Aj tento mesiac vám prinášame ďalší diel obľúbeného jazykového okienka s pani Sibylou Mislovičovou z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

O.M.: Čoraz viac sa v praxi objavuje slovo YouTuberi. Ako sa to má presne písať a skloňovať?  Alebo má na to slovenčina šikovnejšie slovíčko? 😊

S.M.: Šikovnejšie slovíčko sme zatiaľ nezaregistrovali, i keď – a to myslím v dobrom – používatelia jazyka sú veľmi tvoriví a vynaliezaví pri vymýšľaní nových slov ako náhrad prevzatých anglických.

Tak si zatiaľ musíme poradiť s cudzím slovom youtuber motivovaným internetovou databázou kratších filmov, videí a klipov YouTube. Vysvetľovať, ako funguje, čitateľom TOUCHIT určite netreba. Ja osobne využívam YouTube najmä vtedy, keď hľadám nejakú hudobnú nahrávku, ale každý tam sleduje to, čo ho baví. Nemôžem však o sebe povedať, že som youtuberka, lebo som vždy len v role diváka. Pri slove youtuber nejde o „divácku stranu“, ide o tých, ktorí si nahrajú video a po zaregistrovaní ho bezplatne sprístupňujú ostatným používateľom tejto databázy. Mnohí youtuberi, ktorí si získali vysoký počet sledovateľov či odberateľov, sa takto stali hviezdami známymi niekedy aj po celom svete… Takže s popularitou databázy sa rozšírilo aj slovo youtuber na označenie osoby.

V slovenských písaných textoch sa toto slovo vyskytuje v rozličných pravopisných podobách. Jedna z nich je aj podoba, ktorú ste použili v otázke, a to YouTuber, napr. hlavnou hviezdou a moderátorom je YouTuber mexického pôvodu. Našli sme aj podobu Youtuber, napr. kam som sa pohol, tak tam bol známy Youtuber a pri ňom množstvo deciek pýtajúcich si autogram, a napokon pomerne frekventovaná je podoba youtuber, napr. Slovenský youtuber GoGo ma dnes viac než 700 000 odberateľov svojho obsahu.

Používanie rozličných pravopisných podôb prevzatého slova je vlastne pochopiteľné, veď ide o cudzie slovo motivované cudzím vlastným menom a v anglických textoch sa v ňom vyskytuje určite aspoň jedno veľké písmeno. V slovenskom texte však odporúčam používať podobu s malými písmenami, teda youtuber, keďže pomenovania osôb sa v slovenčine nepíšu s veľkým začiatočným písmenom (a veľké písmeno uprostred slova už vôbec nie je v slovenských textoch prirodzené).

Tie malé písmená sú vlastne akýmsi prvým stupňom pravopisného zdomácnenia slova youtuber, pričom ďalšie pravopisné prispôsobenie v súlade s anglickou výslovnosťou sme zatiaľ nezaregistrovali. No a dôkazom zdomácnenia je aj prechýlená podoba youtuberka s domácou slovotvornou príponou, napr. Jilian je fakt asi tá najznámejšia youtuberka, ako aj prídavné meno youtuberský, napr. youtuberský pár, youtuberská akcia, yuotuberské náramky.  

Pýtali ste sa aj na skloňovanie. Fakt, že sa toto slovo skloňuje, je ďalším potvrdením jeho adaptácie. Slovo youtuber sa začlenilo do skloňovacieho vzoru chlap, teda v jednotnom čísle má tvary bez youtubera, dám youtuberovi, vidím youtubera, o youtuberovi, s youtuberom a v množnom čísle dvaja youtuberi, bez youtuberov, dám youtuberom, vidím youtuberov, o youtuberoch, s youtubermi. Ženská podoba youtuberka sa skloňuje podľa vzoru žena.

Na záver môžem opäť len skonštatovať, že rovnako ako pri iných prevzatých slovách, na ktoré ste sa už pýtali, je slovo youtuber v procese zdomácňovania a uvidíme, či si ho ďalej pravopisne prispôsobíme, alebo ho niečím „slovenskejším“ nahradíme.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom marcovom vydaní TOUCHIT č. 3/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.