Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V Bruseli sa včera uskutočnilo zasadnutie ministrov Rady Európskej Únie pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (Rada TTE), na ktorom Slovensko reprezentoval štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin. Hlavnou témou zasadnutia bola kľúčová regulačná iniciatíva, Akt o gigabitovej infraštruktúre (GIA).

Zľava Radoslav Repa, Marek Čanecký, Mária Malová, Ivan Ivančin, Anton Jelenčiak, Anton Smitka
Zľava Radoslav Repa, Marek Čanecký, Mária Malová, Ivan Ivančin, Anton Jelenčiak, Anton Smitka

„Predložený návrh predsedníctva považujeme teraz za pružnejší, zohľadňuje pripomienky členských štátov a prakticky posilňuje ich flexibilitu. Napriek zmene právnej formy nástroja oceňujeme práve flexibilitu pre členské štáty v podobe minimálnej harmonizácie, ktorá umožňuje stanoviť prísnejšie a podrobnejšie pravidlá než sú tie, ktoré sú stanovené v nariadení. Oceňujeme doplnenie a jasnosť čl. 5, podľa ktorého sa koordinácia stavebných prác vzťahuje na všetky hospodárske subjekty. Preto by sme chceli vyjadriť podporu prijatiu všeobecného smerovania a začatiu rokovaní s Európskym parlamentom,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Cieľom smernice (Broadband Cost Reduction Directive – BCRD) o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie na internet je uľahčiť a stimulovať zavádzanie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí. S rastúcim dôrazom na digitalizáciu a inovácie by revízia smernice mala prispieť k zlepšeniu pokrytia internetovým pripojením v obciach a verejnej správe. Snaha o zníženie týchto nákladov môže zvýšiť záujem poskytovateľov o investície do vidieckych oblastí. Tým sa môže zvýšiť dostupnosť rýchleho internetu v odľahlých a menej obývaných oblastiach, kde je inak náročné dosiahnuť dostatočné pokrytie.

Ďalšie návrhy, ktoré súvisia s technologickou suverenitou Slovenskej republiky, budeme podporovať. Ide o návrhy ku kybernetickej solidarite a kybernetickej odolnosti ako aj nariadenie o elektronickej peňaženke EÚ občana, ktorú bude využívať na verejné a súkromné služby online aj offline v celej EÚ.

Značky: