1. januára 2019. V druhej vlne chce Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (UPVII) občanov odbremeniť od povinnosti nosiť na úrady potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia o nedoplatkoch v Sociálnej poisťovni,  v zdravotných poisťovniach a na daniach. Cieľom je, aby každý občan v roku 2020 mohol riešiť väčšiu časť svojej interakcie so štátom výhradne elektronicky.

Podľa Rašiho musí byť štát pripravený na budovanie Smart City resp. smart regiónu. Vláda schválila uznesenie, ktoré má podporiť výzvy v našich obciach a tieto majú byť spustené do 31. decembra. Pripravuje sa webový portál, kde sa budú uvádzať príklady bežnej praxe. Smart obce chcú ľudia vo svojej bežnej praxi.

Raši spomínal aj svoje doby primátora mesta Košice, kde aplikovali plne automatizovaný predplatný systém elektriny v oblasti s vysokým počtom neplatičov. A práve kreditný systém preplácania odberu elektriny zaviedol v tejto oblasti poriadok. Raši očakáva inteligentné riešenie problému s parkovaním a s mestskou hromadnou dopravou. Práve tu je veľmi dôležitý dôraz v oblasti smart riešenia.

Téma umelej inteligencie je jedna z najdôležitejších pri digitálnej transformácii Slovenska. Je to niečo ako parný stroj, elektrina, teraz je to UI. Umelú inteligenciu je potrebné vidieť ako zdroj alebo prostriedok, ktorým môžeme výrazne ovplyvniť každý aspekt ekonomiky, politiky a spoločnosti dneška. Podľa Rašiho treba podporiť vedeckú základňu na vývoj umelej inteligencie. Umelá inteligencia totiž ovplyvňuje štruktúru pracovnej sily a my sme automobilová veľmoc a jej zavedenie do praxe nás výrazne ovplyvní. Mimoriadne dôležitá je aj téma digitalizácie. Vláda SR pred pár týždňami prijala akčný plán pre inteligentný priemysel. Obsahuje až 40 opatrení, ktorých cieľom je zvyšovať konkurencieschopnosť slovenských podnikov a umožniť ich úspešnú digitalizáciu. Za cieľ si však dala aj vytváranie podmienok pre rozvoj digitálneho priemyslu a tiež podporu užšej komunikácie a spolupráce medzi podnikateľským, akademickým a verejným sektorom v tejto oblasti.

Jednou z priorít UPVII je aj budovanie jednotného digitálneho trhu. Medzi úspešné opatrenia možno zaradiť zrušenie roamingových poplatkov pri telefonovaní v EÚ či odstránenie neoprávneného blokovania webových stánok na základe geografickej polohy (tzv. geoblocking) pri nákupoch na internete. Zásadne sa zlepšila tiež ochrana osobných údajov. Existuje dohoda na bezplatnej Wi-Fi vo verejných priestranstvách (WiFi4SK). Pokiaľ naša krajina bude dostatočne rýchlo budovať potrebnú infraštruktúru – najmä siete novej generácie 5G vrátane rozšírenia broadbandu na jej celé územie, budú pribúdať digitálne zručnosti obyvateľov a budú sa vytvárať vhodné podmienky pre inovatívne spoločnosti či digitálnu transformáciu celého ekosystému. Obec na Slovensku bez bezplatnej Wi-Fi je odsúdená na vyhynutie, mladí ľudia tu nebudú chcieť bývať. Ak hlavní problém pri rušení bielych miest na Slovensku Raši pomernoval neochotu miestnych zastúpení povoliť rozkopávky, ktoré sú nevyhnutné na umiestnenie komunikačných káblov do zemi.

Raši sa venoval aj tlačovej správe, ktorá bola zverejnená včera. Podľa Rašiho skupina ľudí – občianskej združenie- médiami označovaná ako odborníci na IT, snaží vytvoriť politický tlak na členov pracovnej skupiny, ktorá robí novú koncepciu nákupu štátneho IT. Pritom spomenuté občianske združenie bolo členom tejto pracovnej skupiny. Z tlačovej správy mal Raši pocit, že len táto mimovládna organizácia má patent na rozum, len ona vie, čo je pre štát správne. Títo páni si však zrejme neuvedomujú, že zodpovednosť za informatizáciu štátu nemajú oni, ale Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu mám a jeho kolegovia. K nákupu IT pridal Raši poznámku – „Ano, je sexi a aj žiaduce, aby sa do informatizácie krajiny a do projektov mohli zapájať aj menšie firmy a u nás na úrade to aj robíme. Patríme medzi najtransparentnejšie úrady v krajine a o tom snáď nikto nepochybuje. Na náš návrh boli na jednom z riadiacich výborov schválené tri projekty ministerstva vnútra s podmienkou, že sa rozdelia na menšie časti, ktoré budú obstarávané samostatne. Toto sa však nedá urobiť paušálne s každým projektom. Prirovnám to ku kúpe auta po súčiastkach. Možno ma jeho kúpa vyjde lacnejšie. Ak si ho však sám zmontujem a niečo nebude fungovať, napríklad tieto súčiastky budú nekompatibilné, kto mi dá záruku? Predajca či výrobca každej súčiastky mi bude tvrdiť, že práve tá jeho je v poriadku a ja budem mať auto, ktoré sa nepohne z miesta. A to, či je možné pri konkrétnom projekte možná spolupráca viacerých dodávateľov, alebo nie, nemôžem povedať ani ja, ani páni z tretieho sektora, ale len odborníci, ktorí za projekt prebrali zodpovednosť.“ Raši je za delenie zákaziek na menšie časti ale nie za ich atomizovanie. Delenie zákaziek sa bude robiť do tej mieri, do ktorej je to racionálne. Teda to, čo neohrozí fungovanie celého celku.

V oblasti e-Governmentu k dnešnému dňu bolo schválených 20 projektov financovaných z  fondov EÚ. V oblasti Lepšie Dáta  sa schválil a podporil projekt Dátovej integrácie a podporili projekt Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov. Výsledkom bude plošné zavedenie princípu Jedenkrát a dosť, rozhranie na správu údajov občanmi a samozrejme nové otvorené dáta na data.gov.sk.

V oblasti Lepšie Služby sa schválil projekt, ktorý vylepšuje v minulosti spustené riešenie UPVS a klientskeho portálu slovensko.sk tým, že prináša modernejší a používateľsky prívetivejší vzhľad dátových schránok. Personalizuje tiež prístup občanov k službám štátu, buduje intuitívne vyhľadávanie elektronických služieb a vytvára nový nástroj pre tvorbu inteligentných formulárov.

V oblasti Vládny Cloud ide o projekt budovania systému Platform as a Service (PaaS), ktorý v budúcnosti uľahčí inštaláciu a zlacní prevádzku systémov verejnej správy. Podporený je aj projekt Software as a Services (SaaS) pre oblasť správneho konania.

Najbližší rok plánuje UPVII schváliť a podporiť napríklad projekt integračnej platformy na úrovni elektronických služieb API Gateway, prostredníctvom ktorej sa vybrané elektronické služby štátu budú môcť otvoriť aj pre poskytovanie tretím stranám vrátane súkromného sektora. Raši si vie predstaviť, že prehlasovanie či prihlasovanie vozidiel bude v budúcnosti možné na pobočkách pošty alebo u predajcov vozidiel. Pripravuje sa tiež zavedenie Projektu mobilného ID – alternatívneho identifikátora na prístup k vybraným elektronickým službám štátu. Bude fungovať tak, ako aplikácie bánk. S elektronickým občianskym preukazom a čítačkou si aplikácie nainštalujete a potom už na autentifikáciu do portálu Slovensko.sk či na iné elektronické služby štátu budeme používať iba mobil.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.