Jaguar Land Rover spolupracuje so spoločnosťou BASF na pilotnom výskumnom projekte, ktorého cieľom je riešiť výzvy spojené s plastovým odpadom. Projekt ChemCycling spracúva plastový odpad a recykluje ho do prvotriedneho materiálu pre predpokladané použitie v budúcich modeloch Jaguar a Land Rover. Recyklovaný plastový materiál je testovaný na prototypoch výrobných častí plne elektrického Jaguar I-PACE s cieľom zaistiť splnenie náročných noriem kvality a bezpečnosti Jaguar Land Rover. Spolupráca je krokom k dosiahnutiu vízie spoločnosti Jaguar Land Rover – budúcnosť DestinationZero.

 Jaguar Land Rover testuje inovatívny recyklačný proces, ktorý premieňa plastový odpad na nový prvotriedny materiál. Ten by mohol byť súčasťou budúcich vozidiel.

 Odhaduje sa, že množstvo odpadu z plastov by malo do roku 2050 celosvetovo prekročiť 12 miliónov ton*. Dnes nie je možné všetky tieto plasty recyklovať v automobilovom priemysle, a už vôbec nie vo vozidlách, ktoré musia spĺňať najprísnejšie normy bezpečnosti a kvality.

Jaguar Land Rover je však v spolupráci s chemickou spoločnosťou BASF súčasťou pilotného projektu ChemCycling, ktorý využíva plasty z domáceho odpadu, určené na skládku alebo do spaľovne, na výrobu nového vysoko kvalitného materiálu.

Odpadový plast sa transformuje na pyrolýzny olej termochemickým procesom. Táto druhotná surovina sa potom dodáva do výrobného reťazca spoločnosti BASF ako náhrada za fosílne zdroje; produktom je nová prémiová trieda, ktorá kopíruje vysokú kvalitu a výkonnosť „panenských“ plastov. Dôležité je, že takýto plast môže byť temperovaný a farbený, čo z neho robí ideálne a trvalé riešenie pre navrhovanie palubných dosiek novej generácie a vonkajších povrchov modelov Jaguar a Land Rover.

Spoločnosti Jaguar Land Rover a BASF v súčasnosti testujú materiál pilotnej fázy v prototype predného nosiča prototypu Jaguar I-PACE a overujú, či spĺňa tie isté prísne bezpečnostné požiadavky, aké existujú v pôvodnom originálnom dielci.

V závislosti od výsledkov skúšok a progrese pri chemickej recyklácii by využitie nového prémiového materiálu znamenalo, že spoločnosť Jaguar Land Rover by mohla používať vlastný recyklovaný plastový materiál získaný v rámci svojich automobilov bez kompromisov v kvalite a bezpečnosti**.

Chris Brown, senior manažér pre udržateľnosť v spoločnosti Jaguar Land Rover, povedal: „Plasty sú pre výrobu automobilov nevyhnutné a majú množstvo výhod, no plastový odpad je veľkou globálnou výzvou. Vyriešenie tohto problému si vyžaduje inovácie a spoločné myslenie regulačných orgánov, výrobcov a dodávateľov. Ako dodal: „V spoločnosti Jaguar Land Rover proaktívne zvyšujeme recyklovaný obsah v našich produktoch, odstraňujeme jednorazové plasty v prevádzkach a znižujeme prebytočný odpad počas životného cyklu výrobku. Spolupráca s BASF je len jedným zo spôsobov, ako naplniť náš záväzok fungovať v obehovom hospodárstve.“

Najnovší príklad plnenia záväzku spoločnosti Jaguar Land Rover na riešenie problému s odpadovým plastom je spolupráca s firmou Kvadrat. Tá ponúka zákazníkom alternatívne možnosti sedenia, ktoré sú luxusné a zároveň trvalo udržateľné. Vysoko kvalitný materiál, dostupný v modeloch Range Rover Velar a Range Rover Evoque, kombinuje trvanlivú vlnenú zmes s technickou tkaninou, ktorá je vyrobená z 53 recyklovaných plastových fliaš na jedno vozidlo.

Spoločnosť Jaguar Land Rover už splnila svoj cieľ pre rok 2020 Zero Waste to Landfill (Nulový odpad na skládky), napríklad v prevádzkach v Spojenom kráľovstve odstránila 1,3 milióna m² (cca 187 futbalových ihrísk) plastov zo svojich výrobných prevádzok a nahradila 14 miliónov plastových predmetov na jedno použitie v obchodných prevádzkach.

Tieto snahy smerujú spoločne k vízii Jaguar Land Rover Destination Zero; ambícii urobiť spoločnosť bezpečnejšou, zdravšou a ekologickejšou. Spoločnosť je zameraná na dosiahnutie budúcnosti s nulovými emisiami, nulovými nehodami a nulovými dopravnými zápchami, a to prostredníctvom inovácií tak, aby prispôsobila svoje produkty a služby rýchlo sa meniacemu svetu.

Značky: